Milletvekilinin İlk İmzasının Bulunduğu Meclis Araştırması Önergeleri

MEHMET GÜZELMANSUR
CHP - HATAY

Bulunan Kayıt Sayısı:10
Dönem Taksim/Esas No Tarihi Meclis Araştırması Önergesinin Başlığı ve Özeti
27 10/6055 11.05.2022 Ücretsiz toplu taşıma uygulamasına verilen gelir desteğinin maliyetleri karşılayacak düzeylere çıkarılması için yapılması gereken düzenlemelerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/5881 14.04.2022 Konut fiyatlarındaki artışın nedenlerinin araştırılarak yabancılara konut satışına ilişkin politikaların gözden geçirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/5825 04.04.2022 Akaryakıttaki vergi politikasının tüm yönleriyle araştırılarak ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/5605 24.02.2022 Akaryakıt istasyonlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/4271 26.04.2021 Kripto para borsalarının tüm yönleriyle araştırılarak bu alanda ihtiyaç duyulan düzenlemelerin tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3837 19.02.2021 Akaryakıt kaçakçılığının ekonomiye, insan ve çevre sağlığına verdiği zararın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3182 23.07.2020 Soğan, patates ve limonda uygulanan ihracat kısıtlamaları nedeniyle üretici ve ihracatçının yaşadığı mağduriyetlerin tespit edilerek bu mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/2435 31.01.2020 Amik Ovası'nın kurutulmasıyla ortaya çıkan sorunların araştırılarak bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/339 18.10.2018 Konkordato müessesinin yarattığı mağduriyetlerin tüm yönleriyle araştırılarak çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
27 10/3 13.07.2018 Kayıp çocuk vakalarına ilişkin arama ve kurtarma çalışmalarında aksayan yönlerin tespit edilerek alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi