Milletvekilinin İlk İmzasının Bulunduğu Meclis Genel Görüşme Önergeleri

TUMA ÇELİK
BAĞIMSIZ - MARDİN

Bulunan Kayıt Sayısı:0
Dönemi Taksim/Esas No Tarihi Meclis Genel Görüşme Önergesinin Başlığı ve Özeti