Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

NEVİN TAŞLIÇAY
MHP - ANKARA

Bulunan Kayıt Sayısı:17
Dönemi ve Y. Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
27/2 7/5288 07.11.2018 Lösemili çocukların ebeveynlerinin işleri konusunda yaşadığı mağduriyetin giderilmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/5331 07.11.2018 Lösemili çocukların eğitimleri esnasında yaşadığı mağduriyetin giderilmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/5345 07.11.2018 Lösemili çocukların ve ebeveynlerinin sorunlarının giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/5675 15.11.2018 Cinsel istismar davalarına dair bazı verilere ve istismarın önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/5743 15.11.2018 Sağlık personeli tarafından yapılan cinsel istismar ihbarlarına ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/24773 31.01.2020 İşyerlerinde çocuk bakım yurtları ve emzirme odalarına dair yönetmeliğin uygulaması ve yönetmeliğin cinsiyet eşitliğini esas alacak şekilde düzenlenmesi talebine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32229 16.07.2020 Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtların yatak kapasitesi ve cinsiyete göre dağılımına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/35333 19.10.2020 Kız çocuklarının okullaşma oranına ve bu oranının düşük olduğu illerde alınacak tedbirlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/38169 18.12.2020 Kadın kooperatiflerinde çalışan sayılarına ve illere göre dağılımına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41184 12.02.2021 Geçici koruma, mülteci ve sığınmacı statüsünde yaşayan kadınlara dair verilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41216 12.02.2021 KOSGEB'e başvuran kadınlara dair bazı verilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47686 30.06.2021 Şehirlerin engellilerin erişebilirliğine uygun olarak düzenlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47687 30.06.2021 Şehirlerde bisiklet kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48474 17.07.2021 Okullarda seçmeli ders olarak yer alan drama dersinin saatinin artırılması ve zorunlu hale getirilmesi talebine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48478 17.07.2021 Aşı reddi sebebiyle Covid-19 aşısı olmayanlarla ilgili verilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/51058 14.09.2021 Son beş yılda muvazaalı boşanma gerekçesiyle SGK tarafından aylıkları kesilen kişilere dair çeşitli verilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/54159 03.11.2021 Okullarda ilk yardım eğitimi almış öğretmen sayısına ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler