Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

ABDÜLLATİF ŞENER
CHP - KONYA

Bulunan Kayıt Sayısı:29
Dönemi ve Y. Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
27/1 7/2721 06.09.2018 Bir bankanın internet sitesinde yaşanan sorun nedeniyle düşük kur üzerinden döviz satılmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/4632 18.10.2018 Konya Ovası Projesi kapsamında yapılacak Mavi Tünel Projesi'nin tamamlanamaması nedeniyle çiftçilerin yaşadıkları mağduriyete ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/5245 05.11.2018 Konya Lojistik Merkezi yatırım projesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/5272 07.11.2018 Konya ile ilgili olarak yatırım programına alınan projelerin mevcut durumuna ve tamamlanma tarihlerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/5273 07.11.2018 2003-2007 yıllarında Konya'da yapılmak üzere yatırım programına alınan projelere ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/5274 07.11.2018 Yeni kurulan Konya Teknik Üniversitesi'nin binasından ve idari işlerinden kaynaklanan sorunlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/5368 07.11.2018 Konya-Mersin Limanı Demiryolu hattı projesinin tamamlanma tarihi ve proje için ayrılan ödenek miktarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/6907 15.12.2018 İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerin ekonomik verilerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/7255 28.12.2018 2007-2018 yılları arasında Konya'nın işsizlik verilerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/7328 07.01.2019 Türkiye Varlık Fonu'na sağlanan finansman ve kaynaklara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/7365 04.01.2019 Türkiye İş Kurumuna iş bulabilmek amacıyla başvuran ve kurum vasıtasıyla işe yerleşen kişi sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/7397 04.01.2019 Kamu özel işbirliği modeliyle yapılan yatırımlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/7398 07.01.2019 TÜİK tarafından yapılan işsizlik hesaplamalarında bazı sınavlara katılan kişi sayısının da dikkate alınması önerisine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/7427 04.01.2019 ÖSYM tarafından belirli yıllarda yapılmış olan KPSS'lere giren aday sayısına ve elde edilen gelire ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/7435 04.01.2019 Yap-işlet-devret ve kamu özel işbirliği modeliyle özel sektöre devredilen hastanelere ve diğer hizmetlere dair uygulama detaylarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/7913 22.01.2019 Cazibe Merkezleri projesinin akıbetine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/7924 22.01.2019 Yıllara göre Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla açılan kamu davası sayısına ve bunlardan kaç tanesinin mahkumiyetle sonuçlandığına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/7925 22.01.2019 1980-2019 yılları arasında uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı ve kolaylaştırılması nedeniyle açılan dava sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/9283 18.02.2019 Konya'da TOKİ aracılığıyla yapılan evlerden emeklilerin yararlandırılmasına yönelik çalışmalara ve Meram Gödene ve Beybeste'de yapılan dairelerin çekilişlerinin tarihine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12956 27.05.2019 2000-2019 yılları arasında intihar eden kişi sayısına ve bu vakaların yaş, cinsiyet ve meslek gruplarına göre dağılımına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/18054 29.08.2019 Son 5 yılda gerçekleşen orman yangınlarına ve bunlarla mücadeleye ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/19127 26.09.2019 2018 yılında tarımda kullanılmak üzere ithal edilen gübre, tohum, kimyasal ilaç ve tarım makinelerinin ithalat ve ihracat miktarlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22528 11.12.2019 Çiftçilerin bankalardan ve tarım kredi kooperatiflerinden aldıkları toplam kredi miktarına ve bunların yapılandırılmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22549 11.12.2019 Mobil PTT araçlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/23662 09.01.2020 Kamu bankaları tarafından verilen kredilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/34923 12.10.2020 1940 yılına kadar Türkiye'de dini eğitim veren okul ve kurslara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/35016 12.10.2020 1940 yılına kadar Türkiye'de dini eğitim veren okullara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/42647 08.03.2021 TBMM Başkanlığının PTT Genel Müdürlüğü ile yaptığı bir anlaşmaya ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/51256 17.09.2021 İntibak şartlarını sağlayamayan konut finansman şirketlerinin tasfiye kararlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler