TUBA VURAL ÇOKAL
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 3 12.11.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a) Sağlık Bakanlığı b) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü c)Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ç) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
27 3 19.11.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı c)Mesleki Yeterlilik Kurumu ç) Devlet Personel Başkanlığı d)Sosyal Güvenlik Kurumu e) Türkiye İş Kurumu
27 3 19.11.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı c)Mesleki Yeterlilik Kurumu ç) Devlet Personel Başkanlığı d)Sosyal Güvenlik Kurumu e) Türkiye İş Kurumu
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 2 05.11.2018 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi(2/1186)
27 2 06.11.2018 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi(2/1186)
27 2 07.11.2018 Komisyon Başkanı Şenel Yediyıldız'ın açıklamasına ve (2/1186) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 5'inci maddesinin Komisyonda tekrar değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
27 2 07.11.2018 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi(2/1186)
27 2 07.11.2018 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi(2/1186)
27 2 07.11.2018 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi(2/1186)
KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 2 15.05.2019 İstanbul Sözleşmesi'nin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Konulu Alt Komisyon Başkanı Kayseri Milletvekili Hülya Nergis'in alt komisyon çalışmalarına ilişkin bilgi vermesi
27 2 15.05.2019 Başta kadınlar olmak üzere üretime katılımı artırmaya yönelik kanun teklifi taslağına ilişkin görüşmeler
(10 / 184, 185, 281, 403, 585, 604, 734, 914, 915, 917, 920, 921) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 2 29.05.2019 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Doktor Eczacı Harun Kızılay'ın, MS, SMA, DMD, ALS ve NCL hastalıkları ve tedavi olanakları hakkında sunumu
27 2 10.07.2019 Ankara Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Özmert'in, az görenlerle ilgili deneyimleri, klinik ve üniversite olarak yaptıkları çalışmalar ile az görenlerin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
(10 / 96, 234, 409, 501, 698, 1743, 1747, 1912, 2187, 2203, 2303, 2353, 2389, 2477, 2673, 2675, 2697...) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 4 22.04.2021 Komisyonun çalışma takvimi ile Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine ve Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 4 26.05.2021 Tutanak Metni
27 4 27.05.2021 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede İçişleri Bakanlığı görev ve sorumluluk alanına giren konular hakkında sunumu
27 4 02.06.2021 Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, kadına ve çocuğa, aile içine yönelik şiddete karşı Millî Eğitim Bakanlığının eğitim yoluyla mücadelesi hakkında sunumu
27 4 03.06.2021 Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seher Ergüney'in, Merkez olarak kadına yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
27 4 08.06.2021 Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Bakanlık tarafından yürütülen kamu politikası, çalışmalar ve projeler hakkında sunumu
27 4 09.06.2021 Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça'nın, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde uygulamaya dönük analizleri ve, çözüm önerileri hakkında sunumu
27 4 15.06.2021 Çukurova Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Nevin Gaye Erbatur, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Çiler Dursun, İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı-Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonları Kurucu Başkanı Av. Nazan Moroğlu, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından yapılan sunumlara ilişkin görüşmeler
27 4 16.06.2021 RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, AA Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut, İhlas Haber Ajansı Ankara Haber Müdürü Bayazıt Cebeci ve ANKA Haber Ajansı Haber Editörü Sinan Tartanoğlu'nun yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
27 4 22.06.2021 TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT 1 Kanal Yayın Yönetmeni Şaban Şikar, ATV Genel Müdürü Ali Türkarslan, Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı, TV 8 Genel Müdürü Aslı Çini Yaşaroğlu ve Star TV Drama Direktörü Şebnem Açıkalın tarafından yapılan sunumlara ilişkin görüşmeler
27 4 23.06.2021 Anadolu'dan Yeryüzüne Sivil Toplum Kuruluşları Vakfı (AYSİT) Başkanı Serpil Balat, Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği Başkanı Hilal Gencay, Hazar Kültür Eğitim Dayanışma Derneği Başkanı Songül Ertem, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Gönüllüsü Gülsun Kanat Dinç, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Temsilcisi Tuba Torun tarafından yapılan sunumlara ilişkin görüşmeler
27 4 30.06.2021 Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Emine Erdem, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Genel Sekteri Ali Kurt, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Hukuk Komisyonu Başkanı Canan Sarı, Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfı (KASAV) Kurucu Üyesi Uzm. Dr. Fatma Fariha Örengül'ün yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
27 4 06.07.2021 Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, İŞKUR Genel Müdür Vekili Bekir Aktürk ve Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara tarafından yapılan sunumlara ilişkin görüşmeler
27 4 07.07.2021 Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN WOMEN) Türkiye Direktörü Asya Varbanova'nın, Türkiye'deki Birleşmiş Milletler olarak, aile içi, kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları hakkında sunumu
27 4 08.07.2021 TÜRK-İŞ Konfederasyonu Kadın İşçiler Bürosu Müdürü Güldane Karslıoğlu, MEMUR-SEN Konfederasyonu Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ve KAMU-SEN Konfederasyonu Kadın Komisyonu Başkanı Leyla Polat tarafından yapılan sunumlara ilişkin görüşmeler
27 5 06.10.2021 Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun, toplumda şiddete, kadına yönelik şiddete yol açan psikolojik nedenler ve çözüm önerileri hakkında sunumu
27 5 02.11.2021 Tutanak Metni