Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ
TİP - İSTANBUL

Bulunan Kayıt Sayısı:217
Dönemi ve Y. Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
27/2 7/4656 19.10.2018 Tutuklu ve hükümlü olan gazeteciler ile kapatılan medya kuruluşlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/4690 19.10.2018 Kamu ve özel sektörde engelli istihdamına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/4754 19.10.2018 Ayasofya Müzesi'nden onarım için Paris'e götürülen ve yerine sahteleri gönderilen İznik çinileri hakkındaki girişimlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/4755 19.10.2018 Yurtdışı tanıtım ihalesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/4756 19.10.2018 Bakanlığın kadrolu avukatı varken dışarıdan avukatlık hizmeti aldığı iddiasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/4757 19.10.2018 Ülkemize ait tarihi eserlerin yurt dışından getirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/4758 19.10.2018 Bakanlık bünyesindeki Bakan makam odalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/5487 14.11.2018 Kimsesiz çocuklara verilen hizmetlere dair bazı verilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/6877 15.12.2018 Dizi ve sinema sektöründe sigortasız ve kayıt dışı çalışan işçilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/6878 15.12.2018 696 sayılı KHK ile kadroya geçirilen işçilerin 2019 yılı asgari ücret farkından yararlanma durumlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/6924 15.12.2018 Bakanlığın 2017 yılı Sayıştay denetim raporunda yer alan bazı tespitlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/6925 15.12.2018 Devlet müzelerinden çalınan, kaybolan veya değiştirilen eserlerle ilgili bir kayıt olup olmadığına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/6926 15.12.2018 Türk Tarih Kurumundan yakın tarih araştırmaları adı altında kar amacı gütmeyen kuruluşlara aktarılan kaynağa ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/6927 15.12.2018 Tadilat nedeniyle kapalı olan müzelerin açılış tarihlerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/7285 26.12.2018 2017-2018 sanat sezonu yardımlarını almaya hak kazanan özel tiyatrolara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/7286 26.12.2018 2017-2018 sanat sezonu yapım, proje aşaması, yapım sonrası, kültürel ve sanatsal yardım almaya hak kazanan sinema eserlerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/7411 28.12.2018 Milli Seferberlik Hareketi Platformuna ve kurucusuna ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/7821 17.01.2019 Üsküdar Belediyesi tarafından mevzuata aykırı ihale yapıldığı iddiasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/7868 17.01.2019 İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Elmalı, Dereseki bölgesinde bulunan ormanlık alanın konut alanına çevrilmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/7934 17.01.2019 İstanbul Beykoz'da Elmalı Dereseki bölgesinde orman alanının konut alanına çevrilmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/10193 08.03.2019 Sanat ile ilgili bölümlerden mezun olanların işsizlik sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/10221 08.03.2019 Kömürlü termik santrallerin halk sağlığına olumsuz etkilerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/10780 01.04.2019 2003-2018 yılları arasında TOKİ tarafından üst gelir grubuna yönelik yapılan konutlar ve bu sürede TOKİ'ye tahsis edilen hazine arazilerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/10784 01.04.2019 İstanbul'da elektrik abonelerinin sayaçlarının değiştirilmesi ve tahsil edilen sayaç değişim bedellerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/10786 01.04.2019 KYK'ya kredi borcu bulunanların sayısına ve işsizlik nedeniyle kuruma borç erteleme talebinde bulunan kişi sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/10796 01.04.2019 İETT envanterinde gözüken İstanbul şartlarına uygun olmayan metrobüslere ve bunlar için yapılan masraflara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/10800 22.02.2019 Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesinin kaldırılmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/11132 22.04.2019 TRT'nin 2003-2018 yılları arasındaki gelir ve giderlerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12489 21.05.2019 Sivas Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan mahkumların hijyen, güvenlik, sağlık ve diğer konularda yaşadıklarını iddia ettikleri sorunlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12497 21.05.2019 İstanbul'da 2003-2018 yılları arasında İŞKUR aracılığıyla iş bulan engelli vatandaş sayısına ve meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme kapsamında açılan kurs sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/12498 21.05.2019 İlgili mevzuat uyarınca emzirme odası kurma yükümlülüğüne riayet eden iş yeri sayısına ve bu konudaki denetim mekanizmasının çalışma usulüne ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/12534 21.05.2019 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğünün internet sitesi tasarım ihalesine ve ihaleyi kazanan şirket hakkındaki bazı iddialara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/13254 10.06.2019 2017-2019 döneminde yıllar itibarıyla Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvuru sayısına ve bu başvuruların neticelerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/13310 27.05.2019 Bir tiyatro oyunu için tahsis edilen salonun belediye tarafından iptal edilmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/13416 14.06.2019 İSKİ'ye ait taşınmaz sayısı ile bu taşınmazlarla ilgili tapu ve envanter kayıtları arasındaki karşılaştırmaya ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/13417 14.06.2019 Engelli seçmenler ile ilgili kişisel verilerin bir siyasi partiye verildiği iddiasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/13418 14.06.2019 Afet Acil Eylemi Planı çerçevesinde İstanbul'da kaç tane toplanma alanı belirlendiğine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/13712 21.06.2019 Tarikat ve cemaat yurtlarında kalan öğrenci sayısına ve bu yurtların faaliyetleri konusunda bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/13744 21.06.2019 İstanbul Beykoz'da birinci derece arkeolojik kazı alanına nargile kafe inşa edilmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/13856 24.06.2019 İSPARK tarafından işletilen İstinye ve Tarabya Tekne Parkları'nın abone sayısına ve son üç yılda elde edilen gelire ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/14413 21.06.2019 Engelli seçmenlerin kişisel veri niteliğindeki bilgilerinin bir siyasi partiye iletildiği iddiasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/14438 21.06.2019 Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün gönderdiği yazı nedeniyle bazı öğrencilerin öğrenim kredisi ve burslarının kesildiği ve yurttan çıkarıldığı iddiasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/15366 18.07.2019 Hazırlanacağı belirtilen iklim değişikliği eylem planlarına ve Bakanlığın diğer bakanlıklarla koordinasyonuna ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/15374 18.07.2019 Kömürlü termik santrallere ve sera gazı emisyonlarına etkilerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/15407 18.07.2019 İklim değişikliği ve artan orman yangınları ile toplumun bu konuda bilinçlendirilmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/15465 09.07.2019 Bir grup öğrencinin toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmaları nedeniyle burslarının kesildiği iddiasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/15469 09.07.2019 Bir eyleme katılan ODTÜ öğrencilerinin KYK tarafından kredi ve burslarının kesildiği iddiasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/16181 21.06.2019 İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının bir adayın seçim kampanyası için belediyeden yardım alan ailelere ev ziyaretinde bulunduğuna dair iddialara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/18717 13.09.2019 İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gönderilen bir yazıyla İl Sağlık Müdürlüğünden kadınlara yönelik bazı kişisel sağlık verilerinin talep edildiği iddiasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/18914 20.09.2019 Beyin göçünün durdurulmasına ve göç sebeplerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/18915 20.09.2019 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılan dernek ve vakıflar ile bunlara ait taşınmazlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/18922 20.09.2019 Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde görev yapan sözleşmeli personele ödenecek maaşa dair onay sürecine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/18945 20.09.2019 Son on yıl içinde öldürülen kadınlara ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/18946 20.09.2019 Son on yılda cezaevlerinde düşük yapan tutuklu veya hükümlü kadın sayısına ve hamilelik gerekçesiyle infaz erteleme talebinde bulunan kadınlara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/18970 20.09.2019 Hava kalitesi izleme istasyonlarına ve hava kirliliğiyle mücadeleye ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/18997 20.09.2019 Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde görev yapan sözleşmeli personele ödenecek maaşa dair onay sürecine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/19004 20.09.2019 Toplumsal cinsiyet eşitliği maddesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı hedef listesinden kaldırılmasının nedenine ve Bakanlığın protokol imzaladığı dernek ve vakıflara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/19046 20.09.2019 Yol kenarlarındaki çelik bariyerlerin değiştirilmesine yönelik çalışma yapılmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/19282 30.09.2019 TRT'nin son 5 yılda iç ve dış yapımlar için yaptığı ödemelere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/19300 30.09.2019 İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki bazı şirketlerin TRT'de yayınlanan bir diziye sponsor olmasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/19644 20.09.2019 Bir dernek başkanının toplumsal cinsiyet eşitliği hakkındaki söylemlerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/19637 01.10.2019 Bir milletvekilinin evinde gerçekleşen intihar vakasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/19693 01.10.2019 İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait bir arazinin bir gazete tarafından otopark olarak kullanıldığı iddiasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19764 11.10.2019 Faturası TBMM tarafından ödenen milletvekili GSM hatlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19775 07.10.2019 Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulunun 27 Eylül 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/20100 16.10.2019 YÖK'ün bazı bölümlerde uygulanan özel yetenek sınavının kaldırılarak merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmasına yönelik kararına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/20642 22.10.2019 İstanbul'da bir üniversite öğrencisinin siyanür zehirlenmesi sonucu gerçekleşen ölümünün okulda çalıştığı laboratuvar yönünden incelenmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/20803 24.10.2019 RTÜK'ün yönetmelik değişikliğiyle zorunlu yayın ibaresini öncelikli yayın olarak değiştirmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/20902 30.10.2019 Yangında hasar gören Hüseyin Avni Paşa Köşkü'nün yeniden yapılmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21159 04.11.2019 Develi Belediye Başkanı'nın Barış Pınarı Harekatı'na destek vermeyen sanatçıların filmlerinin belediye sinema salonunda gösterilmeyeceğine dair açıklamasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21209 04.11.2019 Bakanlık tarafından tahsil edilen geri kazanım katılım payına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21226 04.11.2019 2002-2018 yılları arasında toplanan çevresel vergi tutarına ve çevresel harcamalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21241 04.11.2019 Develi Belediye Başkanı'nın Barış Pınarı Harekatı'na destek vermeyen sanatçıların filmlerinin belediye sinema salonunda gösterilmeyeceğine dair açıklamasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21242 04.11.2019 Türk Tarih Kurumu tarafından 2013-2016 yıllarında Yakın Tarih Araştırmaları adı altında desteklenen çalışmalara ve yapılan kaynak aktarımlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/21243 04.11.2019 2005-2018 yılları arasında TEDA Projesi kapsamında eserlere verilen destek ödemelerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21514 13.11.2019 Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle Cumhurbaşkanı tarafından cezalarının hafifletilmesi veya kaldırılması için başvuruda bulunan hükümlülere dair bazı verilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/21521 14.11.2019 Bir tiyatro oyunu gösteriminin Hopa Kaymakamlığı tarafından iptal edildiği yönündeki iddiaya ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21529 13.11.2019 Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle Cumhurbaşkanı tarafından cezalarının hafifletilmesi veya kaldırılması için başvuruda bulunan hükümlülere dair bazı verilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/21557 13.11.2019 KYK borcunu ödeyemeyen üniversite öğrencisi veya mezun sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21588 14.11.2019 Kamu spotu başvuru sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21930 27.11.2019 Duruşmalarda avukatın bizzat bulunmaksızın uzaktan katılımını sağlayacak olan projeye ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/21967 28.11.2019 Kamu bankalarının bazı belediyelere kredi vermediği iddiasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22323 09.12.2019 Malatya'da bir tiyatro oyununun salon tadilatı gerekçesiyle iptal edilmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22637 16.12.2019 Engelli bir kadının eski eşi hakkında verilen koruma kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22638 16.12.2019 Üsküdar Belediyesinde görevli bir kişinin yolsuzluk iddialarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22644 16.12.2019 Emlak vergilerinden alınan kültür varlıklarını koruma katkı payına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22645 16.12.2019 İdari ve mali açıdan özerk bir sanat kurulu oluşturulması önerisine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22649 16.12.2019 İstanbul'da bir lisenin yurdunda kalan öğrencilerin bir vakıf tarafından yurda verilen yemek hizmeti sebebiyle zehirlendiği iddiasına ve olaya yönelik incelemeye ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22650 16.12.2019 Okullarda revir, sağlık personeli ve ilk yardım eğitimi almış personel sayılarına ve kantinlerin denetimine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22825 13.12.2019 Bir siyasi partinin genel merkezinde yapılan etkinlikte devlet sanatçılarının sahne aldığı iddiasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22886 13.12.2019 Bir siyasi partinin genel merkezinde yapılan etkinlikte devlet sanatçılarının sahne aldığı iddiasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22992 23.12.2019 7-9 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşen İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal Kalkınmadan Sorunlu Bakanlar organizasyonunun maliyetine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/25584 14.02.2020 Kültür, sanat ve turizm etkinliklerine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/25606 14.02.2020 Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlardan SGK tarafından karşılananlara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/25780 21.02.2020 2003-2019 yılları arasında TRT'nin gelir ve giderlerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/26352 05.03.2020 İstanbul Uluslararası Finans Merkezinin altyapı tamamlama ihalesinin ivedi olarak yapıldığı iddiasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/26388 05.03.2020 İstanbul Uluslararası Finans Merkezinin altyapı tamamlama ihalesinin ivedi olarak yapıldığı iddiasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/27774 10.04.2020 Kanal İstanbul Projesi ve Rize Güneysu yol bakım ihalelerinin koronavirüs salgını sürecinde gerçekleştirilmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/27776 10.04.2020 Milli Dayanışma Kampanyasına gönderilmek üzere BOTAŞ personelinin maaşından kesinti yapıldığı iddiasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/27786 10.04.2020 Hazırlanan infaz düzenlemesi ile ilgili çeşitli verilere ve cinsel saldırı ve ev içi şiddet olaylarının engellenmesi için alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/27804 10.04.2020 Koronavirüs salgını sürecinde sinema, televizyon ve reklam setlerinin durdurulması talebine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/27826 10.04.2020 Koronavirüs salgını sürecinde bankaların ertelenen kredilere faiz uygulamasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/27827 10.04.2020 Koronavirüs salgınının ekonomiye olumsuz etkilerine karşı alınması planlanan tedbirlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/27829 10.04.2020 Milli Dayanışma Kampanyasına gönderilmek üzere BOTAŞ personelinin maaşından kesinti yapıldığı iddiasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/27840 10.04.2020 Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen kültür-sanat çalışanlarına yönelik desteklere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/27841 10.04.2020 Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen özel tiyatrolara yönelik desteklere ve salgının kültür sanat hayatına olumsuz etkilerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/27855 10.04.2020 Koronavirüs salgını sürecinde sinema, televizyon ve reklam setlerinin durdurulması talebine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/27887 10.04.2020 Kanal İstanbul Projesi ve Rize Güneysu yol bakım ihalelerinin koronavirüs salgını sürecinde gerçekleştirilmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30363 04.06.2020 Kadın sığınma evine yerleşen bir kadının adres bilgilerinin emniyet güçleri tarafından şiddet gördüğü kocasına verildiği iddiasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30469 05.06.2020 Pandemi sürecinde hizmet vermeyen özel öğrenci yurtlarına ve yurtta kalmadıkları halde kendilerinden ücret talep edilen öğrencilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30506 05.06.2020 Pandemi sürecinde hizmet vermeyen özel öğrenci yurtlarına ve yurtta kalmadıkları halde kendilerinden ücret talep edilen öğrencilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30670 11.06.2020 Mardin'in Nusaybin ilçesinde çektikleri video nedeniyle bir grup asker hakkında Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle dava açıldığı iddiasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30673 11.06.2020 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Kuruçeşme konserlerinin maliyetine ve gider kalemlerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/30696 11.06.2020 Mardin'in Nusaybin ilçesinde çektikleri video nedeniyle bir grup asker hakkında Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle dava açıldığı iddiasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30752 12.06.2020 Yunanistan sınırını geçmek isterken kaybolan bir mültecinin akıbetine ve sınırı geçemeyerek Türkiye'de kalan mültecilerin durumuna ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/31029 18.06.2020 Cinsel yönelimi sebebiyle saldırıya uğrayan kişilere ve yayın kuruluşlarına ayrımcı yayınları sebebiyle herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmadığına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/31345 18.06.2020 İstanbul ilinde bazı LGBTİ bireylere saldırıda bulunulduğu iddialarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/31756 07.07.2020 Koronavirüs salgını sürecinde sinema salonlarının kapalı olmasına ve bu nedenle oluşan mağduriyetlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32045 08.07.2020 18 yaşından küçüklerin üzerinde olumsuz etki yaratacak nitelikte olduğuna karar verilen yazılı eserlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32312 11.07.2020 Yasa gereğince hakkında 18 yaşından küçük çocuklar üzerinde olumsuz etki yaratması nedeniyle karar verilen yazılı eserlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/32603 24.07.2020 Devlet Tiyatrolarında görevli iken işlerine son verilen bazı kişilere ve ülkemizde sanat alanında istihdam edilen gayrimüslimlerin sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32663 24.07.2020 Rusya'nın Amur bölgesinde yer alan bir şantiyede aralarında Türklerin de bulunduğu çok sayıda işçide koronavirüs tespit edildiği iddiasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32672 24.07.2020 Ankara ilinde bir kadının eşi tarafından öldürüldüğü olaya ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/33515 03.09.2020 Dizi setlerinde görülen Covid-19 vakalarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/33590 07.09.2020 Bir film projesinin setinde Covid-19 vakası görülmesine rağmen çekimlerin devam ettiği iddiasına ve film ve dizi sektörüne yönelik alınacak tedbirlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/33988 18.09.2020 Sığınma evlerinde kalan kadınların sağlık kurumlarına ve adliyelere nakillerinde yaşanan sorunlara ve koruyucu tedbirlerin gizli bir şekilde uygulanması için yapılan çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/34423 29.09.2020 Bakanlıkça 2020-2021 sezonu için özel tiyatrolara verilen desteğe ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/34564 30.09.2020 Özel tiyatrolara ve Bakanlık tarafından sağlanan tiyatro desteğine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/35072 15.10.2020 2018 ve 2019 yıllarında Tanıtma Fonundan yararlandırılan proje ve etkinliklere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/35090 15.10.2020 Faaliyet alanları tiyatro olan şirketlerin toplam SGK prim borcuna ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/35091 15.10.2020 Sosyal Hizmetler Kanunu'nda öngörülen özel gelirlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/35092 15.10.2020 AB fonlarından yararlanan kurum ve firmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/35093 15.10.2020 Engelli evde bakım ödemelerine dair usul ve esasların belirlenmesi için yönetmelik düzenlenmemesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/35094 15.10.2020 Koruyucu ailelik uygulamasıyla ilgili verilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/35095 15.10.2020 Sayıştay'ın 2019 Denetim Raporunda Bakanlığa yapılan ayni ve nakdi bağışların kaydıyla ilgili tespitlerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/35097 15.10.2020 Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın hazırlanmasında gelinen aşamaya ve ne zaman hayata geçirileceğine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/35101 16.10.2020 Sanat, Kültür ve Reklam Faaliyetlerinde Çocukların Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik çalışmasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/35124 15.10.2020 Faaliyet alanları tiyatro olan şirketlerin toplam vergi borcuna ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/35175 15.10.2020 Sayıştay'ın 2019 yılı Denetim Raporuna göre müzelere ücretsiz ziyaret izninden yararlanan kişi, vakıf ve derneklere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/35176 15.10.2020 2018-2019 yıllarında Tanıtma Fonu'ndan yararlanan projelere ve projelerin maliyetlerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/35177 15.10.2020 Sayıştay'ın 2019 yılı Denetim Raporuna göre hane halkına yapılan transferlerin hangi genel müdürlükler tarafından kimlere yapıldığına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/35178 15.10.2020 Sayıştay'ın 2019 yılı Denetim Raporuna göre ücretsiz bastırılıp dağıtılan müzekartlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/35393 15.10.2020 TRT'de yayınlanan bir dizinin yapımı ile ilgili bazı iddialara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/35479 15.10.2020 Bakanlık ile DÖSİMM tahsilat rakamları arasındaki farkın nedenine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/35480 15.10.2020 Sayıştay'ın 2019 yılı Denetim Raporunda yer alan Bakanlığın idare personeline yapılan arazi tazminatı ödemelerine dair tespitlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/35649 26.10.2020 Bakanlığın nafaka konusunda yaptığı çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/36031 16.10.2020 İstanbul'da sahnelenmek istenen bir tiyatro oyununun yasaklanmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/36083 05.11.2020 İtfaiyecilerin özlük haklarında iyileştirme yapılması önerisine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/36088 05.11.2020 İtfaiyecilerin özlük haklarında iyileştirme yapılması önerisine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/36111 05.11.2020 İtfaiyecilerin özlük haklarında iyileştirme yapılması önerisine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/36715 11.11.2020 Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tüzel kişiliğinin tüm yetkilerinin alındığı yönündeki iddialara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37486 03.12.2020 Sağlıklı ve Güvenli Çalışma Protokolü hazırlanmasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/37509 03.12.2020 Mülki idari amirlerle ilgili verilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37583 03.12.2020 Bakanlık bünyesinde çalışan bir avukatın aynı zamanda bir sendikada çalıştığı iddiasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/37630 03.12.2020 Topkapı Sarayı yönetiminin Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlanmasının doğurduğu sorunlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37631 07.12.2020 Devlet Tiyatroları çalışanlarında görülen Covid-19 vakalarına ve koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37703 10.12.2020 Batman'ın Gercüş ilçesinde yaşanan cinsel istismar vakalarına ve bunların soruşturulmasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/37719 10.12.2020 Batman'ın Gercüş ilçesinde yaşanan cinsel istismar vakalarına yönelik soruşturmaya Bakanlığın dahil olup olmadığına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/37756 10.12.2020 İstanbul'un Fatih ilçesinin Draman semtinde bulunan tarihi bir şapelin koruma altına alınması talebine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/37761 10.12.2020 Sanat tarihi öğretmenliği atamalarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37762 10.12.2020 Müzik öğretmeni istihdamına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37878 11.12.2020 Halk eğitim ve mesleki eğitim merkezleri bünyesinde görev yapan ve pandemi döneminden olumsuz etkilenen usta öğreticilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/38043 10.12.2020 Batman'ın Gercüş ilçesinde yaşanan cinsel istismar vakalarına ve buna yönelik yayın yasağı kararı alınmasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/38770 28.12.2020 İstanbul'un Ulus ve Harbiye semtlerinde bulunan TRT'nin tarihi binalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40611 22.01.2021 Ankara ve İstanbul Barosu yöneticileri hakkında verilen soruşturma iznine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/41269 16.02.2021 2002, 2007, 2011, 2015, 2018 ve 2021 yıllarında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışanların sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41326 16.02.2021 2002, 2007, 2011, 2015, 2018 ve 2021 yıllarında Bakanlık bünyesinde çalışan polis sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41337 16.02.2021 2002, 2007, 2011, 2015, 2018 ve 2021 yıllarında Bakanlık bünyesinde çalışan kadrolu öğretmen sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41829 26.02.2021 Kod 29 gerekçesiyle işten çıkarılan kişilere ve Bakanlığın bu konudaki denetimlerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/42414 05.03.2021 Bir firmanın Rusya'daki şantiyesinde çalışan bir Türk işçinin ölüme dair çeşitli iddialara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/42415 05.03.2021 Son 5 yılda belli suçlardan mahkum olan ve beraat eden kişilere dair istatistiki verilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/42434 05.03.2021 Bir firmanın Rusya'daki şantiyesinde çalışan bir Türk işçinin ölüme dair çeşitli iddialara ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/42758 10.03.2021 Samsun'un Canik ilçesinde bir kadının eski eşi tarafından darp edilmesine ve olay öncesinde yapılan şikayetlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/42764 10.03.2021 Kapatılan çocuk kütüphanelerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/43438 24.03.2021 Mazbut vakıflara devredilen İstanbul'daki tarihi taşınmazlara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/43495 24.03.2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'daki bazı kültür varlıklarının mülkiyetinin mazbut vakıflara devri yönündeki kararına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/43654 24.03.2021 Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katılan öğrencilerin ailelerinin Emniyet tarafından arandığı iddialarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/43982 06.04.2021 IŞİD'e yönelik yapılan operasyonlarda bulunan bir çocuğun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edilmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/44449 15.04.2021 İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/44770 26.04.2021 İstanbul Vefa Lisesinin mazbut vakfı adına tesciline ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/44822 26.04.2021 İstanbul Vefa Lisesinin mazbut vakfı adına tesciline ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/44970 30.04.2021 Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen ev işçilerinin desteklenmelerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/45012 30.04.2021 Kısıtlamalardan muaf olan ve çalışan kişilerin çocuklarının bakımına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/45013 30.04.2021 Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen ev işçilerinin desteklenmelerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/45667 21.05.2021 Koronavirüse yakalanan mezarlık çalışanlarına ve bu kişilerin aşılanması önerisine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/45820 26.05.2021 TRT yetenek sınavına dair çeşitli iddialara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/46112 28.05.2021 Bir gazetecinin ölümüne dair çeşitli iddialara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/46175 28.05.2021 Bir suç örgütü liderine yönelik tecavüz iddiasıyla yürütülen soruşturmaya ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/46176 28.05.2021 2020 yılındaki kadınların şüpheli ölüm sayılarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/46434 28.05.2021 Kolluk kuvvetleri hakkında işkence ve kötü muamele nedeniyle açılan soruşturmalara ve verilen cezalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/46655 04.06.2021 Üsküdar Belediyesinin özel etkinlik ve davetlerde ikram edilmek üzere hazır yemek alımı ihalesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/46656 04.06.2021 Üsküdar Belediyesinin sosyal yardımlar için ayrılan bütçesinin iptaline ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/46657 04.06.2021 Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin Üsküdar Belediyesine ait bir teknede düzenlediği organizasyona ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/46658 04.06.2021 Üsküdar Belediyesi'nin borçları nedeniyle mülk satışı gerçekleştirdiği iddiasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/46659 04.06.2021 İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan bir arazinin satışına dair bazı iddialara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/47473 22.06.2021 Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün yaptığı sözleşmeli personel alım sınavına dair çeşitli iddialara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/47679 30.06.2021 Pandemi döneminde kısa çalışma ödeneği ile ücretsiz izin hakkından yararlananlara dair çeşitli verilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/47904 30.06.2021 İstanbul'da bir eylem sırasında yaşanan olaylara ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48016 08.07.2021 Maden Hükümet Konağının restorasyonuna ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48919 03.08.2021 Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Türkiye'ye yapılan yardım teklifleri ile Türkiye tarafından bulunulan yardım taleplerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/49390 23.08.2021 Boğaziçi Üniversitesine yapılan rektör atamasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/49492 23.08.2021 Sinop, Bartın ve Kastamonu'da yaşanan sel felaketine dair çeşitli iddialara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/49824 27.08.2021 Barınaklarda bulunan ve tehlike arz eden hayvanların sahiplendirilmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/49893 31.08.2021 Son 5 yılda hamilelik ve doğum gibi sebeplerle işten çıkarılan ya da ücretsiz izine ayrılan işçilerle ilgili verilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/49960 31.08.2021 Kültür sanat mekanlarının pandemi önlemleri çerçevesinde çalışma kapasitelerinin artırılmasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/49969 31.08.2021 Özel öğretim kurumlarında çalışan kadınların ayrımcılığa uğramamasına yönelik alınan tedbirlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/50196 01.09.2021 Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden bir kişinin yakını ile kolluk kuvvetleri arasında yaşanan diyaloğa ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/50251 01.09.2021 Bozcaada Kalesi'nin fiziki şartları gerekçesiyle iptal edilen tiyatro oyunlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53585 18.10.2021 Sendikalaşma gerekçesiyle işten çıkarıldığı iddia edilen işçilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53921 27.10.2021 RTÜK tarafından bazı yayınlara müdahale edildiği iddiasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53922 27.10.2021 RTÜK tarafından kaldırılması için başvuruda bulunulan internet üzerinden yayın yapan radyo kanallarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/54015 27.10.2021 Muzır İçeriklerle Mücadele Programı kapsamında oluşturulan ihbar hattının işleyişine ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler
27/5 7/54072 01.11.2021 Kaz Dağları'nda altın arama faaliyeti yapan bir firmanın ruhsatının iptal edilmesine ve arama yapılan alanın rehabilitasyonuna ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler
27/5 7/54296 09.11.2021 İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevinde salgın nedeniyle kısıtlanan faaliyetlere ve cezaeviyle ilgili bazı iddialara ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler
27/5 7/54424 12.11.2021 Cezaevinde bulunan kadınlara yapılan mamografi taramalarına ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler
27/5 7/54425 12.11.2021 Cezaevinde Covid-19 üçüncü doz aşılama çalışmalarına ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler
27/5 7/54435 16.11.2021 Mardin'de bir çağrı merkezi şirketine yönelik mobbing iddialarına ve şirketin denetimine ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler