Milletvekilinin İlk İmzasının Bulunduğu Meclis Genel Görüşme Önergeleri

CEMAL ENGİNYURT
DP - ORDU

Bulunan Kayıt Sayısı:0
Dönemi Taksim/Esas No Tarihi Meclis Genel Görüşme Önergesinin Başlığı ve Özeti