MUHAMMET BALTA
ÇEVRE KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 2 17.10.2018 Yeni yasama döneminde ele alınacak konuların ve izlenecek yol haritasının belirlenmesine ilişkin açıklaması
27 2 17.10.2018 Yeni yasama döneminde Komisyonun çalışmalarına ve çevresel sorunlara ilişkin görüşmeler
27 2 17.10.2018 Edirne Milletvekili Erdin Bircan'a geçirdiği rahatsızlık nedeniyle acil şifalar dilediğine ilişkin açıklaması
27 2 17.10.2018 Komisyonun gerekli görmesi hâlinde yurt içinde Komisyon olarak ya da oluşturulacak alt komisyonlar marifetiyle mahallinde inceleme ve araştırmalar yapmasına; Komisyon toplantılarında ve Ankara dışı çalışmalarda tam tutanak tutulmasına;Ankara dışında yapılacak inceleme ve çalışmalara belirlenecek Komisyon personelinin katılmasına; rapor yazımında Komisyon Başkanlığına redaksiyon yetkisi verilmesine ilişkin karar
27 2 14.11.2018 Tutanak Metni
27 2 14.11.2018 Tutanak Metni
27 2 15.11.2018 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne (2/1285) ilişkin açıklaması
27 2 15.11.2018 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1285)
27 4 14.10.2020 Komisyon Başkanı Muhammet Balta?nın, toplantının hayırlı olmasını dilediğine, pandemi süreci nedeniyle toplantının sosyal mesafeye dikkate edilerek yapılmasına, görevli personel ve basın mensupları dışında kimsenin salonda bulunmamasına ilişkin açıklaması
27 4 14.10.2020 (2/3133) esas numaralı Türkiye Çevre Ajansının Kurulmasıyla İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 4 14.10.2020 (2/3133) esas numaralı Türkiye Çevre Ajansının Kurulmasıyla İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 4 15.10.2020 Konya Milletvekili Selman Özboyacı ve Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ile 62 Milletvekilinin; Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3133)
27 4 15.10.2020 Konya Milletvekili Selman Özboyacı ve Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ile 62 Milletvekilinin; Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3133)
27 4 09.06.2021 Tutanak Metni
27 4 09.06.2021 Komisyon Başkanı Muhammet Balta'nın, İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın yaptığı açıklamasında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
27 4 09.06.2021 Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'ın, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu hakkında sunumu
27 4 09.06.2021 ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu'nun, Marmara Denizi'nin mevcut durumu ve yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
27 4 09.06.2021 ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu'nun, Marmara Denizi'nin mevcut durumu ve yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
27 4 09.06.2021 ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu'nun, Marmara Denizi'nin mevcut durumu ve yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
27 4 09.06.2021 ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu'nun, Marmara Denizi'nin mevcut durumu ve yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
27 4 09.06.2021 ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu'nun, Marmara Denizi'nin mevcut durumu ve yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
27 5 05.10.2021 Komisyon Başkanı Muhammet Balta'nın, Paris Anlaşması'na ve (2/3853) esas numaralı Kanun Teklifi'nin tali komisyon olarak Çevre Komisyonunda görüşülme usulüne ilişkin açıklaması
27 5 05.10.2021 Komisyon Başkanı Muhammet Balta'nın, İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın yaptığı açıklamasında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
27 5 05.10.2021 Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un, Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/3853)
27 5 05.10.2021 Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un, Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/3853)
27 5 05.10.2021 (2/3853) esas numaralı Kanun Teklifi'nin tümünün genel uygunluk görüşünün esas komisyon olarak Dışişleri Komisyonuna sunulmak üzere kabulüne ilişkin karar
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 5 11.11.2021 Tutanak Metni