Milletvekilinin İlk İmzasının Bulunduğu Meclis Araştırması Önergeleri

HÜSEYİN AVNİ AKSOY
MEMLEKET P - KARABÜK

Bulunan Kayıt Sayısı:1
Dönem Taksim/Esas No Tarihi Meclis Araştırması Önergesinin Başlığı ve Özeti
27 10/2613 27.02.2020 Karabük'te hava kirliliği sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi