YUNUS KILIÇ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 2 16.11.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)Tarım ve Orman Bakanlığı b) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı c)Orman ve Su İşleri Bakanlığı ç)Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu d)Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu e)Orman Genel Müdürlüğü f)Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü g)Meteoroloji Genel Müdürlüğü ğ)Türkiye Su Enstitüsü
27 4 05.11.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a)Tarım ve Orman Bakanlığı b)Orman Genel Müdürlüğü c)Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ç)Meteoroloji Genel Müdürlüğü d)Türkiye Su Enstitüsü e)Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
27 4 05.11.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a)Tarım ve Orman Bakanlığı b)Orman Genel Müdürlüğü c)Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ç)Meteoroloji Genel Müdürlüğü d)Türkiye Su Enstitüsü e)Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 2 06.02.2019 Komisyonun uzun süredir toplanmaması, tarımla ilgili birçok konunun da Komisyon gündemine alınması ve (2/1540) esas numaralı Kanun Teklifi'yle ilgili önceden yeterli bilgi verilmemesi hakkında görüşmeler
27 2 06.02.2019 Komisyonun uzun süredir toplanmaması, tarımla ilgili birçok konunun da Komisyon gündemine alınması ve (2/1540) esas numaralı Kanun Teklifi'yle ilgili önceden yeterli bilgi verilmemesi hakkında görüşmeler
27 2 06.02.2019 İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1540)
27 2 06.02.2019 İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1540)
27 2 06.02.2019 İç Tüzük'ün 33'üncü maddesi uyarınca Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulmasına ilişkin karar
27 2 06.02.2019 Komisyon gündeminde yer alan (2/1540) ve (2/1541) esas numaralı kanun teklifleri tali Komisyon olarak görüşüleceğinden, İç Tüzük'ün 23'üncü maddesi uyarınca görüşmelerin tekliflerin geneli üzerinde yapılmasına ve genel uygunluk görüşünün esas Komisyona bildirilmesine ilişkin karar
27 2 06.02.2019 İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1540)
27 2 06.02.2019 Adana Milletvekili Ayhan Barut'un (2/1540) esas numaralı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde yaptığı konuşmasındaki komisyon gündeminin belirlenmesiyle ilgili ifadelerine ilişkin açıklaması
27 2 06.02.2019 Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün (2/1541) esas numaralı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde yaptığı konuşmasındaki "Kürt bölgeleri" ifadesini hoş karşılamadıklarına ilişkin açıklaması
27 2 06.02.2019 Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'in (2/1541) esas numaralı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde yaptığı konuşmasının Komisyonun gündemiyle alakalı olmadığına ilişkin açıklaması
27 2 06.02.2019 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Arasında IFAD Ülke Ofisi-Doğu Avrupa ve Orta Asya Merkezi Kurulmasına İlişkin Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1541)
27 3 07.10.2019 Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın (2/2214) esas numaralı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde yaptığı konuşmasındaki tekliflerin birleştirilmesiyle alakalı ifadelerine ilişkin açıklaması
27 3 07.10.2019 Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, (2/2214) esas numaralı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
27 3 07.10.2019 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2214)
27 3 07.10.2019 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2214)
27 3 07.10.2019 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2214)
27 3 07.10.2019 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2214)
27 3 07.10.2019 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2214)
27 3 07.10.2019 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2214)
27 3 07.10.2019 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2214)
27 3 07.10.2019 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2214)
27 3 07.10.2019 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2214)
27 3 07.10.2019 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2214)
27 3 30.06.2020 1.- Komisyon Başkanı Yunus Kılıç?ın, Komisyon Üyesi Adana Milletvekili Ayhan Barut?a annesinin vefatı nedeniyle başsağlığı dilediğine ilişkin açıklaması 2.- Komisyon Başkanı Yunus Kılıç?ın, Komisyon gündemindeki (2/2985) esas numaralı Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi?ne ilişkin açıklaması
27 3 30.06.2020 2/2985 Esas Numaralı Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 4 06.07.2021 Komisyon Başkanı Yunus Kılıç'ın, (2/3727) esas numaralı Kanun Teklifi'nin safahatına ilişkin açıklaması
27 4 06.07.2021 Komisyon Başkanı Yunus Kılıç'ın, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve 3 milletvekilinin benzer mahiyetteki kanun tekliflerinin (2/3727) esas numaralı Kanun Teklifi'yle birleştirilmesiyle ilgili verdikleri önergeye ilişkin açıklaması
27 4 07.07.2021 Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, İstanbul Milletvekili Serap Yaşar ve 124 Milletvekilinin Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3727)
27 4 07.07.2021 Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, İstanbul Milletvekili Serap Yaşar ve 124 Milletvekilinin Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3727)
27 4 07.07.2021 Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, İstanbul Milletvekili Serap Yaşar ve 124 Milletvekilinin Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3727)
(10 / 102, 461, 682, 977, 981, 982) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 2 15.05.2019 Komisyonun çalışma programının ve görevlendirilecek uzmanların belirlenmesi ile Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 2 15.05.2019 Komisyonun çalışma programının ve görevlendirilecek uzmanların belirlenmesi ile Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 2 15.05.2019 Komisyonun çalışma programının ve görevlendirilecek uzmanların belirlenmesi ile Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 2 15.05.2019 Komisyonun çalışma programının ve görevlendirilecek uzmanların belirlenmesi ile Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 2 23.05.2019 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekim Yardımcısı Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Oytun Okan Şenel'in, Hayvanları Koruma Kanunu ile hayvan haklarının korunması, eziyet ve kötü muamelenin önlenmesi için öneriler hakkında sunumu
27 2 23.05.2019 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Halit Kanca'nın, sahipsiz hayvanlarda popülasyon kontrolü ile hayvan haklarının korunması ve kötü muamelenin önlenmesi için tedbirler hakkında sunumu
27 2 23.05.2019 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Halit Kanca'nın, sahipsiz hayvanlarda popülasyon kontrolü ile hayvan haklarının korunması ve kötü muamelenin önlenmesi için tedbirler hakkında sunumu
27 2 23.05.2019 HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan Kırmızıgül'ün, TBMM'de bu konudaki kanuni düzenleme çalışmaları ve HAYTAP'ın talepleri hakkında sunumu
27 2 23.05.2019 HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan Kırmızıgül'ün, TBMM'de bu konudaki kanuni düzenleme çalışmaları ve HAYTAP'ın talepleri hakkında sunumu
27 2 23.05.2019 Veteriner Hekim Tarkan Özvardar'ın, köpek davranışları, yasaklı köpek ırkları ve hayvan haklarının korunması için alınması gereken tedbirler hakkında sunumu
27 2 23.05.2019 Veteriner Hekim Tarkan Özvardar'ın, köpek davranışları, yasaklı köpek ırkları ve hayvan haklarının korunması için alınması gereken tedbirler hakkında sunumu
27 2 23.05.2019 Profesör Doktor Hasret Demircan Yardibi'nin, Hayvanları Koruma Kanunu ve hayvanların haklarının korunması ile hayvanlara eziyetin önlenmesi için alınması gereken tedbirler hakkında sunumu
27 2 23.05.2019 Profesör Doktor Hasret Demircan Yardibi'nin, Hayvanları Koruma Kanunu ve hayvanların haklarının korunması ile hayvanlara eziyetin önlenmesi için alınması gereken tedbirler hakkında sunumu
27 2 23.05.2019 Profesör Doktor Hasret Demircan Yardibi'nin, Hayvanları Koruma Kanunu ve hayvanların haklarının korunması ile hayvanlara eziyetin önlenmesi için alınması gereken tedbirler hakkında sunumu
27 2 24.05.2019 İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu'nun, yeni yasal düzenlemeler ve hayvan haklarında olmazsa olmazlar hakkında sunumu
27 2 24.05.2019 Türkiye Barolar Birliği Hayvan Hakları Kurulu Üyesi Avukat Buğcan Çankaya'nın, ülkemizdeki hayvan hakları ihlalleri ve bunların düzeltilmesi için öneriler hakkında sunumu
27 2 24.05.2019 Empati Platformu Başkanı Barış Şengün'ün, hayvan popülasyonu ve deneylerde kullanılan hayvanlarla ilgili mevzuat hakkında sunumu
27 2 24.05.2019 Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan'ın, belediyelere ait hayvan barınakları hakkında sunumu
27 2 24.05.2019 Ege Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Funda Bayır Ersoy'un, belediyelere ait hayvan barınakları hakkında sunumu
27 2 29.05.2019 Mamak Belediyesi Veteriner Hekimi Eser İnsal'ın, sahipsiz hayvanlar konusunda dünyadaki ve ülkemizdeki uygulamalar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
27 2 29.05.2019 Çankaya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ayla Pilten'in, Belediye olarak sahipsiz hayvanlarla ilgili yaptıkları çalışmalar, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
27 2 29.05.2019 Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Nurhan İşler'in, Belediye olarak sahipsiz hayvanlarla ilgili uyguladıkları projeler, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
27 2 29.05.2019 Mamak Belediyesi Veteriner Hekimi Eser İnsal'ın, sahipsiz hayvanlar konusunda dünyadaki ve ülkemizdeki uygulamalar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
27 2 30.05.2019 Prof. Dr. Mehmet Hakan Türkçarpar'ın, saldırganlık ve hayvanlara dönük saldırganlığın psikolojik yönü hakkında sunumu
27 2 30.05.2019 Prof. Dr. Mehmet Hakan Türkçarpar'ın, saldırganlık ve hayvanlara dönük saldırganlığın psikolojik yönü hakkında sunumu
27 2 30.05.2019 Doç. Dr. Yasemin Salgırlı Demirbaş'ın,, köpeklerle mutlu bir yaşam sürmek için neler yapılması gerektiği hakkında sunumu
27 2 30.05.2019 Prof. Dr. Mahmut Koca'nın, hayvanlara yönelik hangi fiillerin ceza hukuku bakımından suç olarak düzenlendiğine yönelik mukayeseli hukuk gözlemi ve ülkemizdeki hukuki durum hakkında sunumu
27 2 30.05.2019 Prof. Dr. Mahmut Koca'nın, hayvanlara yönelik hangi fiillerin ceza hukuku bakımından suç olarak düzenlendiğine yönelik mukayeseli hukuk gözlemi ve ülkemizdeki hukuki durum hakkında sunumu
27 2 30.05.2019 Prof. Dr. Mahmut Koca'nın, hayvanlara yönelik hangi fiillerin ceza hukuku bakımından suç olarak düzenlendiğine yönelik mukayeseli hukuk gözlemi ve ülkemizdeki hukuki durum hakkında sunumu
27 2 12.06.2019 Evcil Hayvancılık İş Adamları Derneği Başkanı Selim Kınsun'un, evcil hayvan mağazalarındaki standartlar, karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerileri hakkında sunumu
27 2 12.06.2019 Evcil Hayvancılık İş Adamları Derneği Başkanı Selim Kınsun'un, evcil hayvan mağazalarındaki standartlar, karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerileri hakkında sunumu
27 2 12.06.2019 Petfood Endüstrisi Platformu Temsilcisi Kübra Atalay'ın, "petfood"da KDV oranı ve hayvan sahiplenmede "petfood" maliyetinin etkisi hakkında sunumu
27 2 27.06.2019 Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanı Dr. Seher Topluoğlu'nun, zoonotik ve vektörel hastalıklar ile özellikle sokak hayvanlarına ilişkin yaşanan sağlık sorunları hakkında sunumu
27 2 27.06.2019 Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanı Dr. Seher Topluoğlu'nun, zoonotik ve vektörel hastalıklar ile özellikle sokak hayvanlarına ilişkin yaşanan sağlık sorunları hakkında sunumu
27 2 09.07.2019 Sultan Gülyar'ın, adalarda yaşanan fayton sorunu ve atların durumu hakkında sunumu
27 2 09.07.2019 İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu'nun, hayvan hakları ile hayvanlara eziyet ve kötü muamele konusunda sahadan gelen talepler, problemler ve çözüm önerileri hakkında sunumu
27 3 10.10.2019 Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün birleştirilerek güçlendirilmesi konusunda bir tavsiye kararı alınmasına ilişkin görüşmeler
27 3 10.10.2019 Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün birleştirilerek güçlendirilmesi konusunda bir tavsiye kararı alınmasına ilişkin görüşmeler