Milletvekilinin İlk İmzasının Bulunduğu Meclis Genel Görüşme Önergeleri

NEVİN TAŞLIÇAY
MHP - ANKARA

Bulunan Kayıt Sayısı:0
Dönemi Taksim/Esas No Tarihi Meclis Genel Görüşme Önergesinin Başlığı ve Özeti