Milletvekilinin İlk İmzasının Bulunduğu Meclis Araştırması Önergeleri

METİN NURULLAH SAZAK
MHP - ESKİŞEHİR

Bulunan Kayıt Sayısı:1
Dönem Taksim/Esas No Tarihi Meclis Araştırması Önergesinin Başlığı ve Özeti
27 10/2577 21.02.2020 İç sularımızda bulunan endemik balık türlerinin biyolojik çeşitliliğinin korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi