Milletvekilinin İlk İmzasının Bulunduğu Meclis Genel Görüşme Önergeleri

AHMET ZENBİLCİ
AK Parti - ADANA

Bulunan Kayıt Sayısı:0
Dönemi Taksim/Esas No Tarihi Meclis Genel Görüşme Önergesinin Başlığı ve Özeti