Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

ERKAN AYDIN
CHP - BURSA

Bulunan Kayıt Sayısı:127
Dönemi ve Y. Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
27/1 7/268 20.07.2018 Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kuruluna Kayak Federasyonu hakkında yapılan ihbara ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/1 7/355 13.07.2018 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerde polis memurlarının sandık sonuçlarını ilgili kuruluşlara aktardığı iddiasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/1 7/2369 31.08.2018 Bursa Şehir Hastanesi'nin bütçeye getireceği yüke ve yapımı üstlenen şirketin siyasi bağlantıları olup olmadığına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/1 7/2603 03.09.2018 Dünya Ekonomik Forumu'nun eğitim sistemi puan istatistikleri ve eğitim sisteminin iyileştirilmesine yönelik plan ve projelere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/1 7/3109 14.09.2018 Bursa ve diğer illerde görülen şarbon vakalarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/1 7/3121 21.09.2018 Türk Kızılayı ile ilgili bir iddia hakkında TBMM Başkanlığına başvurulup başvurulmadığına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/1 7/3385 21.09.2018 Kızılay'ın toplanan kurban bağışı tutarına göre az miktarda kesim yaptığı iddialarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/1 7/3386 21.09.2018 İflas eden esnaflara ve ekonomik konjonktürün esnaflara etkilerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/1 7/3426 19.09.2018 İstanbul'daki üçüncü havaalanı inşaatında çalışan işçilerin sorunlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/3839 05.10.2018 Uludağ Üniversitesi'nin 2017 yılına dair Sayıştay raporunda yer alan tespitlere ve üniversite hakkında idari soruşturma başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/4709 19.10.2018 31 Ekim 2017 tarihinde imar mevzuatında yapılan değişiklikten olumsuz etkilenen vatandaşların durumuna ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/5091 31.10.2018 Bursa-Ankara arası Yüksek Hızlı Tren projesinin tamamlanma tarihi ve döviz kurundaki artışın projeye getirdiği ek maliyete ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/5630 12.11.2018 Kimyasal tarım ilaçlarının kullanımına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/6661 07.12.2018 Et ve Süt Kurumunun faaliyetlerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/7070 25.12.2018 İmar barışından faydalanan kişi sayısına ve maddi durumu uygun olmayan vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla taksitlendirme çalışması yapılması önerisine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/7287 28.12.2018 Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde çalışan sözleşmeli sanatçıların özlük haklarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/7786 17.01.2019 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğe ve dar gelirli vatandaşların mühendislik hizmetlerine erişimine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/7840 15.01.2019 Askeri yazışma kurallarından vazgeçilerek sivil yazışma kurallarının getirildiği ve askerlik şubelerinin vali ve kaymakamlara bağlanacağı iddiasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/7877 15.01.2019 Bireysel ticari araç sahiplerinin D2 yetki belgesi almalarının kolaylaştırılması önerisine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/8573 07.02.2019 Ziraat Bankası ve Halkbank'ın görev zararlarıyla ilgili çeşitli bilgilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/11939 02.05.2019 İstanbul'da bir avukatın Cumhurbaşkanının korumalarınca darp edildiği iddiasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12230 16.05.2019 Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesinin Şehir Hastanesine taşınmasının doğuracağı sorunlara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/12819 24.05.2019 Bursa'da üç hastanenin kapatılarak Şehir Hastanesine taşınacak olmasının ulaşım ve yatak kapasitesi konularında doğuracağı sorunlara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/13068 29.05.2019 Anadolu Ajansı genel kurul toplantısının iki defa ertelenmesinin nedenine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/13073 30.05.2019 Yeşilay'da kamu kaynaklarının israf edildiği iddiasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/13249 11.06.2019 Buğday üretimine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/13447 14.06.2019 Bursa'da yer alan Gürsu Anadolu İmam Hatip Lisesinin duvarlarına bazı resimlerin asılmasının mevzuata uygun olup olmadığına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/13767 21.06.2019 Bursa'daki kamu hastanelerine yemek dağıtan firmayla ilgili iddialara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/13783 21.06.2019 Bursa'nın Karacabey ve Yenişehir ilçelerinde yoğun yağış sonrası zarar gören arazi miktarına ve yağışlardan etkilenen çiftçilerin zararının tanzim edilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/13885 24.06.2019 Çiftçilere yapılan destekleme primi ödemesinde kesinti yapılma sebebine ve 2019 yılı için ödenecek destek miktarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/14721 11.07.2019 Bursa'da bulunan Orhaneli Termik Santrali'nde baca filtrelerinin devre dışı bırakıldığı iddiasına ve santralin denetimine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/14902 12.07.2019 Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin işe alımına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/15876 23.07.2019 İnşaat sektörünün canlandırılması için yapılacak projelere ve mevcut konut stokunun fona devri yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/16115 25.07.2019 Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün düzenlediği kazı kazan olarak bilinen oyun ile ilgili verilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/16271 31.07.2019 Bursa ilinde taşınmaz kültür varlıklarının korunması amacıyla oluşturulan katkı payı hesabında toplanan miktara ve yapılan harcamalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/16790 06.08.2019 Bursa'nın İznik ilçesinde çinko-bakır-kurşun ocağı için maden arama ruhsatı verildiği iddialarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/18344 04.09.2019 Bursa Şehir Hastanesi personelinin sorunlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/18560 16.08.2019 Son bir yıl içerisinde elektrik fiyatlarına yapılan zam oranlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/18719 13.09.2019 Bursa il merkezinde bulunan polis karakollarının fiziki şartlarının düzeltilmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/18999 24.09.2019 2019-2020 tiyatro sezonunda özel tiyatrolara verilecek ödenek miktarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/19142 27.09.2019 Suriye vatandaşlarına ait işletme sayısına ve bu işletmelerin vergi borçlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19629 07.10.2019 Sayıştay tarafından Bursa Teknik Üniversitesi'nde tespit edilen eksikliklere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/20657 21.10.2019 Almanya'da öğrenim gören Türk bir mühendisin ölümü hakkında büyükelçilik ve konsolosluk makamlarınca yapılan araştırmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/20964 30.10.2019 Bursa Büyükorhan Devlet Hastanesi inşaatının ne zaman bitirileceğine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/22393 09.12.2019 DSİ Bursa 1. Bölge personel alımı için istenen tüm belgeleri sunan bazı kişilere sınav hakkı tanınmadığı iddiasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22978 23.12.2019 Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfının yönetmeliğe aykırı bir şekilde harcama yaptığı iddiasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/23024 23.12.2019 Emniyet mensuplarının özlük haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/23053 23.12.2019 Sudan'dan yapılacak tarım ürünleri ve et ithalatına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/23054 23.12.2019 2019 yılında Bursa ilinde ve ilçelerinde açılmasına onay verilen taş ocağı sayısına ve ÇED raporuna uygunluklarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/23088 26.12.2019 Erken emeklilik haklarıyla ilgili yasa değişikliği nedeniyle mağdur olan gazilerin durumuna ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/23162 25.12.2019 Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kimya sanayii işletmesinin derin deniz deşarjı soğutma tesisi kurmasına izin verilip verilmeyeceğine ve tesisin deniz canlıları ile çevreye verebileceği zararlara ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/23221 25.12.2019 31 Aralık 2019 tarihinden sonra GSS prim borcunu ödeyemeyen kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak olmasına ve bu kişilerin sağlık hizmetlerinde yararlanabilmeleri için yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/23268 26.12.2019 2019 yılında yanan ormanlık alan miktarı ile Türkiye genelinde ve Uludağ'da yapılan ağaç kesimlerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/24876 03.02.2020 Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/26165 27.02.2020 Türkiye genelinde bankalara borcu olan çiftçi sayısı ve tarım sektöründe icra takibine düşen borç miktarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/26562 10.03.2020 Bursa'nın Orhaneli ilçesinde sulama kanallarının Nilüfer Sulama Birliği'ne devredilmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/26918 19.03.2020 Yüksek risk grubunda bulunan kronik hastaların sağlık raporlarının başlangıç süresinin 1 Ocak 2020 tarihi olarak değiştirilmesi önerisine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/27208 30.03.2020 Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçilmiş olmasına rağmen özel okulların velilerden ücret istemesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/28608 28.04.2020 2020 yılı Mart ve Nisan aylarında Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında toplanan yardım miktarına ve bu yardımların dağıtımına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/28639 28.04.2020 Engelli raporu bulunan vatandaşların GİB Ankara Yüksek Sağlık Kuruluna yaptıkları başvuruların sonuçlanma süresinin uzunluğuna ve mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/28874 30.04.2020 Yenişehir Sulama Birliğinin su saatleri için çiftçilerden para talep etmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/29599 15.05.2020 Koronavirüs salgınının tarım ürünlerinin fiyatlarına etkisine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30340 04.06.2020 Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası kapsamında toplanan yardımlara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/30789 15.06.2020 Bursa'da bulunan Keles ilçesi Devlet Hastanesinin servislerinin genişletilmesi ve hastane bünyesinde bir diyaliz merkezi kurulması önerisine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/30815 15.06.2020 Bursa'nın Keles ilçesinde yaşanan dolu ve yağış nedeniyle meydana gelen zararın giderilmesi önerisine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30840 15.06.2020 Bursa-Ankara arasında yapımı devam eden yüksek hızlı tren projesinin tamamlanma tarihine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30929 15.06.2020 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği organizasyonu hizmeti için düzenlenen ihaleye dair bazı iddialara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/31186 22.06.2020 Tekrar faaliyete geçen termik santrallere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/31454 25.06.2020 DSİ'nin Bursa ili Kestel ilçesinde yaptığı projeler ile yaşanan sel felaketine ve bölge müdürlüğünün bütçesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/31603 03.07.2020 Bursa ilinde bulunan Yunuseli Havaalanının akıbetine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32367 17.07.2020 Bazı müze ve örenyerlerinin işletme hakkının özel bir şirkete devredilmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32683 24.07.2020 Ülkemizde koronavirüs tespitinde kullanılan test kitinin güvenilirliğine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32888 13.08.2020 Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemlerinin aktive edilmemesinin gerekçesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/32897 13.08.2020 Pandemi döneminde ertelenen bazı sağlık hizmetlerinin verilebilmesi için daha önce kapatılan devlet hastanelerinin açılması önerisine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/33157 29.07.2020 Ceviz üreticisinin yaşadığı ekonomik sorunlar ile ülkemizin ceviz ithalatına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/33213 21.08.2020 Bursa'nın Orhaneli ilçesi Gümüşpınar köyündeki taş ocaklarında ve Gürsu ilçesindeki bir şantiyede koronavirüse yakalanan işçi sayılarına ve alınan tedbirlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/33259 21.08.2020 Havaalanlarında yapılan Covid-19 test ücretlerine ve öğrenciler için indirim yapılması talebine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/33314 24.08.2020 Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğüne ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/33383 27.08.2020 Bursa iline bağlı Orhaneli ilçesinin yatırım teşvik bölgeleri kapsamına alınmamasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/33811 15.09.2020 Bursa'da elektrik ve doğalgaz borçlarını ödeyemeyen abonelerin borç miktarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/34106 21.09.2020 Grip aşısının temininde yaşanan sıkıntıya ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/34519 30.09.2020 Bursa Orhaneli Termik Santralinin çevre izin ve lisans belgesi için başvuru yapıp yapmadığına ve santralin çevreye yaydığı kirliliğe ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/34891 07.10.2020 Bakanlığın 2019 Sayıştay Denetim Raporunda yer alan Bursa Şehir Hastanesine dair tespitlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/34965 12.10.2020 Spor Toto Teşkilat Başkanlığının reklam harcamalarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/35114 15.10.2020 2019 ve 2020 yıllarında Türkiye genelinde ve Bursa özelinde metal ve kömür madenciliği için ruhsat verilen alanlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/35119 15.10.2020 Pandemiden etkilenen amatör sporcuların desteklenmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/36015 28.10.2020 Bursa İnegöl Kaymakamlığının kömür dağıttığı yönündeki iddialara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/36590 05.11.2020 Bazı özel sağlık kurumlarının PCR testi için belirlenen ücretin üzerinde bir miktar talep etmelerine ve testi pozitif çıkan bazı kişilerin sonuçlarının sisteme girilmediği iddialarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/36704 13.11.2020 Üniversite mezunu olan kişilerden KYK borcu olanlara dair çeşitli verilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/38434 21.12.2020 Öğretmen atamalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/38524 22.12.2020 Bursa'nın Osmangazi ilçesinin Soğanlı Mahallesinde yürütülen kentsel dönüşüm projesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/39042 30.12.2020 Dezenfektan üretiminin denetlenmesine yönelik Bakanlıkça yapılan çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/39043 30.12.2020 Kan sulandırıcı iğnelerin tedarikine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/40126 20.01.2021 Hayvancılık sektörünün desteklenmesi talebine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40269 21.01.2021 Bursa Yenişehir ve Kocaeli Havalimanlarının uzun zamandır kapalı olmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40326 20.01.2021 Osmangazi Belediyesi meclis üyelerine misyonerlik propagandası içeren dergi gönderilmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40382 26.01.2021 Takviye ilaç ve gıdaların satış ve denetimine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40438 29.01.2021 BUSKİ tarafından katı atık toplama tahsilatının durdurulmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41638 18.02.2021 Suç oranlarındaki artışa ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41936 24.02.2021 Emniyet teşkilatı çalışanlarına emekli olmaları için baskı yapıldığı iddialarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/43075 16.03.2021 Kamu bankalarınca başlatılan icra takiplerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/43442 24.03.2021 Birleşik Arap Emirliklerinin Türkiye'den vize işlemlerini durdurmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/44338 14.04.2021 Malatya Yeşilyurt Belediyesi tarafından 2020 yılında Almanya'ya bir proje kapsamında gönderilen kişilerin yurda dönmemesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/44520 19.04.2021 1 Ocak-15 Nisan 2021 tarihleri arasında kamu kurumları tarafından haczedilen mallara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/44753 26.04.2021 Yerel yönetimler ve bazı kurumlar aracılığıyla yurtdışına insan kaçırdıkları iddiasıyla hakkında adli işlem yürütülen kişi sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/45270 28.04.2021 Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet pasaportu ile yurtdışına gönderilen kişilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/45743 05.05.2021 Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir mahalleye atık tesisi yapılmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/46887 10.06.2021 Bursa ilindeki derelerin ıslah edilmesi talebine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48620 29.07.2021 İran üzerinden ülkemize giren Afgan göçmenlere ve bunlara yönelik alınacak tedbirlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/48880 02.08.2021 Bakanlığın envanterinde bulunan yangın söndürme uçaklarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/48916 06.08.2021 Bursa Büyükşehir Belediyesinin açtırdığı su sondaj kuyularına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/49080 10.08.2021 Trafik kazalarını önlemek adına alınan tedbirlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/49157 11.08.2021 Nilüfer Çayı'nın kirlenmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/49574 25.08.2021 Ülkemize metamfetamin isimli uyuşturucu maddenin girişinin önlenmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/49974 31.08.2021 Pandemi tedbirleri kapsamında bazı ülkelerden gelen turistlere yönelik uygulanacak karantina için belirlenen otellere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/50290 01.09.2021 Bursa Şehir Hastanesi önünde bir kadının hayatını kaybettiği olaya ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/50562 07.09.2021 Taşınmaz satışı ile Türk vatandaşlığı verilen kişilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/51899 23.09.2021 Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tır ve kamyonlar için alternatif bir yol çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/51934 10.09.2021 Bir medikal şirketin Sosyal Güvenlik Kurumunu zarara uğrattığı iddiasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/52078 23.09.2021 Bursa'da yapımı devam eden Şehir Hastanesi Metrosu ile ilgili bazı iddialara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/52478 04.10.2021 Sayıştay'ın 2020 yılı denetim raporunda yer alan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun işlemlerine yönelik tespitine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53180 13.10.2021 Son on yılda yurt dışına giden hekim sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53954 27.10.2021 THK'nın bir havacılık şirketi ile sözleşme yenilememesinden kaynaklı bazı şehirlere helikopter ambulans hizmeti verilememesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/54125 04.11.2021 Çevre mühendisi atamalarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/5 7/54144 03.11.2021 2018-2021 yılları arasında yabancı uyruklulardan doğan çocuk sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/54531 12.11.2021 Türkiye'de asgari ücretle çalışan kişi sayısına ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler
27/5 7/54567 18.11.2021 Interpol aracılığıyla yakalanan ve aranan kişilere ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler