Milletvekilinin İlk İmzasının Bulunduğu Meclis Genel Görüşme Önergeleri

HİŞYAR ÖZSOY
HDP - DİYARBAKIR

Bulunan Kayıt Sayısı:0
Dönemi ve Y. Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti