Milletvekilinin İlk İmzasının Bulunduğu Meclis Genel Görüşme Önergeleri

GÜLİZAR BİÇER KARACA
CHP - DENİZLİ

Bulunan Kayıt Sayısı:3
Dönemi Taksim/Esas No Tarihi Meclis Genel Görüşme Önergesinin Başlığı ve Özeti
27 8/49 20.10.2021 Eğitim sisteminde karşılaşılan sorunlar ve muhtemel çözüm önerileri konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi
27 8/29 03.12.2020 Niğde'nin tarihi ve kültürel değerlerinin araştırılarak turizm etkinliklerinden gerekli desteği almasının sağlanması amacıyla bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi
27 8/28 03.12.2020 Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarının mevcut durumunun incelenmesi amacıyla bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi