Milletvekilinin İlk İmzasının Bulunduğu Meclis Araştırması Önergeleri

ŞEYHMUS DİNÇEL
AK Parti - MARDİN

Bulunan Kayıt Sayısı:0
Dönem Taksim/Esas No Tarihi Meclis Araştırması Önergesinin Başlığı ve Özeti