Milletvekilinin İlk İmzasının Bulunduğu Meclis Araştırması Önergeleri

LÜTFÜ TÜRKKAN
İYİ Parti - KOCAELİ

Bulunan Kayıt Sayısı:71
Dönem Taksim/Esas No Tarihi Meclis Araştırması Önergesinin Başlığı ve Özeti
27 10/4932 19.10.2021 Jeotermal enerji üretiminde kullanılan yöntemlerin ve mevcut jeotermal enerji santrallerinin çevreye ve insan sağlığına etkilerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4882 12.10.2021 Başta girdi maliyetlerindeki artış olmak üzere çiftçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4626 01.07.2021 Müzik sektöründeki sorunların araştırılması ve sektör çalışanlarının taleplerine kapsayıcı çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4575 29.06.2021 Kamu kurumlarına yapılan atamalara yönelik sorunların tespit edilerek liyakat esasına uygun atamalar yapılmasını sağlamak amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4511 17.06.2021 Kızılaya yapılan kan bağışlarının belirli bir ücret karşılığında satıldığına yönelik iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4486 15.06.2021 Özelleştirme işlemlerinin ülke ekonomisine etkilerinin değerlendirilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4424 03.06.2021 Kamu ve özel sektörde kreş bulundurma zorunluluğunun uygulanması ve yaygınlaştırılması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4423 03.06.2021 Koronavirüs salgını sürecinde yapılan uygulamaların değerlendirilerek salgının devamında ve benzer olaylarda yapılacakların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4242 21.04.2021 Emniyet mensupları arasında artan intihar vakalarının sebeplerinin araştırılarak polislerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4042 22.03.2021 Güvenlik korucularının karşılaştıkları sorunların tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3943 10.03.2021 Çin'de Doğu Türkistan bölgesinde yaşayan Uygur Türklerine yönelik olumsuz uygulamaların incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3921 09.03.2021 Kadınların toplumsal hayatta karşılaştıkları her türlü şiddetin engellenmesi ve kadın cinayetlerinin durdurulması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3915 04.03.2021 Kamu kuruluşlarınca doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımların usule uygunluğunun incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3863 24.02.2021 Kamu Özel İşbirliği modeli ile hayata geçirilen yatırımlar hakkındaki bazı hususların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3636 30.12.2020 Sayıştay raporlarında yer bazı belediyelerin vakıf ve derneklere usule aykırı biçimde yardımlarda bulunduklarına ilişkin bulguların incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3635 30.12.2020 Sayıştay raporlarındaki TCDD, PTT ve ÇAY-KUR gibi kurumların zarar ettiklerine ilişkin bulguların incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3634 30.12.2020 Kayıt dışı istihdam sorununun sebeplerinin tespit edilerek çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3631 28.12.2020 Kamu kurumlarına yapılan atamalara yönelik sorunların tespit edilerek liyakat esasına uygun atamalar yapılmasını sağlamak amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3624 28.12.2020 Terörle mücadele kapsamında tütün ve alkol kaçaklığının engellenmesi için bu konuda faaliyet gösteren istihbarat yapısının güçlendirilmesini sağlamak amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3623 28.12.2020 Engelli çocuğa sahip olan ailelerin yaşadığı sorunların araştırılarak çözüme kavuşturulması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3622 28.12.2020 Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmesi ve emekli gelirlerinin alt sınırının asgari ücrete eşitlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3621 28.12.2020 Engelli sporcu bireylerin ve engelli spor kulüplerinin yerel yönetimler kanununda belirtilen ayni ve nakdi yardım desteğinden faydalanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3620 28.12.2020 Madencilik sektöründe çalışanların karşılaştığı risklerin azaltılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3619 28.12.2020 2010-2015 yılları arasında başta KPSS olmak üzere ÖSYM tarafından yapılan sınavlara girerek mağduriyet yaşayan kişilerin tespit edilerek bu mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3618 28.12.2020 Sürdürülebilir tarım politikaları oluşturmak ve genç nesilleri tarımsal üretime yönlendirmek için yapılması gerekenleri belirlemek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3605 26.12.2020 Geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin suç oranlarının incelenerek bu oranların değişimindeki yapısal sebeplerin tespit edilmesi ve çözüm önerileri belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3523 02.12.2020 Türkiye Varlık Fonunun finansal faaliyetlerinin kamu yararının gözetilmesi için incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3399 04.11.2020 TRT payının kullanım alanı ile TRT'den transfer edilen kaynakların kamu yararı çerçevesinde incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3362 02.11.2020 Toplanan deprem vergilerinin nerelere harcandığının tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3327 21.10.2020 Atanamayan öğretmenlerin yaşadıkları sorunların araştırılarak bu sorunların çözümü için izlenecek yolların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3325 20.10.2020 Karayolu Taşıma Kooperatiflerinde görev yapan şoförlerin ve sektörün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3198 28.07.2020 Turizm ve turizmcilerin sorunlarının araştırılarak çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3062 01.07.2020 Kurum ve kuruluşlara yapılan atamaların tüm detaylarıyla incelenerek gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3058 30.06.2020 20 Haziran 2020'de Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşanan sel felaketinin araştırılarak olası ihmallerin ve sorumluların tespit edilerek yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2996 17.06.2020 Bazı kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge kapsamına alınması için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2993 16.06.2020 Gazilerin yaşadıkları sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2889 10.06.2020 Halkbank tarafından verilen esnaf destek kredileri neticesinde esnafların yaşadığı mağduriyetin tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2860 04.06.2020 Türkiye'ye karşı oluşturulduğu iddia edilen terör ittifakından doğacak tehditlerin tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2758 07.04.2020 Koronavirüs salgını kapsamında sağlık merkezlerine erişimin kolaylaştırılması ve diğer hastalıkların tedavisinde mağduriyetlerin yaşanmaması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2696 11.03.2020 TSK bünyesinde görev yapan sözleşmeli askeri personelin özlük haklarında iyileştirmesi yapılması ve sorunlarının giderilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2626 27.02.2020 Üniversite mezunları arasındaki işsizliğin nedenlerinin araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2598 25.02.2020 Doğalgaz faturalarındaki fiyat yüksekliğinden dolayı vatandaşların yaşadığı sorunların tespit edilerek bu sorunların çözümüne yönelik politika oluşturulması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2434 30.01.2020 Çin'de ortaya çıkan corona virüsünden korunmak için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2424 28.01.2020 Suriye'nin İdlib kentinden Türkiye'ye doğru gelen yeni sığınmacı akınlarına yönelik alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2069 06.11.2019 Sayıştay'ın raporlarında yer alan usule uygun olmayan harcama iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1897 09.10.2019 İncirlik Üssü'nün faaliyetlerinin incelenmesi, Amerika Birleşik Devleti tarafından YPG'ye buradan lojistik ve mühimmat desteği sağlayıp sağlamadığının tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1731 22.08.2019 Türkiye'de kayıt dışı faaliyet gösteren dini cemaatlerin araştırılması, anayasa ve yasalara uygun faaliyette bulunanların kayıt altına alınması, yasadışı faaliyet gösterenlere karşı gerekli tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1730 22.08.2019 Kamu özel sektör işbirliği projelerinin, fayda ve maliyetlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1559 17.07.2019 İYİ Parti Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, şüpheli çocuk ölümlerinin ve Rabia Naz Vatan'ın ölümünün incelenerek bu ölümlerin sebeplerinin tespit edilip bu konuda alınması gereken tedbirlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1407 18.06.2019 Türk Kızılayı'na ilişkin çeşitli iddiaların tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1228 14.05.2019 Bir gazeteciye yapılan saldırının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1216 16.05.2019 15 Temmuz Darbe Girişiminin siyasi ayağının ortaya çıkarılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/1207 15.05.2019 Çeşitli meslek gruplarına 3600 ek gösterge verilmesinin maliyet ve sonuçlarının araştırılarak yapılması gereken düzenlemelerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/981 20.02.2019 İYİ Parti Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, hayvanlara uygulanan şiddet ve kötü muamele olaylarının önlenmesi ile söz konusu eylemlerde bulunanlara verilecek cezaların arttırılması için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/911 25.01.2019 Türkiye'deki petrol arama faaliyetlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/881 16.01.2019 TRT'nin maddi kaynaklarını kullanım biçiminin incelenerek Kurumun bütçe yönetiminde şeffaflığı sağlayıcı tedbirlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/862 15.01.2019 Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki terör örgütlerine yardım ettiğine ilişkin iddiaların incelenerek bu yardımın nasıl ve nereden ulaştırıldığının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/854 10.01.2019 Vakıf üniversitelerinin denetiminde yaşanan sorunların incelenerek bu üniversitelerdeki sorunların çözümü için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/830 09.01.2019 Tarım ve hayvancılık alanlarındaki sorunların çözümü için yapılması gerekenlerin belirlenerek bunlar için geliştirilmesi gereken proje ve programların hazırlanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/578 29.11.2018 Ülkemizdeki Suriyeli göçmenlerin sayısının tespit edilerek bu kişilerin kayıt altına alınması ile bu göçmenlerin neden olduğu sorunların incelenerek bu sorunların çözümü ve ülkelerine dönüşleri için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/550 23.11.2018 Genç işsizliğinin nedenlerinin tespit edilerek bu sorunun çözüm yollarının ve bu kişilere işsizlik maaşı bağlanmasının etkilerinin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/549 23.11.2018 Öğrenim kredisi kullanmış vatandaşların bunları geri ödemede yaşadıkları sorunların incelenerek bu sorunlara çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/548 23.11.2018 Üretici ve tüketicilerin kış aylarında karşılaştıkları sorunların incelenerek bu dönemin her iki grup bakımından sorunsuz geçmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/499 14.11.2018 Asgari ücretli çalışanların yaşam standartlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/456 13.11.2018 Ege Denizi'nde yer alan Türk adalarının Yunanistan tarafından sahiplenildiğine ilişkin iddiaların incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/382 31.10.2018 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişiminin başta siyasi ayağı olmak üzere bütün yönleriyle incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/379 30.10.2018 Tunceli'nin Nizamiye ilçesinde operasyon sırasında hipotermi nedeniyle iki askerin şehit olduğu olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/338 18.10.2018 Otomotiv sektöründe görülen daralmanın sonuçlarının araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/337 18.10.2018 Sayıştay tarafından hazırlanan 2017 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporundaki Sağlık Bakanlığına ilişkin bazı hususların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/336 18.10.2018 Sayıştay tarafından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına ilişkin hazırlanan 2017 denetim raporundaki bazı hususların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/175 09.10.2018 Kocaeli'de kapanan ticari işletmelerin sayısındaki artışın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi