Milletvekilinin İlk İmzasının Bulunduğu Meclis Araştırması Önergeleri

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ
HDP - SİİRT

Bulunan Kayıt Sayısı:214
Dönem Taksim/Esas No Tarihi Meclis Araştırması Önergesinin Başlığı ve Özeti
27 10/5081 18.11.2021 Mardin Büyükşehir Belediyesine atanan kayyum döneminde yapıldığı iddia edilen usulsüzlüklerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/5080 17.11.2021 Adli Tıp Kurumu raporlarına ilişkin iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/5057 11.11.2021 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde yaşanan toplumsal olaylar sırasında yaşanan ölümlere ilişkin iddiaların ve dava süreçlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/5025 09.11.2021 Hayat pahalılığı ve yoksullaşma ile birlikte ortaya çıkan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/5014 04.11.2021 Milletvekillerine yönelik bazı uygulamaların hukuk sistemi ve demokrasi üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4934 21.10.2021 SADAT ve benzeri kuruluşlar hakkındaki iddiaların ve bunların mali kaynaklarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4930 19.10.2021 Türkiye Gençlik Vakfı hakkındaki bazı iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4900 14.10.2021 İyi hal tespitine ilişkin getirilen yeni uygulamanın neden olduğu hak ihlallerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4816 06.10.2021 Birçok sektörde yaşanan fiyat artışlarının yurttaşların yaşamları üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4811 05.10.2021 Türkiye'deki barınma sorununun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4783 15.09.2021 Son dönemde yaşanan kira artışlarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4777 13.09.2021 Covid-19 salgını sürecinde eğitim sisteminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4765 06.09.2021 Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın açıklamalarına ilişkin iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4758 03.09.2021 Pandemi sürecinin eğitim alanındaki etkilerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4724 18.08.2021 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanının tutumu ve Üst Kurulun almış olduğu kararların yarattığı olumsuz sonuçların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4718 16.08.2021 Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketlerinin nedenlerinin araştırılarak sorumluların ortaya çıkarılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4713 12.08.2021 İktidar, bürokrasi, siyaset ve mafya arasındaki ilişkilere dair iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4709 10.08.2021 Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin sebep ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4704 04.08.2021 Son dönemde artan orman yangınlarının sebep ve sonuçlarının araştırılarak yeni yangınların yaşanmaması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4694 02.08.2021 Son dönemde ırkçı saldırıların arttığına dair iddiaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4684 27.07.2021 TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan bir heyetin ABD'ye yaptığı ziyaretin HDP Grubuna mensup komisyon üyelerine bildirilmeden gerçekleştirilmesinin nedenlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4676 16.07.2021 Küresel siyasetteki değişimlerin araştırılarak bunların Türkiye'ye etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4669 14.07.2021 Dicle Elektrik ve Dağıtım AŞ'nin sağladığı hizmetlerdeki kesintilerin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4662 13.07.2021 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kayıp veya envanter dışı olduğu ve sivil vatandaşlara dağıtıldığı iddia edilen silahların akıbetinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4648 08.07.2021 Kamu kaynaklarının medya organlarına aktarılmasında adaletin sağlanması ve bağımsız ve tarafsız bir medyanın oluşması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4635 07.07.2021 Çocuk istismarına kaynaklık eden etmenlerin araştırılarak istismarın önlenmesi için bütünlükçü bir politika önerisi belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4582 30.06.2021 İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının toplumda sebep olabileceği olumsuzlukların tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4581 30.06.2021 Ev eksenli çalışma sonucu kadınların karşılaştığı sorunların tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlemesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4574 29.06.2021 OHAL Komisyonuna yönelik çeşitli iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4556 24.06.2021 Kullanılan nefret söyleminin ve yaratılan toplumsal kutuplaşmanın sonuçlarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4528 22.06.2021 Siyasi iklimin sebep olduğu toplumsal kutuplaşmanın Halkların Demokratik Partisi İzmir il binasına yapılan saldırı üzerindeki etkilerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4498 16.06.2021 Türkiye'de sık sık krizlere neden olduğu iddia edilen dış güçlerin kimler olduklarının araştırılarak bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4481 14.06.2021 Başta öğretmenler olmak üzere engellilerin istihdamının önündeki engellerin kaldırılması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4461 09.06.2021 Organize suç örgütü lideri olduğu bilinen bir şahsın sosyal medya üzerinden ortaya attığı iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4450 08.06.2021 Medya gruplarının satışında kamu bankalarından alınan kredilerin kullanıldığı ve bu kredilerin geri ödenmediğine ilişkin iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4411 01.06.2021 SADAT başta olmak üzere askeri eğitim alanında çalışan özel şirketlere ilişkin iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4366 26.05.2021 Organize suç örgütü üyesi bir kişi tarafından öne sürülen eski ve görevdeki bazı kamu görevlileri ve siyasetçiler hakkındaki çeşitli iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4292 29.04.2021 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde yaşanan toplumsal olaylar sırasında yaşanan ölümlere ilişkin iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4275 27.04.2021 Kayyum atanan bazı belediyelerdeki usulsüzlük iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4240 21.04.2021 Motorlu kuryelerin karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4219 16.04.2021 Belediyelere kayyım atanmasının doğurduğu olumsuzlukların araştırılarak bunların ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4110 30.03.2021 Kamu kaynaklarının usulsüz kullanılması yoluyla haksız kazanç elde edildiği iddialarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4043 23.03.2021 İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin sebep olabileceği toplumsal ve hukuki sorunların tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4009 17.03.2021 Mardin Büyükşehir Belediyesinde kayyım tarafından yapıldığı iddia edilen usulsüzlüklerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3942 09.03.2021 Covid-19 pandemisi ile birlikte her alanda ortaya çıkan sorunların tespit edilerek ivedilikle çözüme kavuşturulması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3864 24.02.2021 Pandemi sürecinde küçük esnafın sorun ve ihtiyaçlarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3830 18.02.2021 Nefret suçlarının nedenlerinin tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3807 17.02.2021 Üniversitelerin akademik özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasını sağlamak amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3738 10.02.2021 Polisin toplumsal olaylardaki tutumuna ilişkin iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3729 04.02.2021 Türkiye'de futbol ve futbol kulüplerinden kaynaklanan sorunların tespit edilerek bu sorunlara çözüm yolları bulunması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3658 14.01.2021 Adana'da son haftalarda artış gösteren arı ölümlerinin ekolojik yaşama etkilerinin tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3657 13.01.2021 Son dönemde cezaevlerindeki koşullu salıverilme şartları oluşan kişilerin bu haklarından yararlandırılmadıkları iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3651 08.01.2021 2013 yılında Paris'te üç kadının öldürülmesi olayının tüm yönleriyle incelenerek olayın aydınlatılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3644 06.01.2021 Tunceli'de bir üniversite öğrencisinin kaybolmasına ilişkin çeşitli iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3633 30.12.2020 Yoksulluğa sebep olan siyasal ve toplumsal bütün etkenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3604 26.12.2020 Türkiye'de kadınların politika yapım ve yönetim süreçlerine katılımı ile tüm alanlarda eşit temsilinin önündeki engellerin kaldırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3602 24.12.2020 Asgari ücretin neden olduğu yoksulluğun araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3598 23.12.2020 2011'de Şırnak'ın Uludere ilçesine düzenlenen operasyonun tüm yönleriyle değerlendirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3589 22.12.2020 Cezaevlerinde çıplak arama uygulaması yapıldığı iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3521 02.12.2020 Özellikle Covid-19 salgını süreci göz önünde bulundurularak işçilerin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3516 01.12.2020 Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günden itibaren il bazında tüm vaka ve ölüm verilerinin detaylarıyla açığa çıkarılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Meclis araştırması önergesi
27 10/3506 25.11.2020 Emeklilerin yaşadıkları tüm sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3481 20.11.2020 Türkiye'de çocukların maruz kaldığı olumsuzlukların tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3439 18.11.2020 Kolluk tarafından orantısız güç kullanımının arttığı ve buna bağlı hak ihlalleri yaşandığı iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3431 17.11.2020 Soma ve Ermenek maden işçilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3398 04.11.2020 Milletvekillerine yönelik bazı uygulamaların yasama, yargı ve demokrasi üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3326 21.10.2020 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde yaşanan toplumsal olayların arka planında yaşananların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3323 20.10.2020 Yoksulluk ve gelir adaletsizliğinin toplumun bütün kesimleri üzerindeki etkilerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3299 14.10.2020 6-8 Ekim tarihinde gerçekleşen olayların tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3297 13.10.2020 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da yaşanan terör saldırısına ilişkin çeşitli iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3287 09.10.2020 Belediyelere kayyım atanmasının doğurduğu olumsuzlukların araştırılarak bunların ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3266 06.10.2020 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde yaşanan toplumsal olaylar sırasında bazı vatandaşların yaralanması ve yaşamını yitirmesinde sorumlukları olanların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3264 02.10.2020 Son dönemde kolluk kuvvetlerince yapılan kötü muamelelerin arttığı iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3254 24.09.2020 Ulusal ve uluslararası yolsuzluk ve rüşvet iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3253 22.09.2020 Bazı vatandaşların kendilerini devlet görevlisi olarak tanıtan kişilerce kaçırıldıkları iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3249 08.09.2020 Son yıllarda artan nefret suçları, linç ve şiddet uygulama girişimlerinin nedenlerinin araştırılarak bunları önleyici hukuki tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3225 24.08.2020 Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel felaketlerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3220 18.08.2020 Pandemi döneminde artan işçi ölümleri ve olumsuz çalışma koşullarının incelenerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3216 12.08.2020 Cezaevlerindeki kötü muamele ve hak ihlali iddialarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3214 07.08.2020 Covid-19 salgını sürecinde eğitim hayatında yaşanan sorunların tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3203 29.07.2020 Orman yangınlarının neden ve sonuçlarının araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3170 20.07.2020 Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015 tarihinde yaşanan IŞİD terör örgütü tarafından gerçekleştirilen intihar saldırısı ve devamındaki sürecin tüm yönleriyle incelenerek sorumluların ortaya çıkarılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3154 14.07.2020 15 Temmuz Darbe Girişiminin siyasi ayağının ortaya çıkarılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3103 09.07.2020 Selahattin Demirtaş'ın yargılama sürecine ilişkin iddiaların tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3081 08.07.2020 RTÜK kararlarının eşitlik ve tarafsızlık ilkelerine aykırı olduğu iddialarının incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3057 30.06.2020 Ülkemizde yaşandığı iddia edilen işkence ve kötü muamele iddialarının incelenerek bu suçların önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2999 18.06.2020 Bir sosyal medya platformu tarafından kapatılan hesaplara ilişkin iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2991 16.06.2020 Tutuklu/hükümlü bulunan hakim ve savcıların verdikleri kararların araştırılması ve yol açtığı zararların telafi edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2890 11.06.2020 Meslek kuruluşlarının düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde işleyişlerinin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2888 10.06.2020 Koronavirüs pandemisinin iktisadi etkileri kapsamında borçlanmaya dayalı alınan tedbirlerin olumsuz etkilerinin incelenerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2885 09.06.2020 Demokrasi dışı müdahalelerle siyasetin dizayn edildiği iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2827 29.05.2020 İnfaz yasasının kadına şiddete yönelik etkileri ve pandemi sürecinde alınamayan önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2816 21.05.2020 HDP'li bazı belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına dair çeşitli hususların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2800 27.04.2020 Van ve ilçelerinde başlayarak çeşitli yerleşim yerlerindeki mezarlıkların askerler tarafından tahrip edildiği iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2798 30.04.2020 İş kazalarının ve işçi ölümlerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2789 22.04.2020 Çocukların maruz kaldığı hak ihlallerinin incelenerek bu ihlallerin ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2776 15.04.2020 Mülteci ve sığınmacıların sağlık hizmeti, barınma ve gıda temini gibi temel sorunlarının tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2775 15.04.2020 Koronavirüs salgını kapsamında cezaevlerindeki mevcut durumun tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2756 30.03.2020 Koronavirüs salgını kapsamında cezaevlerinde alınan önlemlerin tespit edilmesi ve hak ihlallerinin önlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2750 23.03.2020 HDP'li bazı belediye başkanlarının görevden alınmasına dair çeşitli hususların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2646 04.03.2020 İdlib'de yaşanan saldırının ardından mülteci ve sığınmacıların sınır kapılarından geçişte yaşadığı hak ihlallerinin tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması kurulmasına ilişkin önergesi
27 10/2586 19.02.2020 Türkiye'de bulunan azınlıkların yaşadığı sorunların tespit edilerek çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2585 30.01.2020 Ensar Vakfına ilişkin çeşitli iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2570 21.02.2020 Kamusal alanda ana dil kullanımının engellenmesi nedeniyle ortaya çıkan sorunların tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2548 17.02.2020 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da yaşanan terör saldırısındaki olası ihmallerin incelenerek olayın yaşanmasında sorumluluğu bulunanların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2531 14.02.2020 Türkiye'de paramiliter yapılanmalar olduğu iddialarının araştırılarak, iddialarının doğruluğunun tespiti halinde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2528 13.02.2020 FETÖ yargılamalarında adaletsizlikler olduğu, FETÖ ile iltisaklı bazı iş adamlarının adalete uygun olmayan şekillerde tahliye edildiklerine ilişkin iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2495 07.02.2020 Van Bahçesaray'da gerçekleşen çığ felaketinin gerçekleşmesinde etkili olan etmenlerin ve varsa ihmallerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2476 05.02.2020 Öğrencilere ve akademisyenlere açılan soruşturmaların sebep ve sonuçları ile üniversitelerdeki bilimsel çalışmaların önündeki engellerin tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2445 03.02.2020 Kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve istismar vakalarında yargının tutumunun incelenerek çözüm önerileri getirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2441 31.01.2020 Çin'de ortaya çıkan corona virüsünden korunmak için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2428 29.01.2020 Toplanan deprem vergilerinin nerelere harcandığının tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2422 27.01.2020 Cezaevlerinde bulunan yabancı uyruklu hükümlülerin yaşadığı iddia edilen hak ihlallerinin incelenerek bu ihlallerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2421 27.01.2020 Olası bir depremde meydana gelebilecek hasarların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2400 21.01.2020 Okullarda okul idarecileri ve öğretmenler tarafından bazı öğrencilere şiddet uygulandığı iddialarının incelenerek bu tür vakaların engellenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2338 08.01.2020 2013 yılında Paris'te üç kadının öldürülmesi olayının tüm yönleriyle incelenerek olayın aydınlatılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2336 09.01.2020 Ilısu Barajı Projesinin etkilerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2319 02.01.2020 Zırhlı araçların kullanımının yol açtığı sorunların tespiti ve bu sorunlara karşı alınabilecek önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2318 02.01.2020 KHK ile ihraç edilenlerin yaşadığı sorunların tespiti ve bu sorunların ortadan kalkması için çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2315 30.12.2019 Kanal İstanbul projesinin doğal çevreye, insan sağlığına ve ekonomiye etkilerini araştırmak amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2307 27.12.2019 Cezaevlerindeki mahpusların nakil edilmesinin ortaya çıkardığı hak ihlallerinin incelenerek bu ihlallerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2267 19.12.2019 F tipi cezaevi sisteminin yarattığı sakıncaların belirlenmesi ve sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2264 12.12.2019 Yükseköğretim kurumlarının akademik kalitelerindeki düşüşün nedenlerinin araştırılarak, yükseköğretim kurumlarındaki sorunların çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2219 10.12.2019 İnsan hakları ihlallerinin araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2211 21.11.2019 Sanatta ifade özgürlüğünün önündeki engellerin tespiti ve bu konuya ilişkin alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2198 03.12.2019 Engelli vatandaşların yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2178 26.11.2019 Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2177 26.11.2019 Kadın cinayetlerinin ve kadına karşı şiddetin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2160 04.11.2019 Gözaltına alınan, tutuklanan ve yargılaması halen devam eden HDP eş genel başkanları, grup başkanvekilleri ve milletvekillerinin yargılanmalarına ilişkin hususların tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2114 14.11.2019 Yargıda tutarsız kararlar verilmesini etkileyen durumların incelenerek bağımsız ve tarafsız yargılamanın sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2061 05.11.2019 Ispanak zehirlenmeleri ile gündeme gelen gıda güvenliği sorunları ve bunların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2033 22.10.2019 HDP'li bazı belediyelere kayyum atanmasının meydana getirdiği sorunların tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2030 18.10.2019 Kürt dilinin kullanımının önündeki engellerin tespiti ve bu soruna karşı alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2004 23.10.2019 6-7 Eylül 1955 olaylarının tüm boyutları ile irdelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1982 18.10.2019 Acil Tıp Kurumu Yönetmeliğinde yapılan değişiklik sonucunda birçok ailenin cenazelerini alamadıklarının iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1935 15.10.2019 Vatandaşların barış içerisinde yaşaması için gerekenlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1918 08.10.2019 Nefret suçlarının tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1892 08.10.2019 Zırhlı araçların kullanımının yol açtığı sorunların tespiti ve bu sorunlara karşı alınabilecek önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1891 08.10.2019 Ülkemizde mayın ve patlayıcı madde nedeniyle meydana gelen sivil ölümlerin tüm yönleriyle araştırılarak, gerekli çalışmaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1811 01.10.2019 Halk sağlığını tehdit eden unsur ve vakaların araştırılarak tespiti ve bu unsurlara yönelik gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1797 17.09.2019 İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun hak ihlallerine ilişkin rolünün değerlendirilmesi ve hak ihlali sorunlarına yönelik alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1796 17.09.2019 Basın-yayın özgürlüğüne getirildiği iddia edilen kısıtlamaların incelenerek haber alma hakkının ihlalinin önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1795 17.09.2019 Ülkemizde yaşandığı iddia edilen işkence ve kötü muamele iddialarının incelenerek bu suçların önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1794 17.09.2019 Orman yangınlarındaki artışın sebeplerinin incelenerek bu konuda alınması gereken önlemlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1749 04.09.2019 Kadın temsiliyetinin karar alma mekanizmalarında uygulanabilmesi için yasal zemine ve uygulamada teşekkülünün sağlanmasına dönük yapılması gerekenlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1748 04.09.2019 Ülkemizde doğal varlıkların korunması alanında görev yapan çeşitli kurumların kapatılma planlarının gerekçelerinin araştırılması ve bu durumun yol açabileceği sorunların tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1744 29.08.2019 Son yıllarda artan bonzai kullanımının önlenmesi ve uyuşturucuya karşı alınacak önlemlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1735 28.08.2019 Uyuşturucu madde kullanımı ve satışının yaygınlaşmasına karşı mücadele yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1732 26.08.2019 Şehir hastaneleri modelinin incelenerek problemli alanların tespit edilmesi ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1725 19.08.2019 Osmaniye ve Elazığ cezaevlerinde yaşanan kötü muamele iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1708 05.08.2019 RTÜK tarafından internet ortamından yayınların düzenlenmesiyle ilgili yönetmeliğin içeriği itibariyle ortaya çıkarabileceği olası sorunların tespiti ve buna ilişkin alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1698 01.08.2019 3 Ağustos 2014 tarihinde IŞİD tarafından Ezidi katliamının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1695 31.07.2019 Suriye'li sığınmacıların sınır dışı edilmeleri vakalarının araştırılıp buna ilişkin alınacak önlemlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1693 30.07.2019 Kadına yönelik ayrımcı düzenlemelerin tespiti ve bu hususta çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1690 29.07.2019 Bireysel silahlanmadaki artışın nedenlerinin araştırılarak sebep olduğu sorunların önlenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1677 23.07.2019 Nefret suçlarının tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1675 22.07.2019 Kolluk kuvvetlerinin yetkilerini güçlendiren yasal düzenlemelerin toplumda yarattığı iddia edilen olumsuz etkilerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1649 02.05.2019 Seçim sonucu el değiştiren belediyelerdeki borç durumuna ve yolsuzluk yapıldığına ilişkin iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1632 17.07.2019 Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015 tarihinde yaşanan IŞİD terör örgütü tarafından gerçekleştirilen intihar saldırısı ve devamındaki sürecin tüm yönleriyle incelenerek sorumluların ortaya çıkarılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1626 16.07.2019 Kadına yönelik şiddetin engellenmesine ilişkin İstanbul Sözleşmesi'nin gereklerini yerine getirmemenin yol açacağı sorunların tespiti ve bu sorunun çözümüne yönelik gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1581 11.07.2019 Kentsel dönüşüm projelerinin etkilerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1577 09.07.2019 Avukatların sorunlarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1576 09.07.2019 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce Türkiye'den yapılan başvurulara ilişkin verilen kararların gereklerinin yerine getirilip getirilmediğinin tespiti ve uygulanmayan kararların yarattığı sakıncaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1573 03.07.2019 Gizli tanıklık kurumunun yargı sisteminde oluşturduğu aksaklık ve sorunların tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1567 02.07.2019 Bitlis'in Tatvan ilçesinde usulüne uygun olmayan biçimde belediye meclis üyelerinin görevlerinden uzaklaştırıldığı iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1564 01.07.2019 Yargı bağımsızlığını etkileyen durumların incelenerek bağımsız ve tarafsız yargılamanın sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1561 30.05.2019 1864 yılında Çerkes halkının yaşadığı sorunlar ve bu sorunlara dair gerekli çözümlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1497 12.06.2019 Yargı bağımsızlığını etkileyen durumların incelenerek bağımsız ve tarafsız yargılamanın sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1494 10.06.2019 Şanlıurfa Halfeti ilçesinde meydana gelen olaylar sonucu kişilerin gözaltında kötü muameleye maruz kaldığı iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1492 30.05.2019 Zamanaşımına uğrayan davalar üzerinde bir çalışma yürütülmesi ve bunun topluma olan etkilerinin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1466 31.05.2019 Demokratik ve sivil bir toplum sözleşmesinin yeniden yapılması için gerekenleri tespit etmek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1421 14.06.2019 Avukatların sorunlarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1420 14.06.2019 Kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanması sonucu meydana geldiği iddia edilen sivil ölümlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1411 19.06.2019 Atanamayan öğretmenlerin yaşadıkları sorunların incelenerek bu sorunların çözümü için izlenecek yolların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1408 18.06.2019 Güvenlik soruşturması gerekçesiyle ataması yapılmayan kamu görevlilerinin yaşadıkları sorunların tespiti ve bu soruna karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1393 30.05.2019 Hapishanelerde gerçekleşen açlık grevlerinin kalıcı sağlık sorunlarına yol açmaması için alınacak önlemleri belirlemek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1336 30.05.2019 Medya diline yansıyan ayrımcı dilin yaratacağı sorunların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1334 30.05.2019 Hizbullah davası sanıklarına verilen tahliye kararlarının araştırılarak, benzer şartlara sahip olan tutukluluk halinde bulunan sanıklara aynı kararın verilmemesinin sebeplerinin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1297 10.05.2019 Bazı hapishanelerdeki açlık grevlerine dikkat çekmek için eylem yapan bir gruba kolluk kuvvetlerinin aşırı güç kullandığı iddiasının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1294 03.05.2019 OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonunun çalışmalarının incelenerek mağduriyetlerin önlenmesi için yapılacakların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1293 30.04.2019 Bazı mahkumların başladıkları açlık grevlerinin neden ve sonuçlarının araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1229 22.04.2019 Kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanması sonucu meydana geldiği iddia edilen sivil ölümlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1212 15.05.2019 Dil haklarının ve Kürt dilinin gelişimi için yapılabilecek çalışmaların tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1203 14.05.2019 Engelli çocukların sorunlarının araştırılarak bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1069 18.04.2019 Üniversite öğrencilerine yönelik hukuk dışı tutuklama iddialarının incelenerek bu kişilerin eğitim haklarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1068 17.04.2019 31 Mart mahalli idareler seçiminde Bitlis'in Tatvan ilçesinde seçmen kayıtlarının taşındığı iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1056 19.02.2019 Halkların Demokratik Partisi'nin siyasi faaliyette bulunmasını engellemeye yönelik uygulamalar yapıldığı iddialarının incelenerek iddialar çerçevesinde alınacak önlemlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1053 19.12.2018 Cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin incelenerek bu ihlallerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1042 15.03.2019 Sağlık çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1041 11.03.2019 Termik santrallerin insan sağlığına ve çevreye etkilerinin incelenerek olası olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/953 08.02.2019 Adli Tıp Kurumunun işleyişine ve hazırladığı raporlara ilişkin iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/896 15.01.2019 Çocuklara yönelik istismar vakalarının incelenerek bunların önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/892 07.01.2019 Gazetecilerin çalışma koşullarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/837 09.01.2019 2013 yılında Paris'te üç kadının öldürülmesi olayının tüm yönleriyle incelenerek olayın aydınlatılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/781 24.12.2018 Ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik modellerinden kaynaklanan sorunların belirlenerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/650 18.12.2018 Suriyeli sığınmacıların yaşadıkları sorunların tüm yönleriyle araştırılarak bu konuda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/632 15.12.2018 Ayrımcı uygulamalar sonucu yurtdışına göç oranında artış yaşandığı iddialarının incelenerek bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/609 06.12.2018 Çocuk işçiliği ve çocuk işçilerin maruz kaldıkları iş kazalarının önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/603 05.12.2018 Kadınların çalışma hayatında yaşadıkları iş kazaları ve diğer olumsuz durumların incelenerek bu konularda alınması gereken tedbirlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/556 27.11.2018 Tahir Elçi'nin öldürülmesi olayının aydınlatılarak sorumluların tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/520 13.11.2018 Çocukların yaşadıkları sorunların tüm yönleriyle incelenerek bu sorunlara çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/444 08.11.2018 Kadına yönelik şiddetin nedenlerinin incelenerek bu şiddetin önlenmesi için alınması gerekli tedbirlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/412 05.11.2018 HDP üyelerinin tutuklanmalarının topluma ve ülke demokrasisine etkilerinin incelenerek süreçte yaşanan olası hukuka aykırılıkların saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/334 17.10.2018 Ekonomideki kötüye gidişin ve halka etkilerinin incelenerek halkın geçim sorununun önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/120 21.09.2018 Siirt ilinin su sorunun nedenlerinin araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/118 18.09.2018 Siirt ilinin ulaşım sorununun tüm yönleriyle incelenerek alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/114 14.09.2018 Ceza yargılamalarında kullanılan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nin yol açtığı sorunların tespit edilerek çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/103 08.08.2018 Kayıp çocuklar sorununun tüm yönleriyle araştırılarak gerekli önlemlerin ve sorunun çözüm yollarının tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/102 08.08.2018 Sokak hayvanlarının sorunlarının incelenerek sorunların çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/91 31.07.2018 Ilısu Barajı inşası nedeniyle Hasankeyf'te meydana gelen zararın tespiti ile kültürel ve tarihi mirasın korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/90 30.07.2018 OHAL döneminde artış gösteren iş kazalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/88 26.07.2018 Basın özgürlüğüne getirilen sınırlamaların tahlil edilerek sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/15 20.07.2018 İstanbul'da çeşitli hastanelerde çocuk gebeliği vakalarının gizlendiğine ilişkin iddiaların tüm yönleriyle incelenerek başka benzer vakaların tespiti ve önlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/13 19.07.2018 Botan Vadisi'nde yapılacak olan barajların bölgeye etkilerinin araştırılarak olası zararların önlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi