Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

ERKAN AKÇAY
MHP - MANİSA

Bulunan Kayıt Sayısı:38
Dönemi ve Y. Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
27/2 7/5974 27.11.2018 Defterdar yardımcılarının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/5975 27.11.2018 Bakanlık personelinin sıkıntılarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/5976 27.11.2018 Bakanlığın taşra teşkilatında görevli defterdarlık ve gelir uzmanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/5977 27.11.2018 Borsa İstanbul'da, devlet iç borçlanma senetlerinde ve fon piyasası ile özel sektör borçlanma araçlarındaki yerli ve yabancı yatırımcı sayıları ile toplam portföy içindeki paylarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/5978 27.11.2018 Finansal piyasa verileri itibarıyla yerli ve yabancı yatırımcıların tasarruflarının dağılımına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/5986 27.11.2018 Son beş yılda meydana gelen kayıp çocuk vakaları ve ihbarlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/5987 27.11.2018 Son beş yılda Manisa'da intihar eden kişilere, işlenen cinayetlere ve faillerin yakalanma oranına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/5993 27.11.2018 Son on yılda Manisa'da yürütülen arkeolojik kazılara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/5994 27.11.2018 Bakanlık bünyesinde arkeolog istihdamına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/5995 27.11.2018 Son on yılda Manisa'da tescil edilen sit alanlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/5998 27.11.2018 Son on yılda Manisa ilinde ve ülke genelinde derslik başına düşen öğrenci sayısı ve okul inşaatları için yapılan yatırım miktarlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/5999 27.11.2018 Manisa ilindeki okulların güvenliğine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/6000 27.11.2018 Son on yılda Manisa'da ilköğretim ve ortaöğretimde okullarını bırakan öğrencilere ve Bakanlığın bu konudaki çalışmalarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/6001 27.11.2018 Manisa ilinde son on yılda yapılan eğitim harcaması miktarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/6002 27.11.2018 Son 10 yılda Manisa ilindeki üniversite yerleştirme sınavı başarı verilerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/6003 27.11.2018 Manisa'da okulların depreme dayanıklılığına ve riskli olduğu tespit edilen okullara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/6004 27.11.2018 Manisa'da elektrik ve su borcu olan okul sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/6005 27.11.2018 Mülteci çocukların eğitimine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/6006 27.11.2018 Türkiye geneli ve Manisa ilindeki öğretmen başına düşen öğrenci sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/6011 29.11.2018 Yükseköğrenimlerini yurt dışında tamamlayanların YÖK'e yaptıkları denklik başvurularına ve değerlendirmelerde yaşanan gecikmelere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/6017 27.11.2018 Manisa'da farklı branşlarda bulunan hekim sayılarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/6018 27.11.2018 Sağlık meslek liselerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/6019 27.11.2018 Manisa ve diğer illerdeki hastanelerde hasta hakları konusunda görevlendirilen uzmanlara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/6020 27.11.2018 Son 5 yılda Manisa ve ilçelerinde görülen kanser vakalarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/6021 27.11.2018 Son 5 yılda yapılan ilaç üretim çalışmalarına ve tüketilen ilaç miktarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/6022 27.11.2018 Acil servis hizmeti verilerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/6030 27.11.2018 Son beş yılda Manisa'da kredi başvurusunda bulunan, kredi kullanan ve borçlarını ödeyemeyerek haklarında icra takibi başlatılan üreticilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/6031 27.11.2018 2019 yılında Bakanlık bünyesinde istihdam edilmesi öngörülen mühendis ve veteriner hekim sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/6032 27.11.2018 Elektrik borcu bulunan çiftçilere, toplam elektrik borçlarına ve bu nedenle tarımsal desteklemelerden yararlanamayanlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/6033 27.11.2018 Son beş yılda Manisa ilindeki çiftçilere verilen desteklere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/6034 27.11.2018 Son beş yılda ülkemizdeki mera alanları miktarı ve kiraya verilen, imara açılan mera sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/6035 27.11.2018 Son beş yılda ithal edilen hayvan sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/6036 27.11.2018 5488 sayılı Kanun kapsamında 2018 yılı tarımsal destekleme uygulamalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/6043 27.11.2018 Son beş yılda yapılan cep telefonu ithalatına dair verilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/6044 27.11.2018 Son beş yılda ülke genelinde ve Manisa ilinde kurulan, tasfiye edilen ve kapanan şirket ve işletme sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/6045 27.11.2018 Ticaret sicil kayıtları silinen şirket ve kooperatiflere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/8472 07.02.2019 Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelik kriterlerine ve Kurulun üniversitelerde yaptığı denetimlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/8473 07.02.2019 Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi ve bu sınıfın kaldırılarak personelin Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmesi önerisine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler