Milletvekilinin İlk İmzasının Bulunduğu Meclis Araştırması Önergeleri

SIDIK TAŞ
HDP - SİİRT

Bulunan Kayıt Sayısı:1
Dönem Taksim/Esas No Tarihi Meclis Araştırması Önergesinin Başlığı ve Özeti
27 10/1075 22.04.2019 Başta Siirt'in Eruh ilçesi olmak üzere 31 Mart mahalli idareler seçiminde yapıldığı iddia edilen usulsüzlüklerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi