Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

ARZU ERDEM
MHP - İSTANBUL

Bulunan Kayıt Sayısı:85
Dönemi ve Y. Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
27/1 7/263 23.07.2018 Prim günü ve sigortalılık süresini doldurup yaş şartını beklediği için emekli olamayan kişilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/1 7/272 23.07.2018 Gönüllü güvenlik korucularına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/1 7/282 23.07.2018 Eğitim müfredatında milli ve manevi değerlerin korunmasına yönelik düzenlemelere ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/1 7/301 23.07.2018 Bakanlık bünyesindeki kadrolara ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/1 7/350 23.07.2018 Elektrik, su ve doğalgaz aboneliği bedellerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/1 7/351 23.07.2018 Elektrik faturalarındaki dağıtım bedeline ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/1 7/1142 31.07.2018 Kayıt dışı çalışanlara ve işsizlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/1 7/1143 31.07.2018 Ön lisans muhasebe bölümü mezunlarının istihdamına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/1 7/1144 31.07.2018 Mesleki yeterlilik belgesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/1 7/1145 31.07.2018 Kamu kurumlarında çalışan şoförlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/1 7/1146 31.07.2018 Engellilerin istihdamına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/1 7/1209 31.07.2018 Emlak ve emlak yönetimi bölümüne ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/1 7/1224 31.07.2018 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüklerine personel alımına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/1 7/1225 31.07.2018 Çağrı merkezi hizmetleri bölümü mezunlarının atamalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/1 7/1238 31.07.2018 Arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/1 7/1248 31.07.2018 Öğretmen atamalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/1 7/1249 31.07.2018 Engelli öğretmen atamalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/1 7/1250 31.07.2018 Öğretmen açığına ve atamalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/1 7/1251 31.07.2018 Ücretli, vekil ve atanamayan öğretmenlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/1 7/1272 31.07.2018 Tıbbi sekreterlik bölümü mezunlarının istihdamına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/1 7/1273 31.07.2018 Anestezi teknikerlerinin istihdamına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/1 7/1274 31.07.2018 Evde hasta bakım teknikerlerinin istihdamına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/1 7/1275 31.07.2018 Aile sağlığı çalışanlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/1 7/1276 31.07.2018 Vekil ebe hemşirelere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/1 7/2662 04.09.2018 Sosyal güvencesi olan ve olmayan gazilere ödenen şeref aylıkları arasındaki farka ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/4166 11.10.2018 Gündüz yayınlanan televizyon programlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/4216 11.10.2018 Tahsil edilen vergiye ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/4318 11.10.2018 Hayvan hastalıklarına, tedavilerine ve aşılarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/4923 25.10.2018 Perfüzyon teknikerliği ön lisans programından mezun olanların mağduriyetlerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/5900 21.11.2018 Diyabet hastalarının kullandığı cihaz ve sarf malzemelerinin Devletçe karşılanma durumuna ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/9326 21.02.2019 Ülkemizde intihara yönelten bilgisayar oyunlarından kaynaklanan ölümlere ve Bakanlığın faaliyetlerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/9345 21.02.2019 Ülkemizde intihara yönelten bilgisayar oyunlarından kaynaklanan ölümlere ve Bakanlığın faaliyetlerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/9386 21.02.2019 Ülkemizde intihara yönelten bilgisayar oyunlarından kaynaklanan ölümlere ve Bakanlığın faaliyetlerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12105 13.05.2019 Polis kursiyerlerinden sağlık kurulu raporu sonucuna göre mesleğine devam edemeyenlerin mağduriyetine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12191 16.05.2019 Elazığ Valiliğinin afet riski bulunan bazı alanların beş gün içerisinde tahliye edilmesi talebine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/12514 21.05.2019 Elazığ'da afet riski bulunan bir alanın boşaltılmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12621 23.05.2019 Bakırköy'de bulunan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin çevreye yaydığı kokuya ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/13818 24.06.2019 İtfaiye çalışanları ile ilgili çeşitli veri ve taleplere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/13851 24.06.2019 İtfaiye personelinin can güvenliklerine, özlük haklarına ve belediyelerin itfaiye hizmetlerindeki yeterliliğine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/14630 09.07.2019 Yetiştirme yurtlarıyla ilgili çeşitli verilere ve yurtların koşullarına yönelik denetlemelere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/14631 09.07.2019 Kamu kurumlarında daimi kadrolarda çalışan üniversite mezunu işçilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/14632 09.07.2019 2004-2019 yılları arasında intihar eden kişi sayısına ve Bingöl ilindeki intihar vakalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/14633 09.07.2019 2009-2019 döneminde İstanbul ilinde gerçekleşen intihar vakalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/14646 09.07.2019 Bingöl'ün Kültür Mahallesi'nde 2012 yılında başlayan kentsel dönüşüm projesinin bitiş zamanına ve vatandaşların mağduriyetine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/14877 12.07.2019 Elazığ'ın altyapı sorununun giderilmesi ve içme suyu şebekesinin yenilenmesi taleplerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/16124 25.07.2019 2019 yılına kadar Milli Savunma Üniversitesine kayıt yaptıran öğrenci sayısına ve iki dersten kalmaları sebebiyle ilişiği kesilen öğrencilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19360 03.10.2019 Kars'ta bulunan bir öğrenci yurdunda yaşanan mağduriyetlere ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtların denetimine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/20117 16.10.2019 Elazığ'da kentsel dönüşüm ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21862 26.11.2019 Engelli park yerlerinin işgalinin önlenmesine yönelik tedbir ve yaptırımlara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/21863 26.11.2019 POMEM alımlarında yaş şartının yükseltilmesi önerisine ve 2011 yılında alım yapılıp yapılmadığına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/21889 26.11.2019 Atama bekleyen ortaöğretim mezunu hemşirelere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/22070 04.12.2019 24 Kasım 2019 tarihindeki arabuluculuk sınavının planlamasının ve uygulamasının Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından yapılmasının gerekçelerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/22629 16.12.2019 E-haciz sebebiyle hesaplarına bloke konulan mükelleflerin mağduriyetlerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/23673 10.01.2020 Ankilozan spondilit hastalarının sürücü belgesi alabilmelerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/24804 31.01.2020 Hasta başı malzeme fiyatları ve hastane personelinin haklarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/25596 17.02.2020 Memurluğa atanmış olan engelli öğretmenlerin öğretmenliğe geçişlerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/25808 21.02.2020 Muharip gaziler arasındaki maaş farkının kaldırılması ile tüm gazilere asgari ücret verilmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/25810 21.02.2020 Gazilere yönelik bazı düzenleme önerilerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/25811 21.02.2020 Şehit ailelerinin haklarının iyileştirilmesine yönelik önerilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/25812 21.02.2020 Şehit ailelerinin haklarının iyileştirilmesine yönelik önerilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/25813 21.02.2020 Gazilere yönelik bazı düzenleme önerilerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/25814 21.02.2020 Gazilere yönelik bazı düzenleme önerilerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/30931 16.06.2020 2018-2020 yılları arasında boşanan kadın sayısı ile istihdam imkanlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30974 16.06.2020 Atama bekleyen öğretmenlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32213 16.07.2020 İstanbul ili Şile ilçesinde yaşanan su kesintilerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32214 16.07.2020 İstanbul ilinde yapım aşamasında olan ve hizmete açılan millet bahçesi sayısı ile bu alanlarda sosyal mesafenin korunmasına dair alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32215 16.07.2020 İstanbul ilinde kurallara uygun olarak kullanılan hobi bahçesi sayısına ve yapılan denetimlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32247 16.07.2020 İstanbul ilinde kurallara uygun olarak kullanılan hobi bahçesi sayısına ve yapılan denetimlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32248 16.07.2020 Gençlerin psikolojisini bozan ve intihara sürükleyen sanal oyunlara ve bu durumla mücadele için Bakanlığın yaptığı çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32249 16.07.2020 İstanbul ilinde yapım aşamasında olan ve hizmete açılan millet bahçesi sayısı ile bu alanlarda sosyal mesafenin korunmasına dair alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32257 16.07.2020 Gençlerin psikolojisini bozan ve intihara sürükleyen sanal oyunlara ve bu durumla mücadele için Bakanlığın yaptığı çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32270 16.07.2020 Gençlerin psikolojisini bozan ve intihara sürükleyen sanal oyunlara ve bu durumla mücadele için Bakanlığın yaptığı çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/33533 03.09.2020 Küçükçekmece'de bulunan bir semt konağının isminin değiştirilmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/36525 13.11.2020 İstanbul Küçükçekmece'de bulunan semt konağının adının değiştirilmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/36546 13.11.2020 Maden işletmeciliği yapan firmaların kullandığı yolların bakım ve onarımına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/36685 13.11.2020 İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir parkta yapılan yenileme çalışmalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/36712 13.11.2020 İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bi parkta yapılan yenileme çalışmalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/46771 09.06.2021 İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından dikey peyzaj uygulamalarının söküldüğü iddiasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/46944 09.06.2021 Bakırköy Belediyesi tarafından kaldırılan bir pazar yerine ve bazı iddialara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47140 16.06.2021 İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan Botanik Park'ın bakımsızlığına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47141 16.06.2021 Bakırköy Belediyesinin bir hayvan barınağını kaldıracağı iddiasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47151 16.06.2021 Bakırköy Belediyesinin bir hayvan barınağını kaldıracağı iddiasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47152 16.06.2021 İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan Botanik Park'ın bakımsızlığına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/47153 16.06.2021 İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan Zuhuratbaba pazar yerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/54397 10.11.2021 Karabük'ün Yenice ilçesinde ormancılıkla uğraşan kişilerin sorunlarına ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler