Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

HÜSEYİN AVNİ AKSOY
MEMLEKET P - KARABÜK

Bulunan Kayıt Sayısı:73
Dönemi ve Y. Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
27/2 7/12681 24.05.2019 Karabük ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/12682 24.05.2019 Karabük ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/12698 24.05.2019 Karabük ilinde 2002-2018 döneminde Bakanlığın kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/12714 24.05.2019 Karabük ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12715 24.05.2019 Karabük ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12716 24.05.2019 2015-2019 döneminde Türkiye genelinde ve Karabük'te meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden ve yaralananların sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12717 24.05.2019 Karabük il ve ilçelerindeki işsizlik oranına ve İŞKUR'a yapılan başvuru sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12719 24.05.2019 Karabük ilinde 2002-2018 döneminde Bakanlığın kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12735 24.05.2019 Karabük ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/12736 24.05.2019 Karabük ilinde yüksek hava kirliliği potansiyeli bulunup bulunmadığına ve Temiz Hava Eylem Planı'na ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12737 24.05.2019 Karabük ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/12738 24.05.2019 Karabük'te arazi satın alan yabancı kişi sayısına, bunların ülkelere göre dağılımına ve satın alınan arazilerin yüzölçümüne ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12740 24.05.2019 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Karabük ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12741 24.05.2019 Karabük ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12750 24.05.2019 Karabük ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12753 24.05.2019 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Karabük ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12754 24.05.2019 Karabük ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12765 24.05.2019 Karabük ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12767 24.05.2019 Karabük'te bulunan spor kulübü sayısına ve bunlara yapılan nakdi yardımlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12768 24.05.2019 Karabük'te bulunan yurt sayısına ve bunların yatak kapasitesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12769 24.05.2019 Karabük ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12776 24.05.2019 Karabük ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12785 24.05.2019 Karabük ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12786 24.05.2019 Karabük ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/12787 24.05.2019 Karabük'te son beş yılda yakalanan uyuşturucu miktarına ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında hangi çalışmaların yapıldığına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12789 24.05.2019 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Karabük ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12795 24.05.2019 Karabük ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12796 24.05.2019 Karabük ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12798 24.05.2019 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Karabük ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12806 24.05.2019 Karabük ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12807 24.05.2019 Karabük ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12815 24.05.2019 Karabük ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12816 24.05.2019 Karabük ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12817 24.05.2019 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Karabük ilinde kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12830 24.05.2019 Karabük ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12831 24.05.2019 Karabük ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12832 24.05.2019 Karabük ilinde bulunan sağlık tesislerine ve personeline ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/12836 24.05.2019 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Karabük ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12843 24.05.2019 Karabük ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12844 24.05.2019 Karabük ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12845 24.05.2019 Karabük ilinde bulunan organize sanayi bölgelerindeki fabrika ve istihdam verilerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12848 24.05.2019 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Karabük ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12863 24.05.2019 Karabük ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12864 24.05.2019 2002-2018 yılları arasında Karabük'te yok olan ormanlık alanlarının büyüklüğüne ve ne kadar alanda ağaçlandırma yapıldığına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12865 24.05.2019 2002-2018 yılları arasında Karabük'te imara açılan tarım arazisi miktarına ve işlemeli tarım yapılan arazi miktarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12866 24.05.2019 Karabük'te bulunan tarım arazilerinin büyüklüğüne ve çiftçi sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12867 24.05.2019 2002-2018 yılları arasında Karabük ilinde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kredi kullanan üretici sayısına ve kullanılan toplam kredi miktarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12868 24.05.2019 Karabük ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12872 24.05.2019 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Karabük ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12880 24.05.2019 Karabük ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12881 24.05.2019 2002-2019 yılları arasında Karabük ilinde faaliyet gösteren işletmelerin tescil ve terkin sayıları ile esnaf kredisi kullanan ve kredisini ödeyemeyenlerin sayılarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12882 24.05.2019 Karabük ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12884 24.05.2019 Karabük ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12893 24.05.2019 Karabük ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12894 24.05.2019 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Karabük ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/15639 19.07.2019 Karabük'ün Yenice ilçesine doğalgaz getirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/15713 19.07.2019 Karabük'ün Ovacık ilçesinde yer alan Ovacık Spor Lisesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/15751 19.07.2019 Karabük ilinin hastane ve doktor ihtiyacına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/19930 11.10.2019 Karabük'ün Kırsal Dezavantajlı Alanlar Projesi kapsamına alınmamasının nedenlerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/24088 17.01.2020 Karabük'te ısınma faaliyetlerinde kullanılan yakıt türlerinin denetimi ve son on yılda yapılan iyileştirme çalışmaları ile 2019 yılı hava kirliliği ölçüm sonuçlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/24099 17.01.2020 Karabük'te son on yılda hava kirliliğinin yol açtığı hastalıklar sebebiyle hastaneye müracaat eden hasta sayısı ve Bakanlığın söz konusu hastalıkları önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/24103 17.01.2020 Karabük Safranbolu İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi'nin son durumuna ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32393 20.07.2020 Karabük ilinin tam teşekküllü devlet hastanesi ihtiyacına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/32570 23.07.2020 Karabük ilinde 2017 yılında açılan Eskipazar Devlet Hastane binasının zemininde yaşanan çökme sorununa ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32614 23.07.2020 Karabük ilinde 2017 yılında açılan Eskipazar Devlet Hastane binasının akıbetine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/32631 24.07.2020 Karabük ilinin tarım, hayvancılık ve orman ürünlerinden daha çok yararlanması için teşvik verilmesine yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/34745 07.10.2020 Karabük ili Yenice ilçesine doğalgaz bağlanmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/34793 07.10.2020 Aile hekimlerinin maaşlarında kesinti yapılmasına ve ilgili bazı sorunlara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/37773 09.12.2020 Evde hasta bakımı bölümünden mezun olanların sayısına ve bu kişilerin atanmalarına yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/42875 15.03.2021 Fransızca öğretmeni istihdamına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/44686 21.04.2021 İş güvenliği uzmanları ve OSGB çalışanlarına aşı önceliği verilmesi talebine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53633 21.10.2021 Karabük Eskipazar Devlet Hastanesinin zemininde çökme meydana geldiği iddiasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/54116 03.11.2021 Karabük'te 2017 yılında inşasına başlanan Tapu Kadastro İl Müdürlüğü binasının akıbetine ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler