HACI BAYRAM TÜRKOĞLU
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 2 06.11.2018 Manisa Milletvekili Özgür Özel'in (2/1186) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 5'inci maddesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsından bahsetmesine ilişkin açıklaması
(10 / 184, 185, 281, 403, 585, 604, 734, 914, 915, 917, 920, 921) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 2 22.05.2019 Komisyonun çalışma takvimine, Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine ve Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 2 26.06.2019 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Engelli Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanı Hulusi Armağan Yıldırım'ın, Genel Müdürlüğün engellilere yönelik hizmetleri ve hedefleri hakkında sunumu
27 2 17.07.2019 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Özbek'in, nadir hastalıklar, Türkiye'deki ve dünyadaki durum, araştırmalar ve ülkemizde Orphanet kapsamında yapılan çalışmalar hakkında sunumu
27 3 16.11.2019 ALS, SMA, DMD, MS Hastalıklarında ve Kesin Tedavisi Bilinmeyen Diğer Hastalıklarda Uygulanan Tedavi ve Bakım Yöntemleri ile Bu Hastalıklara Sahip Kişiler ve Yakınlarının Yaşadıkları Sorunların ve Çözümlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun taslak raporu üzerinde görüşmeler