Milletvekilinin İlk İmzasının Bulunduğu Meclis Araştırması Önergeleri

MUSA FARİSOĞULLARI
HDP - DİYARBAKIR

Bulunan Kayıt Sayısı:1
Dönem Taksim/Esas No Tarihi Meclis Araştırması Önergesinin Başlığı ve Özeti
27 10/2317 31.12.2019 Cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin incelenerek bu ihlallerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi