Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

AHMET TUNCAY ÖZKAN
CHP - İZMİR

Bulunan Kayıt Sayısı:73
Dönemi ve Y. Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
27/2 7/7837 16.01.2019 Bakanlığın Vizyon 2023 Projesi kapsamında yapılması planlanan 40 dakika ders 40 dakika teneffüs uygulamasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/32423 17.07.2020 Cezaevinde bulunan bir gazetecinin sağlık durumuna ve hastaneye sevkinde sorun yaşadığı iddiasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/32535 17.07.2020 Cumhurbaşkanlığında televizyon yayınlarını izlemek üzere özel bir birim oluşturulduğu iddiasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/32606 23.07.2020 2020 LGS verilerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32679 23.07.2020 Pandemi süreci sonrasında açılması planlanan okullarda Bakanlık tarafından alınan tedbirlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/39471 08.01.2021 Küçük Menderes ve Gediz nehirlerindeki kirlilik sorununa ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/39548 08.01.2021 Türkiye geneli ve İzmir özelinde tarımsal üretime dair bazı verilere ve üretimin desteklenmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/39549 08.01.2021 Küçük Menderes ve Gediz Nehirlerindeki kirlilik problemine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/39615 11.01.2021 Covid-19 salgını süresince esnaf ve sanatkarların desteklenmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/39877 18.01.2021 Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından İzmir'in sağlık ve termal turizm alanında tanıtımına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/39878 18.01.2021 Pandemiden etkilenen turizm sektörünün desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/39879 18.01.2021 Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından sanal tanıtımı yapılan illere ve İzmir'in de tanıtımının yapılması talebine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/39880 18.01.2021 İzmir'de kongre turizminin geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/40108 20.01.2021 Covid-19 pandemisi nedeniyle planlanan aşılama takvimine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/40808 05.02.2021 2019-2020 yılları arasında dernek ve vakıflara yapılan yardımlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40815 05.02.2021 2021 yılında branşlara göre yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40936 10.02.2021 Üniversitelerin ve akademisyenlerin sorunlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40940 10.02.2021 İnfaz ve koruma memurlarının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/40962 10.02.2021 Sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40963 10.02.2021 Meslek örgütlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40980 10.02.2021 Aile hekimlerinin sorunlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/41043 10.02.2021 Yargı ve Etik Kurulu kurulması talebine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/41112 12.02.2021 Gençlere yönelik eğitim fırsatlarının artırılması ve eğitimin desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41113 12.02.2021 Üniversite öğrencilerinin çeşitli sorunlarının giderilmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41131 11.02.2021 Koruyucu aile ve evlat edindirme uygulamalarına ve kimsesiz çocukların topluma kazandırılmasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/41132 11.02.2021 Kadınların işgücüne katılımının artırılmasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/41133 11.02.2021 Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/41137 12.02.2021 Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi ile emekli maaşlarının ve ikramiyelerin artırılmasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/41138 12.02.2021 Emeklilerin mali haklarının iyileştirilmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/41171 11.02.2021 Hakkında icra takibi başlatılan borçların yapılandırılmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41234 12.02.2021 Orman köylülerinin sorunlarının giderilmesine yönelik yapılacak çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41235 12.02.2021 Çiftçiliğin geliştirilmesi, tarımda üretimin ve ihracatın artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41236 12.02.2021 Tarımsal üretime yönelik desteklerin artırılmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41237 12.02.2021 Çiftçilerin desteklenmesi ve üretim maliyetlerinin düşürülmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41290 17.02.2021 Engelli bireylerin çeşitli hizmetlerden yararlanabilmeleri konusunda yapılan çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/41291 17.02.2021 Engelli bireylerin haklarının iyileştirilmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/41292 17.02.2021 İnşaat sektöründe iş güvenliğinin artırılmasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/41293 17.02.2021 Çocuk haklarının korunması ve iyileştirilmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/41295 17.02.2021 İş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/41568 12.02.2021 YÖK'ün yetkilerine ve üniversitelerin yapı ve bütçelerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41644 12.02.2021 Eğitim sisteminde ve okullarda yapılacak düzenlemelere ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41703 23.02.2021 Çıraklık ve staja başlama tarihinin sigortalılık başlangıç tarihi olarak esas alınması önerisine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/41704 23.02.2021 Mevsimlik tarım işçilerinin SGK kapsamına alınması talebine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/41705 23.02.2021 Taşerondan kadroya geçirilen işçilerin özlük haklarına ve hukuka aykırı taşeron ilişkisi kuran firmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/41739 23.02.2021 Muhtarlarla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/41740 23.02.2021 Belediye meclisi veya il genel meclisi toplantılarına katılan muhtarlara oy hakkı tanınmasına yönelik düzenleme değişikliği talebine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/41741 23.02.2021 Son 5 yılda belediyelerden muhtarlıklara yapılan mal ve hizmet yardımlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/41796 23.02.2021 Mevsimlik tarım işçileriyle ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41819 26.02.2021 Özel güvenlik çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/41820 26.02.2021 Açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan kişi sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/41821 26.02.2021 Özel istihdam bürolarıyla ilgili çeşitli verilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/41835 26.02.2021 Kütahya'da kurulması planlanan bor karbür tesisinin ne zaman açılacağına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41840 26.02.2021 Özel güvenlik çalışanlarının iş tanımı dışında çalıştırılmasının engellenmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41849 26.02.2021 Özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin sorunlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41859 26.02.2021 Otomotiv sektörüne verilen desteklere ve yerli otomobil çalışmalarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/41870 26.02.2021 Yerli tütün üretiminin desteklenmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41876 26.02.2021 Gıda fiyatlarında görülen artışa ve gıda erişimini artırmak için alınacak önlemlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/41881 26.02.2021 Kaçak geçiş cezası kesilen nakliyeci esnafına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41893 17.02.2021 Basın ve medya kuruluşlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41917 23.02.2021 Kalp yetmezliği tedavisi için kullanılan bir ilacın SGK tarafından karşılanmamasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/42848 15.03.2021 Öğrencilerin yurt ve barınma sorunlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/42872 15.03.2021 Akademik personelin sorunlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/43180 15.03.2021 Üniversitelerin özerkliği ve bütçelerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/43257 18.03.2021 Koronavirüse yakalanan öğretmen ve öğrenciler ile aşılanan öğretmen sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/43676 18.03.2021 Meslek örgütlerinin güçlendirilmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/43871 02.04.2021 Yüz yüze eğitime dair karar vermeye yetkili kılınan il hıfzıssıhha kurullarına ve koronavirüse yakalanan öğretmen ve öğrenci sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/43880 02.04.2021 Sarı basın kartı sahibi olmayan basın mensuplarının aşılanmasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/44208 12.04.2021 Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/44609 21.04.2021 Gördes Barajı'na ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/45931 26.05.2021 Gördes Barajının doluluk oranına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/49112 09.08.2021 Orman Genel Müdürlüğüne dair çeşitli iddialara ve orman yangınlarının önlenmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53653 22.10.2021 TRT Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılan yazılım programlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53724 22.10.2021 Anadolu teknik ve meslek liselerindeki maske ve dezenfektan üretimine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler