Milletvekilinin İlk İmzasının Bulunduğu Meclis Genel Görüşme Önergeleri

ŞEYHMUS DİNÇEL
AK Parti - MARDİN

Bulunan Kayıt Sayısı:0
Dönemi Taksim/Esas No Tarihi Meclis Genel Görüşme Önergesinin Başlığı ve Özeti