Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

OKAN GAYTANCIOĞLU
CHP - EDİRNE

Bulunan Kayıt Sayısı:189
Dönemi ve Y. Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
27/1 7/226 19.07.2018 Bulgaristan'dan ithal edilen koyunlarda bulunması muhtemel PPRV virüsüne karşı alınacak önlemlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/1 7/392 13.07.2018 Suriye'den yapılan patates ithalatına ve bazı iddialara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/1 7/689 26.07.2018 İlan, mesaj ve internet reklamları aracılığı ile kredi teklifi veren firmalarla ilgili iddialara ve haklarında yapılan işlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/1 7/1048 30.07.2018 İşe girmek için talep edilen sağlık raporlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/4631 18.10.2018 Biyodizel için atık yağ toplayan bazı firmaların elde ettikleri asit yağları hayvan yemi sektörüne sattığı iddiasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/5573 13.11.2018 Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Edirne Alipaşa çarşısındaki işyerlerinin kiralarının arttırılmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/5580 13.11.2018 Edirne Öğretmenevi'nin ne zaman faaliyete geçeceğine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/5654 12.11.2018 Edirne'de bulunan aydınlatmasız kavşaklara ve buralarda yaşanan trafik kazalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/7687 11.01.2019 Ücretli poşet uygulamasının amacına, Türkiye'nin plastik çöp ithalatına ve geri dönüşüm konusunda yapılan çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/7838 17.01.2019 Açık liselerin öğrenci ve mezunlarıyla ilgili çeşitli verilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/8521 06.02.2019 Türkiye Maarif Vakfı'nın bütçesinin kaynak ve denetimine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/9405 20.02.2019 Rusya'dan patates ithalatı yapılıp yapılmayacağına, üretimin yasaklandığı illerde patates ekimine ne zaman izin verileceğine ve yerli üretimin artırılmasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/10404 14.03.2019 Patates ithalatına ve yerli üretimin arttırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/15491 12.07.2019 2018 yılında ayçiçeği üreticisine ödenmesi gereken destekleme priminin kalan %30'unun ödeneceği tarihe ve destek miktarının artırılması önerisine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/17137 29.07.2019 Rusya'dan ithal edilen buğdayın yurt içinde satış fiyatına ve buğday üretiminin desteklenmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/17138 29.07.2019 Kanola üreticilerinin desteklenmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19839 11.10.2019 Edirne'nin Keşan ilçesindeki bazı 3. derece sit alanlarında yapılan kiralama işlemlerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19849 11.10.2019 Uzunköprü Malkoç köyünde 1970 yılında açılan petrol kuyusuyla ilgili raporun sonuçlarına ve Türkiye'deki petrol arama çalışmalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19858 11.10.2019 Esnaf ve sanatkarların kullandıkları kredilerde faizlerin düşürülmesi, ekspertiz ücretinin kaldırılması ve borçların yapılandırılması önerilerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19859 11.10.2019 Bakanlığın yapacağı gelir uzman yardımcısı ve vergi müfettiş yardımcısı alımlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19860 11.10.2019 Çiftçilere düşük faizle borçlanma ve borçlarını yeniden yapılandırma imkanı sağlanması talebine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19919 11.10.2019 Sarımsak üretimini teşvik edici uygulamalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/20130 16.10.2019 Maket polis araçlarına ve bu araçların konulduğu noktalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/20155 16.10.2019 Grip aşılarının teminine ve risk grubundaki kişilere ücretsiz yapılması önerisine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/20540 18.10.2019 Yükseköğretimde özel yetenek gerektiren bölümlere merkezi yerleştirme ile öğrenci yerleştirilmesi uygulamasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/20698 11.10.2019 Süt üretiminin desteklenmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/20980 30.10.2019 Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan Süleymaniye köyünde yapılan kadastro çalışmaları sonucunda tarla olarak kullanılan bazı alanların orman alanı olarak kaydedilmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/20996 25.10.2019 Edirne'nin Keşan ilçesi Yayla köyünde yapılan balıkçı barınağının çevresel etkilerine ve bu konuda alınacak önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21123 21.10.2019 Tarım ve Kredi Kooperatiflerinin çiftçilere yaptığı gübre satışından elde edilen kar zarar durumuna ve fiyatların düşürülmesi önerisine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21287 04.11.2019 Tarımsal desteklerin çiftçiye zamanında ödenmesine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ve geciken ödemeler için faiz uygulanması önerisine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21677 18.11.2019 Edirne'nin Keşan ilçesi Mecidiye köyünde taş ocağı işleten firma sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21901 25.11.2019 2019 Kasım ayı itibarıyla Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlu olan çiftçilerin sayısına ve borçlarının toplam miktarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21974 28.11.2019 Edirne'de Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan tarihi çarşılarda yapılan kira artışına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22062 02.12.2019 Edirne'nin Meriç ilçesindeki suç oranlarına ve Meriç Adliyesinin tekrar açılması önerisine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22063 02.12.2019 Bazı ilçelerde adliyelerin kapatılmasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/22132 28.11.2019 Biyokimya tahlil laboratuvarları daha büyük ilçelere veya il merkezlerine taşınan ilçelere ve bu nedenle ortaya çıkan hasta mağduriyetlerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22281 05.12.2019 İmar barışı kapsamında yapılan başvurulara ve ödemelere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22397 09.12.2019 2003 yılından itibaren Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithalatı ve ihracatı yapılan tarım ürünlerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22530 11.12.2019 Trakya bölgesinde yaşanan arı ölümlerinin nedenlerine ve tarımsal ilaçların kullanımına yönelik denetimlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22535 13.12.2019 Tarım ve Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını yapılandıran çiftçilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22843 19.12.2019 Edirne'de bulunan huzurevinin kapasitesine ve yeni huzurevi yapımına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/22898 20.12.2019 Edirne'nin Keşan ilçesinin Yukarı Zaferiye Mahallesi'ne bir ilkokul açılması talebine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/23158 25.12.2019 Türkiye genelinde ve Edirne ilinde 2018 yılı sertifika tohum desteği kapsamında çiftçilere yapılan ödeme miktarına ve fatura tarihleri nedeniyle destek alamayan çiftçilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/23272 30.12.2019 22 Aralık 2019 tarihinde yapılan Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/23597 08.01.2020 İthal edilen bitkilerin zirai karantina kontrollerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/23603 08.01.2020 İthal edilen bitkilerin zirai karantina kontrollerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/24085 17.01.2020 SGK tarafından engelli vatandaşlara sağlanan akülü tekerlekli sandalye yardımına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/25580 17.02.2020 Vukuatlı nüfus kayıt örneklerinin muhtarlar tarafından da verilebilmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/26521 10.03.2020 Edirne'nin Keşan ilçesinde bazı köyleri kapsayan projelerin ihale edilmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/26529 10.03.2020 Tüketici Fiyat Endeksi ve enflasyon hesaplamalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/26868 16.03.2020 2020 yılı sulama sistemleri hibe desteğinin ne zaman ödeneceğine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/27230 16.03.2020 26 Ekim 2019 tarihinden sonra yapılan besilik hayvan ithalatına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/27787 10.04.2020 Ceza infaz kurumlarında çalışan personelin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/27812 10.04.2020 Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı bir köydeki tarım arazilerinin işletilmesine yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/28011 10.04.2020 Ayçiçeği destekleme ödemelerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/28199 20.04.2020 Koronavirüs salgınından etkilenen yerel basın çalışanlarına destek verilmesi önerisine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/28604 23.04.2020 Bakanlık bünyesinde yapılan bir atamaya ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/29424 14.05.2020 Çaykur'un Türkiye Varlık Fonu'na devredilmeden önceki ve sonraki üç yıllık kar ve zarar miktarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/29913 28.05.2020 Yerel basın organlarının sorunlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30051 27.05.2020 İkinci ürün yetiştirecek çiftçilere destekleme ödemesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30052 27.05.2020 Bakanlık ile yabancı menşeli bir vakıf arasında iş birliği protokolü yapılıp yapılmadığına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30072 27.05.2020 Tarım ürünleri karşılığında yapılan yatırımlara ve satın alınan taşınmazlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30285 28.05.2020 Bakanlıkça yapılan atamalar için kamuda çalışmamak şartı getirilmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30365 04.06.2020 Sayıştay Başkanlığının Edirne İl Özel İdaresi 2019 yılı denetim raporuna ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30619 11.06.2020 Edirne ilinde bulunan bir okul binasın depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle alınan yıkım kararına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30722 09.06.2020 Havsa Belediyesinin arıtma tesislerini çalıştırmadığı ve kanalizasyon atıklarını arıtmadığına yönelik iddialara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/30818 15.06.2020 Atık asit yağlarının hayvan yemi olarak tavukçuluk sektöründe kullanıldığı iddiasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/31080 18.06.2020 Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlıkları ve kır bekçileriyle ilgili düzenleme yapılması talebine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/31123 18.06.2020 Çaykur'un Türkiye Varlık Fonuna devredilmesinden sonraki kar zarar durumuna ve faaliyetlerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/31164 18.06.2020 Keşan-Enez yolunun tamamlanma süresine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/31243 22.06.2020 TARSİM kapsamında yapılan sigortaların kapsamına ve uygulamasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/31498 25.06.2020 Edirne'nin Havsa ilçesinde Zarbun Çiftliği olarak bilinen bölgenin lojistik merkezi yapılmak üzere Edirne Valiliğine devredilmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/31584 24.06.2020 Tarım Kredi Kooperatifleri'nin bir süt çiftliği satın aldığı iddialarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/31586 25.06.2020 Edirne'nin Havsa ilçesinde Zarbun Çiftliği olarak bilinen bölgenin lojistik merkezi yapılmak üzere Edirne Valiliğine devredilmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/31827 08.07.2020 Emekli maaşlarından çalıştıkları için kesinti yapılan kişilerden pandemi nedeniyle çalışamayanlara kesintilerin iade edilmesi önerisine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/32050 10.07.2020 Koronavirüs salgını sürecinden olumsuz etkilenen kahvehane işleten esnafın desteklenmelerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/32347 17.07.2020 Türkiye Futbol Federasyonu'nun bölgesel amatör liglerin tescil edilmesi kararına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32397 17.07.2020 Sözleşmeli üretim modeliyle üretim yapan ve üretim kaybı nedeniyle zarar eden çiftçilerin zararlarının karşılanması önerisine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32510 10.07.2020 Edirne ilinde bulunan bir liseyle ilgili bazı iddialara ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32572 23.07.2020 İmar barışından yararlananlar ile başvuruları reddedilenlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32616 23.07.2020 Pandemi döneminde yapılması gereken aşılara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/32637 28.07.2020 Edirne ilinin Uzunköprü ilçesinde bulunan Eskiköy sınır kapısının açılması önerisine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32953 18.08.2020 Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Esetçe beldesinde bulunan mera arazilerinin mülkiyetine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32954 18.08.2020 Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Esetçe beldesinde bulunan tarım arazilerinin mülkiyetine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/33016 19.08.2020 Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlıklarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/33017 19.08.2020 TARSİM'in rüzgar kaynaklı tarımsal zararı karşılama şartlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/33156 29.07.2020 Edirne'nin Enez ilçesi Vakıf köyünde bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal tesislerinin Türkiye Gençlik Vakfına devredilmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/33227 21.08.2020 İstanbul-Edirne demiryolu hattı inşaatında çıkan hafriyatın meralara dökülmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/33261 21.08.2020 İstanbul-Edirne demiryolu hattı projesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/33321 26.08.2020 Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan tarihi taş köprünün restore edilmesi talebine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/33326 26.08.2020 Okulların pandemi sebebiyle getirilen kurallara uyup uymadığının denetlenmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/33340 26.08.2020 Edirne'nin Uzunköprü ilçesine yapılacak yeni devlet hastanesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/33675 07.09.2020 Hayvancılıkta yaşanan çoban sorununa ve çözümüne ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/33800 15.09.2020 Edirne'nin Enez ilçesinde bulunan bir köye yol yapılmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/33881 15.09.2020 Edirne'nin Enez ilçesinde bulunan bir ortaokul binasının yeniden yapılma sürecine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/33904 15.09.2020 Edirne'nin Enez ilçesinde yeterli sayıda doktor bulunmamasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/34345 23.09.2020 Çakmak Barajı sulama sistemlerine dair bazı verilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/34401 25.09.2020 Edirne'nin Enez ilçesinde bulunan Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait arazinin imar durumuna ve nasıl kullanılacağına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/34654 02.10.2020 Ana faaliyetleri başka iş kolları olan şirketlere sigortacılık yapma hakkı verilmesine dair yönetmelik değişikliğine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/34689 02.10.2020 Taşerondan kadroya geçmiş sağlık çalışanlarına dair çeşitli verilere ve özlük haklarının iyileştirilmesi istemine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/34801 06.10.2020 26 Ekim 2019-30 Eylül 2020 tarihleri arasında ülkemizin yaptığı canlı hayvan ve kırmızı et ithalatına dair veriler ile bu süreçte yapılan denetimlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/35047 12.10.2020 Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimi verilerine ve besicilerin sorunlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/35227 16.10.2020 Sayıştay'ın 2019 yılı Denetim Raporunda bulunan Bakanlığın elektrik dağıtım şirketlerinden olan alacaklarının takip ve tahsil edilmediği tespitine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/35228 16.10.2020 Hayvancılığı geliştirme projesi kapsamında gerçekleşme işlemi tamamlanmadan yapıldığı Sayıştay'ın 2019 yılı Denetim Raporunda tespit edilen ödemelere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/35229 16.10.2020 Sayıştay'ın 2019 yılı Denetim Raporuna göre mera alanlarına dair Bakanlık ile TÜİK verilerinin birbirinden farklı olmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/35230 16.10.2020 Sayıştay'ın 2019 yılı Denetim Raporundaki Bakanlığın organizasyon yapısı ile mali rapor ve tablolarının açık, doğru ve güvenilir olmadığı tespitine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/35380 21.10.2020 Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmelerinin bazı alacaklarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/35381 21.10.2020 Bakanlık personeli için vekaleten ve tedviren yapılan atamalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/35382 21.10.2020 2003-2020 yılları arasında Bakanlıkça yurt dışına gönderilen devlet memurlarının mecburi hizmet yükümlülüklerine dair verilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/35383 21.10.2020 Kırsal Kalkınma Projelerine dair verilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/35809 21.10.2020 Bakanlığın bilişim teknolojileri sistemindeki eksikliklere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/35810 21.10.2020 Bakanlığın 2019 yılında Tarım Kredi Kooperatiflerinden yaptığı alımlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/35870 02.11.2020 Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Küçünlü köyünde yapılan maden arama çalışmalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/35946 02.11.2020 2019 ve 2020 yıllarındaki fidan ithalatına ve ithal edilen bu fidanların hastalık durumuna ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37134 26.11.2020 Kısa çalışma ödeneğinden yararlananların sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması talebine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/37148 26.11.2020 Edirne Spor Salonu'nun ne zaman hizmete açılacağına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37149 26.11.2020 Sarayiçi Er Meydanı'nın düzenlenmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37150 26.11.2020 Edirne Stadyumu'nun ne zaman tamamlanacağına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37223 26.11.2020 Suakacağı Barajı'nın yapımı için Bulgaristan ile gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37239 26.11.2020 Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan işçiler arasındaki maaş farkının giderilmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37610 07.12.2020 2019-2020 yıllarında Edirne'de elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemeyen kişilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37666 07.12.2020 Ucuz et uygulaması kapsamında Et ve Süt Kurumundan temin edilen etlerin akıbetine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/37667 07.12.2020 Çiftçilere yanlış tohumların dağıtıldığı iddiasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37870 11.12.2020 2017-2020 yılları arasında Edirne'nin Keşan ve Enez ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda meydana gelen trafik kazalarına ve yolun trafik güvenliğine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37909 11.12.2020 Koruyucu tıbbi malzeme ve tulum üreten ihracatçıların belli sayıda ürünü Devlet Malzeme Ofisine verme zorunluluğuna ve bu kişilerin zararlarının karşılanmasına yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/38350 21.12.2020 2020 yılı itibariyle Türkiye geneli ve Edirne ilindeki icra dosyası sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/38394 21.12.2020 Görevde yükselme sınavı sonuçlarının açıklanmamasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/38429 11.12.2020 Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Akçadam İlkokulu'nun kapatılması kararına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/39066 22.12.2020 Tarım Kredi Kooperatiflerine bağlı olan Tarım Kredi Yemde yaşandığı iddia edilen çeşitli yolsuzluklara ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/39270 25.12.2020 Tarım ve Kredi Kooperatiflerinin iştiraki olan bir firmanın halka açık hisselerine dair gazetelerde çıkan haberlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/39738 13.01.2021 Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Karaincirli köyündeki bir arazinin akıbetine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/39894 18.01.2021 Türkiye genelinde ve Edirne'de eksik olan ve talep edilen aile sağlığı merkezi personeli sayısı ile 2021'in ilk 6 ayında alınacak personel sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/39904 18.01.2021 Yapımı yarım kalan Lalapaşa 1 Göletinin ne zaman bitirileceğine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/39913 18.01.2021 Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki tarihi taş köprünün restorasyon çalışmalarının ne zaman biteceğine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40056 20.01.2021 Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Kocahıdır köyündeki arazilerin ihtiyaç sahiplerine satılması önerisine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40315 20.01.2021 Çiftçilerin bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarına karşılık satışa çıkarılan arazilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40381 20.01.2021 Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğüne yapılan atamayla ilgili iddialara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/41689 24.02.2021 Cumhurbaşkanı'na verilen fahri doktora unvanlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/42945 26.02.2021 Pandemi sürecinde uygulanan yasaklara uyulmadığı gerekçesiyle kesilen cezalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/43918 02.04.2021 Kamyoncu esnafının plaka ve belgelerine yönelik düzenleme talebine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/44437 15.04.2021 Saros Körfezi'nde yer alan bazı alanların bir vakfa tahsis edildiği iddiasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/44708 21.04.2021 Gübre üretimine, fiyatına ve desteklerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/45023 29.04.2021 Cumhurbaşkanı'na verilen fahri doktora unvanlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/45158 05.05.2021 Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde yapılması planlanan bentonit ocağı alan ve kapasite artışı projesinin ÇED raporuna ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/45160 05.05.2021 Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde yapılması planlanan bentonit ocağı alan ve kapasite artışı projesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/45265 29.04.2021 Keşan'ın Sazlıdere köyünde FSRU Limanı yapımı için anlaşılan firmaya ve anlaşmanın detaylarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/45398 17.05.2021 Arjantin'den ithal edilen yağlık ayçiçeği tohumunun pestisit içerdiğine dair iddialara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/45788 05.05.2021 İntihar ettiği söylenen bir askerin ölümüne dair iddialara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/46232 28.05.2021 Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Necatibey köyünde yapılan sondaj çalışmalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/46635 04.06.2021 Edirne ve merkez ilçelerinde ruhsatlandırılmış maden ve taş ocaklarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/46776 08.06.2021 Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Naipyusuf köyünde yapılan petrol ve doğal gaz aramasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47695 30.06.2021 Edirne'nin Keşan ilçesinde doğalgaz aramaları sırasında zarar gören tarım arazilerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47887 01.07.2021 Futbol Federasyonu'nun 2020 yılındaki gelir ve giderlerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47914 05.07.2021 Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mercan köyündeki tarihi köprünün restorasyonuna ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47981 08.07.2021 Kamuya yapılacak engelli personel alımlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48225 12.07.2021 Nişasta bazlı şeker üreten bir firmanın Bakanlığın düzenlediği bir etkinliğe sponsor olmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48371 12.07.2021 Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürüne ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/49021 06.08.2021 Çakmak Barajı yapımının akıbetine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/49025 06.08.2021 Esnafın borçlarının ertelenmesi talebine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/49245 13.08.2021 Faizsiz ev satın alma sistemi olarak işleyen tasarruf finansman şirketlerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/49299 17.08.2021 Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığına dair bazı önerilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/49497 23.08.2021 Edirne'deki arazi toplulaştırma çalışmalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/49498 23.08.2021 Edirne'de yer alan büyükbaş ve küçükbaş hayvan işletmelerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/49522 25.08.2021 Bilişim güvenliği alanında kamu kurumlarına hizmet veren bir şirkete ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/49631 25.08.2021 Bakanlığın bilişim sistemlerine yapılan siber saldırıya ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/50462 03.09.2021 Edirne'nin Merkez ilçesine bağlı bir köye yapılması planlanan taş ocağına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/50523 03.09.2021 Edirne'nin Merkez ilçesine yapılması planlanan Uzgaç Göletinin akıbetine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/51098 15.09.2021 Terörle mücadele sırasında yaralanıp gazi sayılmayan kişilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/51111 15.09.2021 Bakanlık bünyesinde bulunan makam odalarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/51523 21.09.2021 2021 yılının ilk sekiz ayında Türkiye genelinde ve Edirne ilinde kesilen trafik cezası tutarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/51557 21.09.2021 Edirne'nin Sazlımalkoç Köyüne köprü yapılması istemine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/51726 22.09.2021 Serbest çalışan tarım danışmanlarına tevkifat kesintisi geri ödemesi yapılmadığı iddiasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/51757 23.09.2021 Edirne'nin Keşan ilçesindeki TOKİ konutlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/52064 27.09.2021 Poliklinik randevularının sayılarının azaltıldığı iddialarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/52073 27.09.2021 Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı iki köyde dere ıslahı çalışması yapılması talebine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/52877 11.10.2021 Süloğlu Barajının sulamada kullanılmasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/52878 11.10.2021 Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Çavuşköy'de yapılan taşkın koruma ve dere ıslahı çalışmalarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/52879 11.10.2021 Mahmutköy Barajı Projesinin akıbetine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/52880 11.10.2021 Hasırcıarnavut Göletinin sulama sistemlerinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/52881 11.10.2021 Edirne'de bulunan Tatarlar Köyüne yapılması öngörülen göletin akıbetine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53526 20.10.2021 2021 YKS sonuçlarına göre yapılan tercih işlemlerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53833 26.10.2021 Gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53886 27.10.2021 Meriç Nehri kıyısında kurulan bir kum işletmesinin çevreye olan etkilerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53912 27.10.2021 Edirne'nin çeşitli bölgelerine monte edilen spor aletleri, oyun parkları ve oturma gruplarının maliyetine ve bu iş için yapılan ihaleye ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/54099 03.11.2021 Edirne'nin Keşan ilçesinde inşa edilen TOKİ konutlarının akıbetine ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler
27/5 7/54145 03.11.2021 Keşan Atatürk Stadı'nın ihale sürecine ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler
27/5 7/54156 03.11.2021 Öğretmenlerden bilgisayar ve tablet gibi ders araçları alırken vergi alınmaması talebine ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler
27/5 7/54360 10.11.2021 Keşan Belediyesi eski hizmet binasının yıkımına ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler
27/5 7/54773 23.11.2021 2020 ve 2021 yıllarında ülkemize yasadışı yollardan sokulmak istenen meyve fidanı sayısına ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler