VEYSEL EROĞLU
(10 / 361, 405, 406, 407, 410) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 3 09.10.2019 Prof. Dr. Kemal Hüsnü Can Başer'in, tıbbi ve aromatik bitkilerin dünyadaki ve Türkiye'deki durumu ile KKTC'de düzenlenecek olan 6'ncı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Dünya Kongresi hakkında sunumu
27 3 09.10.2019 Orman ve Su İşleri Bakanlığı sırasında tıbbi ve aromatik bitkiler ile orman varlığı için yaptıkları çalışmalar, tıbbi ve aromatik bitki pazarı, biyolojik çeşitliliğin korunması ve devamı için orman varlığının önemi hakkında sunumu
(10 / 77, 372, 491, 534, 693, 817, 868, 992, 1004, 1018, 1150, 1170, 1221, 1305.... ) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 4 31.03.2021 İklim değişikliği ve etkileri hakkında sunumu
27 4 31.03.2021 İklim değişikliği ve etkileri hakkında sunumu
27 4 31.03.2021 Komisyon çalışma takvimine, Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine, Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 4 31.03.2021 Komisyon çalışma takvimine, Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine, Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 4 31.03.2021 Komisyon çalışma takvimine, Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine, Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 4 31.03.2021 Komisyon çalışma takvimine, Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine, Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 4 31.03.2021 Komisyon çalışma takvimine, Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine, Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 4 06.04.2021 İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İzzet Öztürk'ün, video konferans aracılığıyla, küresel iklim değişiminin su kaynaklarımıza muhtemel etkileri hakkında sunumu
27 4 06.04.2021 İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İzzet Öztürk'ün, video konferans aracılığıyla, küresel iklim değişiminin su kaynaklarımıza muhtemel etkileri hakkında sunumu
27 4 06.04.2021 Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun'un, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün iklim değişikliğine yönelik ürettiği ve yürüttüğü çalışmalar hakkında sunumu
27 4 06.04.2021 Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun'un, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün iklim değişikliğine yönelik ürettiği ve yürüttüğü çalışmalar hakkında sunumu
27 4 06.04.2021 Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun'un, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün iklim değişikliğine yönelik ürettiği ve yürüttüğü çalışmalar hakkında sunumu
27 4 06.04.2021 Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik'in, Orman Genel Müdürlüğünün küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi üzerine yaptığı faaliyetler hakkında sunumu
27 4 06.04.2021 Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik'in, Orman Genel Müdürlüğünün küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi üzerine yaptığı faaliyetler hakkında sunumu
27 4 06.04.2021 Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik'in, Orman Genel Müdürlüğünün küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi üzerine yaptığı faaliyetler hakkında sunumu
27 4 07.04.2021 Komisyon Başkanı Veysel Eroğlu'nun, Komisyonun bugünkü ve gelecek haftaki gündemine ilişkin açıklaması
27 4 07.04.2021 Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'ın, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum çalışmalarıyla ilgili Türkiye'deki durum ile Bakanlık olarak yapılan çalışmalar hakkında sunumu
27 4 07.04.2021 Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'ın, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum çalışmalarıyla ilgili Türkiye'deki durum ile Bakanlık olarak yapılan çalışmalar hakkında sunumu
27 4 07.04.2021 Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez'in, iklim değişikliğine yönelik olarak Birleşmiş Milletler çerçevesinden başlayarak Avrupa Yeşil Mutabakatı ve ulusal düzeyde yapılan çalışmalar hakkında sunumu
27 4 13.04.2021 Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay'ın, iklim değişikliğinin sağlık üzerine olumsuz etkilerinin azaltılması perspektifinde planlanan çalışmalar hakkında sunumu
27 4 13.04.2021 Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın, Bakanlığın küresel iklim değişikliğine yönelik politikaları ve projeleri hakkında sunumu
27 4 13.04.2021 Komisyon Başkanı Veysel Eroğlu'nun, herkesin ramazanışerifini tebrik ettiğine ve Komisyonun bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
27 4 13.04.2021 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar'ın, Bakanlığın iklim değişikliğiyle ilgili eneriji politikaları, enerji görünümü, iklim değişikliğiyle mücadele faaliyetleri ve sera gazı emisyonları ile müzakerelerde Bakanlığın görev alanındaki hususlar hakkında sunumu
27 4 14.04.2021 Komisyonun bugünkü toplantısında ve sonraki toplantılarında sunum yapacaklara ilişkin açıklaması
27 4 14.04.2021 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'nın, iklim değişikliği sürecinde Türkiye'de su yönetimi hakkında sunumu
27 4 14.04.2021 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'nın, iklim değişikliği sürecinde Türkiye'de su yönetimi hakkında sunumu
27 4 14.04.2021 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'nın, iklim değişikliği sürecinde Türkiye'de su yönetimi hakkında sunumu
27 4 14.04.2021 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'nın, iklim değişikliği sürecinde Türkiye'de su yönetimi hakkında sunumu
27 4 14.04.2021 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'nın, iklim değişikliği sürecinde Türkiye'de su yönetimi hakkında sunumu
27 4 14.04.2021 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'nın, iklim değişikliği sürecinde Türkiye'de su yönetimi hakkında sunumu
27 4 14.04.2021 Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bulut'un, Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünün iklim değişikliğiyle ilgili yaptığı çalışmaları ve yapılması planlanan çalışmaları hakkında sunumu
27 4 20.04.2021 Komisyon Başkanı Veysel Eroğlu'nun, Komisyonun bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
27 4 20.04.2021 Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur'un, dünyada, AB'de iklim değişikliğiyle mücadelenin ticarete yansımaları, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Yeşil Mutabakatı Çalışma Grubunun çalışmaları, Yeşil Mutabakata Uyum Eylem Planı'nın içeriği ile önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler ve yapılması gerekenler hakkında sunumu
27 4 20.04.2021 Prof. Dr. Levent Kurnaz'ın, iklim değişikliği ve sonuçları, iklim değişikliğine uyum ile Türkiye'nin iklim projeksiyonları hakkında sunumu
27 4 20.04.2021 Prof. Dr. Levent Şaylan'ın, video konferans sistemiyle, iklim değişikliğinin su kaynaklarına, kuraklığa ve tarıma etkisi ile yapılması gerekenler hakkında sunumu
27 4 20.04.2021 Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş'ın, Genel Müdürlük olarak ülkemizdeki iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar ve öneriler hakkında sunumuTarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş'ın, Genel Müdürlük olarak ülkemizdeki iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar ve öneriler hakkında sunumu
27 4 21.04.2021 Komisyon Başkanı Veysel Eroğlu'nun, Ergene Havzası Koruma Eylem Planına ve Komisyonun bugünkü ve sonraki toplantılarında sunum yapacaklara ilişkin açıklaması
27 4 21.04.2021 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meryem Beklioğlu'nun video konferans aracılığıyla, iklim değişimi ile mücadele etmede ekosistem ve biyoçeşitlilik hakkında sunumu
27 4 21.04.2021 İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros'un, video konferans aracılığıyla, iklimdeki salınımlar, değişimler, ülkemizin potansiyel su hacmi, suyun verimli ve idareli kullanılması hakkında sunumu
27 4 21.04.2021 İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Lütfi Şen'in, video konferans aracılığıyla, iklim değişikliğinin Türkiye'ye etkileri, azalan yağış ve su kaynakları hakkında sunumu
27 4 27.04.2021 Prof. Dr. Ülkü Yetiş'in, iklim değişikliğinin su kalitesi üzerine etkileri ve ilgili politika önerileri hakkında sunumu
27 4 28.04.2021 Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Nevzat Birişik'in, iklim değişikliğinin tarım üzerine olası etkileri ve AR-GE çalışmaları hakkında sunumu
27 4 28.04.2021 Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Nevzat Birişik'in, iklim değişikliğinin tarım üzerine olası etkileri ve AR-GE çalışmaları hakkında sunumu
27 4 18.05.2021 Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız'ın, DSİ'nin küresel iklim değişikliğiyle mücadeleyle ilgili olarak içme suyunda, sulamada ve taşkın korumada yaptığı çalışmalar hakkında sunumu
27 4 18.05.2021 Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen'in, iklim değişikliğine uyum süreçleri, Bakanlık ve Genel Müdürlük olarak iklim değişikliği kapsamında yaptıkları çalışmalar ile kısa, orta ve uzun vadede yapılması gereken çalışmalar hakkında sunumu
27 4 18.05.2021 İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu'nun, video konferans sistemiyle, su kıtlığının olduğu durumlarda uygulanabilecek alternatif su temini yöntemleri, membran teknolojileri, yerli ve millî membran üretimine yönelik çalışmalar ve öneriler hakkında sunumu
27 4 18.05.2021 İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu'nun, video konferans sistemiyle, su kıtlığının olduğu durumlarda uygulanabilecek alternatif su temini yöntemleri, membran teknolojileri, yerli ve millî membran üretimine yönelik çalışmalar ve öneriler hakkında sunumu
27 4 18.05.2021 Komisyon Başkanı Veysel Eroğlu'nun, herkesin geçmiş Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiğine ve Komisyonun bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
27 4 20.05.2021 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Çiçek'in, Türkiye'de kuraklık riski hakkında sunumu
27 4 20.05.2021 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Somuncu'nun, iklim değişikliğinin Türkiye turizmine etkisi hakkında sunumu
27 4 25.05.2021 Komisyon Başkanı Veysel Eroğlu'nun, Komisyonun bugünkü, yarınki ve gelecek haftaki gündemine ilişkin açıklaması
27 4 25.05.2021 İTÜ-KKTC Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı'nın, video konferans sistemiyle, su ve kanalizasyon idareleri hakkında sunumu
27 4 25.05.2021 İTÜ-KKTC Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı'nın, video konferans sistemiyle, su ve kanalizasyon idareleri hakkında sunumu
27 4 25.05.2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Görücü'nün, video konferans sistemiyle, küresel iklim değişikliği konusunda çalıştıkları ulusal ve uluslararası projeler ile iklim değişikliği ve ormancılık açısından önerileri hakkında sunumu
27 4 25.05.2021 Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süha Berberoğlu'nun, video konferans sistemiyle, Türkiye'de iklim değişikliğiyle birlikte çevresel ilişkilerin bazıları ile Frankfurt Üniversitesiyle gerçekleştirdikleri projenin sonuçları hakkında sunumu
27 4 25.05.2021 Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süha Berberoğlu'nun, video konferans sistemiyle, Türkiye'de iklim değişikliğiyle birlikte çevresel ilişkilerin bazıları ile Frankfurt Üniversitesiyle gerçekleştirdikleri projenin sonuçları hakkında sunumu
27 4 25.05.2021 Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ümit Şahin'in, video konferans sistemiyle, Türkiye'nin iklim politikalarının temel bileşenleri, Paris Anlaşması ve uluslararası gelişmeler ışığında Türkiye'nin iklim politikalarında gitmesi gereken yön hakkında sunumu
27 4 26.05.2021 Adnan Menderes Üni. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz'ın, video konferans sistemiyle, iklim değişikliğinin sağlık üzerine etkileri hakkında sunumu
27 4 26.05.2021 Adnan Menderes Üni. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz'ın, video konferans sistemiyle, iklim değişikliğinin sağlık üzerine etkileri hakkında sunumu
27 4 26.05.2021 Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fethullah Arık'ın, video konferans sistemiyle, iklim değişikliği ve kuraklığın Konya kapalı havzası ve obruk sorununa etkileri hakkında sunumu
27 4 26.05.2021 Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fethullah Arık'ın, video konferans sistemiyle, iklim değişikliği ve kuraklığın Konya kapalı havzası ve obruk sorununa etkileri hakkında sunumu
27 4 26.05.2021 Ege Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Coşkun Hepcan'ın, video konferans sistemiyle, doğa temelli çözümlerle kentlerde iklim değişikliğine uyum hakkında sunumu
27 4 26.05.2021 Ege Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Coşkun Hepcan'ın, video konferans sistemiyle, doğa temelli çözümlerle kentlerde iklim değişikliğine uyum hakkında sunumu
27 4 26.05.2021 Ege Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Coşkun Hepcan'ın, video konferans sistemiyle, doğa temelli çözümlerle kentlerde iklim değişikliğine uyum hakkında sunumu
27 4 01.06.2021 MÜSİAD Yenilenebilir Enerji ve Atık Yönetimi Heyeti Başkan Yardımcısı Mihrimah Kocabıyık'ın ve MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın, iklim değişikliği, sera gazları ve Avrupa Yeşil Mutabakatı, çözüm önerileri ile su kaynakları yönetimi ve çözüm önerileri hakkında sunumu
27 4 01.06.2021 MÜSİAD Yenilenebilir Enerji ve Atık Yönetimi Heyeti Başkan Yardımcısı Mihrimah Kocabıyık'ın ve MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın, iklim değişikliği, sera gazları ve Avrupa Yeşil Mutabakatı, çözüm önerileri ile su kaynakları yönetimi ve çözüm önerileri hakkında sunumu
27 4 01.06.2021 MÜSİAD Yenilenebilir Enerji ve Atık Yönetimi Heyeti Başkan Yardımcısı Mihrimah Kocabıyık'ın ve MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın, iklim değişikliği, sera gazları ve Avrupa Yeşil Mutabakatı, çözüm önerileri ile su kaynakları yönetimi ve çözüm önerileri hakkında sunumu
27 4 01.06.2021 Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Gökhan Candoğan'ın, iklim yasası ve çevre hukuku hakkında sunumu
27 4 01.06.2021 Doğal Hayatı Koruma Vakfı İklim ve Enerji Programı Kıdemli Uzmanı Tanyeli Behiç Sabuncu'nun ve Doğa Koruma Kıdemli Uzmanı Selin Devranoğlu Tavsel'in, iklim değişikliğinde mevcut durum, planlanan tedbirler, kuraklık tehdidi ve su kullanımı, ormanların iklim değişikliğine uyumu, enerjide dönüşüm ihtiyacı, Paris Anlaşması ve Türkiye'nin konumu ve önerileri hakkında sunumu
27 4 01.06.2021 Doğal Hayatı Koruma Vakfı İklim ve Enerji Programı Kıdemli Uzmanı Tanyeli Behiç Sabuncu'nun ve Doğa Koruma Kıdemli Uzmanı Selin Devranoğlu Tavsel'in, iklim değişikliğinde mevcut durum, planlanan tedbirler, kuraklık tehdidi ve su kullanımı, ormanların iklim değişikliğine uyumu, enerjide dönüşüm ihtiyacı, Paris Anlaşması ve Türkiye'nin konumu ve önerileri hakkında sunumu
27 4 01.06.2021 Doğal Hayatı Koruma Vakfı İklim ve Enerji Programı Kıdemli Uzmanı Tanyeli Behiç Sabuncu'nun ve Doğa Koruma Kıdemli Uzmanı Selin Devranoğlu Tavsel'in, iklim değişikliğinde mevcut durum, planlanan tedbirler, kuraklık tehdidi ve su kullanımı, ormanların iklim değişikliğine uyumu, enerjide dönüşüm ihtiyacı, Paris Anlaşması ve Türkiye'nin konumu ve önerileri hakkında sunumu
27 4 02.06.2021 TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç'ın, iklim değişikliği ve arazi bozulumu ile politika önerileri hakkında sunumu
27 4 02.06.2021 TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç'ın, iklim değişikliği ve arazi bozulumu ile politika önerileri hakkında sunumu
27 4 02.06.2021 İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Dr. Baran Bozoğlu ile İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gülşah Deniz Atalar'ın, kömürden çıkış üzerine yaptıkları çalışma, sonuç ve öneriler ile termik santraller ve atık yönetimiyle ilgili çalışmalar hakkında sunumu
27 4 08.06.2021 TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin ile TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ahmet Saygın Bakan'ın, iklim değişikliğiyle ilgili genel durum, Paris İklim Anlaşması, TOBB olarak bu konularda ve Avrupa Yeşil Mutabakatı konusunda yaptıkları çalışmalar ve beklentileri hakkında sunumu
27 4 09.06.2021 Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı'nın, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası süreç ve uluslararası sözleşmeler hakkında sunumu
27 4 09.06.2021 İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Serengil'in, video konferans sistemiyle, iklim değişikliği, su ve orman etkileşimi hakkında sunumu
27 4 15.06.2021 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı'nın, iklim değişikliğinin Türkiye'nin enerji kaynakları, madenler ve iklime etkileri hakkında sunumu
27 4 15.06.2021 AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdelen'in, iklim değişikliğinin neden olabileceği afet risklerinin belirlenmesine yönelik projeler hakkında sunumu
27 4 15.06.2021 Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğretim üyesi Prof. Dr. Elif Çolakoğlu'nun, kent planlama eylem ve stratejilerinde iklim değişikliğine dirençli ve düşük karbonlu kentlerin yönetimi ve yönetimlerinin verdiği mücadele hakkında sunumu
27 4 15.06.2021 Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğretim üyesi Prof. Dr. Elif Çolakoğlu'nun, kent planlama eylem ve stratejilerinde iklim değişikliğine dirençli ve düşük karbonlu kentlerin yönetimi ve yönetimlerinin verdiği mücadele hakkında sunumu
27 4 16.06.2021 Türkiye Sigorta Birliği Koordinatörü Sevgi Unan'ın, ülkemiz ve dünya sigortacılığının küresel iklim değişikliğine bakışı, Birliğin çalışmaları, öngörüleri ve önerileri hakkında sunumu
27 4 22.06.2021 Komisyon Başkanı Veysel Eroğlu'nun, Komisyonun bugünkü, yarınki ve gelecek haftaki gündemine ilişkin açıklaması
27 4 22.06.2021 İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, Altın Madencileri Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, TOBB Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan ve Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanı Prof. Dr. Güven Önal tarafından yapılan sunumlara ilişkin görüşmeler
27 4 22.06.2021 Tutanak Metni
27 4 22.06.2021 İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, Altın Madencileri Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, TOBB Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan ve Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanı Prof. Dr. Güven Önal tarafından yapılan sunumlara ilişkin görüşmeler
27 4 23.06.2021 Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş'un,, hayvancılık politikaları, desteklemeler ve sera gazı emisyonunun azaltılmasına ilişkin çalışmalar hakkında sunumu
27 4 23.06.2021 Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş'un,, hayvancılık politikaları, desteklemeler ve sera gazı emisyonunun azaltılmasına ilişkin çalışmalar hakkında sunumu
27 4 23.06.2021 Yolda Girişimi Başkanı Engin Yılmaz'ın, iklim değişikliğinin göçebe hayvancılık ve biyoçeşitliliğe etkileri ve bu konuda yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
27 4 23.06.2021 TAGEM Uzmanı Kevser Karagöz Sezer'in, iklim değişikliğinde toprak, su ve havanın hem toprak havası hem de doğal atmosfer olayları olarak ele alınması ve planlanması hakkında sunumu
27 4 23.06.2021 Doğa Koruma Merkezi Başkanı Uğur Zeydanlı'nın, iklim değişikliğine uyumla ilgili yaptıkları çalışmalar, olası etkiler ve üretilen altyapılar ile eksikler hakkında sunumu
27 4 23.06.2021 Doğa Koruma Merkezi Başkanı Uğur Zeydanlı'nın, iklim değişikliğine uyumla ilgili yaptıkları çalışmalar, olası etkiler ve üretilen altyapılar ile eksikler hakkında sunumu
27 4 29.06.2021 Komisyon Başkanı Veysel Eroğlu'nun, Komisyon toplantısına katılımı için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ettiğine ve Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ile Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'a başsağlığı dilediğine ilişkin açıklaması
27 4 29.06.2021 Komisyon Başkanı Veysel Eroğlu'nun, Komisyon toplantısına katılımı için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ettiğine ve Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ile Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'a başsağlığı dilediğine ilişkin açıklaması
27 4 29.06.2021 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, iklim değişikliği ve Bakanlık olarak iklim değişikliği çatısı altında yapmış oldukları projeler hakkında sunumu
27 4 29.06.2021 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, iklim değişikliği ve Bakanlık olarak iklim değişikliği çatısı altında yapmış oldukları projeler hakkında sunumu
27 4 29.06.2021 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, iklim değişikliği ve Bakanlık olarak iklim değişikliği çatısı altında yapmış oldukları projeler hakkında sunumu
27 4 30.06.2021 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'nın, iklim değişikliği ve Türkiye'de suyun yönetimi hakkında sunumu
27 4 30.06.2021 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'nın, iklim değişikliği ve Türkiye'de suyun yönetimi hakkında sunumu
27 4 30.06.2021 Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan'ın, video konferans sitemiyle iklim değişikliğiyle ilgili çalışmaları, Paris Sözleşmesi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı hakkında sunumu
27 4 30.06.2021 Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan'ın, video konferans sitemiyle iklim değişikliğiyle ilgili çalışmaları, Paris Sözleşmesi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı hakkında sunumu
27 4 06.07.2021 Komisyon Başkanı Veysel Eroğlu'nun, Komisyon raporunu hazırlamak için oluşturulan çalışma gruplarının bugün yapacakları sunumlara ilişkin açıklaması
27 4 07.07.2021 Komisyon Başkanı Veysel Eroğlu'nun, Komisyonun Ankara dışında yapacağı teknik inceleme çalışma ziyaretlerine ve Komisyonun gündemine ilişkin açıklaması
27 4 07.07.2021 Enerji Grubu Koordinatörü Abdullah Buğraham Karaveli'nin, iklim değişikliğinde enerji ve enerji sistemleriyle ilgili tespitler ve öneriler hakkında sunumu
27 4 07.07.2021 Eğitim Grubu Koordinatörü Ahmet Er'in, küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye eğitim öğretim programlarında yer verilmesine ilişkin tespitler ve öneriler hakkında sunumu
27 4 07.07.2021 Eğitim Grubu Koordinatörü Ahmet Er'in, küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye eğitim öğretim programlarında yer verilmesine ilişkin tespitler ve öneriler hakkında sunumu