Milletvekilinin İlk İmzasının Bulunduğu Meclis Genel Görüşme Önergeleri

UĞUR BAYRAKTUTAN
CHP - ARTVİN

Bulunan Kayıt Sayısı:0
Dönemi ve Y. Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti