Milletvekilinin İlk İmzasının Bulunduğu Meclis Genel Görüşme Önergeleri

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ
HDP - SİİRT

Bulunan Kayıt Sayısı:13
Dönemi Taksim/Esas No Tarihi Meclis Genel Görüşme Önergesinin Başlığı ve Özeti
27 8/53 23.11.2021 Kamu bütçesinden yapılan faiz ödemeleri konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi
27 8/51 03.11.2021 Yoksulluk ve açlık sınırında yaşayan vatandaşların sorunları konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi
27 8/46 21.09.2021 AİHM kararlarının uygulanmasına ilişkin sorunların ortadan kaldırılması için yapılacakların belirlenmesi ve kararlara uyulmaması durumunda ortaya çıkabilecek sorunların değerlendirilmesi amacıyla bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi
27 8/44 06.07.2021 Pandemi sürecinde kısıtlamaların kaldırılması ile artabilecek işsizlik sorunun sebep olacağı ekonomik sorunların görüşülmesi amacıyla bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi
27 8/42 15.06.2021 Hasta mahpusların sağlık ve yaşam hakkı ihlalleri konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi
27 8/39 25.03.2021 İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin sebep olabileceği toplumsal ve hukuki sorunlar konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi
27 8/36 03.03.2021 AİHM tarafından Türkiye'den yapılan başvurulara yönelik olarak verilen kararların uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunların incelenmesi amacıyla bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi
27 8/33 28.01.2021 Yargı bağımsızlığını etkileyen durumların incelenerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi
27 8/32 26.01.2021 Kadına yönelik şiddete ilişkin alınması gereken tedbirler konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi
27 8/26 24.11.2020 Türkiye'de kadına karşı şiddetin son bulması için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi
27 8/25 17.11.2020 Koronavirüs pandemisi sürecinde sağlık sisteminde görülen sorunlar konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi
27 8/24 10.11.2020 Ekonomik ve sosyal krizin etkilerinin ortaya çıkarılarak çözüm yolları belirlenmesi amacıyla bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi
27 8/17 12.04.2020 Koronavirüs salgını ile mücadele sürecinin ele alınması amacıyla bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi