LÜTFİ ELVAN
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 2 22.05.2019 Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler
27 2 22.05.2019 Komisyon Başkanlığına seçilmesinde verdikleri destek için tüm milletvekillerine teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
27 2 09.07.2019 On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin (3/777) Komisyonda görüşülme usul ve esaslarına ilişkin karar
27 2 10.07.2019 (2/2019) esas numaralı Kanun Teklifi'nin Komisyonda görüşülme usul ve esasları ile On Birinci Kalkınma Planı'nın Komisyonda görüşülme süreci hakkında görüşmeler
27 2 11.07.2019 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2019)
27 2 11.07.2019 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2019)
27 2 15.07.2019 On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin (3/777) Komisyonda görüşülme usul ve esaslarına ilişkin açıklaması
27 2 15.07.2019 On Birinci Kalkınma Planı'nın Komisyonda görüşülme usul ve esasları hakkında görüşmeler
27 2 15.07.2019 Türkiye Büyük Millet Meclisinin 15 Temmuz gecesi ikinci kez "gazi" unvanına sahip olduğuna; bu darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dilediğine ve milletin her ferdine şükranlarını sunduğuna ilişkin açıklaması
27 2 16.07.2019 Komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin söz kaydı taleplerinin görüşmelere başlanılmasını takiben 13.30'a kadar uzatılmasına ilişkin karar
27 2 16.07.2019 On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin (3/777) Komisyonda görüşülme usul ve esaslarına ilişkin açıklaması
27 2 16.07.2019 On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/777)
27 3 16.10.2019 Türkiye Varlık Fonunun 2016, 2017 ve 2018 yılları denetim raporlarına ilişkin açıklaması
27 3 16.10.2019 Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu Bünyesinde Kurulan Alt Fonların Mali Tabloları ve Faaliyetleri Hakkındaki Denetim ve İnceleme Raporlarının Komisyonda görüşülme usulünün belirlenmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
27 3 16.10.2019 Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu Bünyesinde Kurulan Alt Fonların Mali Tabloları ve Faaliyetleri Hakkındaki Denetim ve İnceleme Raporlarının görüşmeleri sırasında uyulacak usul ve esaslara ilişkin karar
27 3 22.10.2019 Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2272)
27 3 24.10.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin (1/277) Komisyonda görüşülme usul ve esaslarına ilişkin görüşme
27 3 30.10.2019 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin (2/2312) Komisyonda görüşülme usul ve esasları hakkında görüşme
27 3 31.10.2019 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2312)
27 3 31.10.2019 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2312)
27 3 31.10.2019 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin (2/2312) Komisyonda görüşülme usul ve esasları hakkında görüşme
27 3 01.11.2019 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2312)
27 3 01.11.2019 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2312)
27 3 01.11.2019 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2312)
27 3 06.11.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri
27 3 06.11.2019 TBMM TV'nin toplantıyı tam kaydettiğine ve basın mensuplarının oradan kayıt alabileceklerine ilişkin açıklaması
27 3 06.11.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkerelerinin Komisyonda görüşülme usul ve esaslarına ilişkin görüşme
27 3 06.11.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkerelerinin görüşmelerinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin karar
27 3 07.11.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Türkiye Büyük Millet Meclisi b)Sayıştay Başkanlığı c)Kamu Denetçiliği Kurumu
27 3 07.11.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Türkiye Büyük Millet Meclisi b)Sayıştay Başkanlığı c)Kamu Denetçiliği Kurumu
27 3 07.11.2019 TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Komisyon toplantısına katılıp katılmamasına ve bütçe görüşmelerinin tamamının televizyonda yayınlanıp yayınlanmamasına ilişkin görüşme
27 3 08.11.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Ticaret Bakanlığı b)Ekonomi Bakanlığı c)Rekabet Kurumu ç)Helal Akreditasyon Kurumu
27 3 08.11.2019 Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
27 3 11.11.2019 iki bakanlık bütçesi görüşüleceğinden milletvekillerinin süresi içinde konuşmaları gerektiğini tekrar ifade etmek istediğine ilişkin açıklaması
27 3 12.11.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a) Sağlık Bakanlığı b) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü c)Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ç) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
27 3 12.11.2019 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı yaptığı sunum sonunda bakanlık bürokratlarının alkışlamasının usule aykırı olduğuna ilişkin açıklaması
27 3 12.11.2019 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bakanlık bürokratlarının kendisini alkışlamalarının organize bir iş olmadığına ilişkin açıklaması
27 3 13.11.2019 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bütçe görüşmeleri devamında Sayıştayla ilgili soruları cevaplayacağına ve bakanlıklara Sayıştay raporlarının sunumda yer alması hususunu söyleyeceğine ilişkin açıklaması
27 3 13.11.2019 Komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin Komisyon üyesi milletvekillerinin yerlerine otururken izin konusuna riayet etmeleri gerektiğine ilişkin açıklaması
27 3 13.11.2019 Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmasında geçen Komisyon üyelerinin yerlerine oturulmamasına yönelik açıklamanın şık olmadığıyla ilgili ifadesine ilişkin açıklaması
27 3 14.11.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Kültür ve Turizm Bakanlığı b)Radyo ve Televizyon Üst Kurulu c)Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ç)Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü d)Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı e)Vakıflar Genel Müdürlüğü f)Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı g)Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ğ)Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu h)Atatürk Araştırma Merkezi ı)Atatürk Kültür Merkezi i)Türk Dil Kurumu j)Türk Tarih Kurumu k)Kapadokya Alan Başkanlığı
27 3 15.11.2019 A)KANUN TEKLİFLERİ 1.- 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Millî Eğitim Bakanlığı b)Yükseköğretim Kurulu c)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ç)Yükseköğretim Kalite Kurulu d)Üniversiteler e)Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü f)İTÜNOVA Teknoloji AŞ
27 3 15.11.2019 A)KANUN TEKLİFLERİ 1.- 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Millî Eğitim Bakanlığı b)Yükseköğretim Kurulu c)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ç)Yükseköğretim Kalite Kurulu d)Üniversiteler e)Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü f)İTÜNOVA Teknoloji AŞ
27 3 15.11.2019 A)KANUN TEKLİFLERİ 1.- 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Millî Eğitim Bakanlığı b)Yükseköğretim Kurulu c)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ç)Yükseköğretim Kalite Kurulu d)Üniversiteler e)Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü f)İTÜNOVA Teknoloji AŞ
27 3 15.11.2019 Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
27 3 18.11.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Dışişleri Bakanlığı b)Avrupa Birliği Başkanlığı c)Avrupa Birliği Bakanlığı ç)Türk Akreditasyon Kurumu
27 3 18.11.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Dışişleri Bakanlığı b)Avrupa Birliği Başkanlığı c)Avrupa Birliği Bakanlığı ç)Türk Akreditasyon Kurumu
27 3 18.11.2019 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
27 3 18.11.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Dışişleri Bakanlığı b)Avrupa Birliği Başkanlığı c)Avrupa Birliği Bakanlığı ç)Türk Akreditasyon Kurumu
27 3 18.11.2019 Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
27 3 19.11.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı c)Mesleki Yeterlilik Kurumu ç) Devlet Personel Başkanlığı d)Sosyal Güvenlik Kurumu e) Türkiye İş Kurumu
27 3 19.11.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı c)Mesleki Yeterlilik Kurumu ç) Devlet Personel Başkanlığı d)Sosyal Güvenlik Kurumu e) Türkiye İş Kurumu
27 3 20.11.2019 Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
27 3 20.11.2019 Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki kendisiyle ilgili bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
27 3 22.11.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı b)Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu c)Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü ç)Türkiye Atom Enerjisi Kurumu d)Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü e)Nükleer Düzenleme Kurumu f)Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü g)Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
27 3 22.11.2019 Bütçe görüşmeleri Genel Kurulda başlamadan tüm cevapların milletvekillerinin eline ulaşacağını daha önce ifade ettiğine ilişkin açıklaması
27 3 25.11.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Adalet Bakanlığı b)Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu c)Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı ç)Anayasa Mahkemesi d)Yargıtay e)Danıştay f)Hâkimler ve Savcılar Kurulu g)Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ğ)Kişisel Verileri Koruma Kurumu
27 3 25.11.2019 Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın dile getirdiği ve bugün bütçeleri gündemde olan kamu kurumlarının bütçelerinin görüşülme usulüne ve usul tartışmasını doğru bulmadığına ilişkin açıklaması
27 3 25.11.2019 Adalet Bakanlığı dışındaki diğer kurumların bütçe rakamlarını almak istediğine ilişkin açıklaması
27 3 25.11.2019 Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in Adalet Bakanlığı bütçesinin üzerinde konuşurken çıkan tartışmada Cumhurbaşkanına yönelik "azmettiricidir" ifadesini ve milletvekillerine yönelik "katil" ifadesini geri almasını istediğine ilişkin açıklaması
27 3 25.11.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Adalet Bakanlığı b)Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu c)Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı ç)Anayasa Mahkemesi d)Yargıtay e)Danıştay f)Hâkimler ve Savcılar Kurulu g)Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ğ)Kişisel Verileri Koruma Kurumu
27 3 25.11.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Adalet Bakanlığı b)Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu c)Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı ç)Anayasa Mahkemesi d)Yargıtay e)Danıştay f)Hâkimler ve Savcılar Kurulu g)Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ğ)Kişisel Verileri Koruma Kurumu
27 3 26.11.2019 Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
27 3 26.11.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı b)GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı c)Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ç)Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı d)Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı e)Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı f)Türk Standardları Enstitüsü g)Türk Patent ve Marka Kurumu ğ)Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu h)Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı ı)Türkiye Uzay Ajansı
27 3 28.11.2019 Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesi üzerindeki tutanaklardaki ifadesine ilişkin açıklaması
27 3 28.11.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı b)Karayolları Genel Müdürlüğü c)Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ç)Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü d)Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.
27 3 29.11.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Cumhurbaşkanlığı b)Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı c)Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ç)Diyanet İşleri Başkanlığı d)Devlet Arşivleri Başkanlığı e)Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı f)Strateji ve Bütçe Başkanlığı g)Kalkınma Bakanlığı ğ)İletişim Başkanlığı h)Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ı)Savunma Sanayii Başkanlığı i)Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu j)Yatırım Ofisi Başkanlığı k)Başbakanlık
27 3 29.11.2019 Dile getirilen bazı hususların daha sonraki dönemlerde konuşulacak hususlar olduğunu düşündüğüne ilişkin açıklaması
27 3 29.11.2019 Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerindeki konuşmasında Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan için kullandığı ifadeyi son derece yakışıksız ve yanlış bulduğunu söylemek istediğine ilişkin açıklaması
27 3 29.11.2019 Bugün bütçe görüşmeleri sonunda tüm katılımcıları, basın mensuplarını ve personeli yemeğe davet ettiğine ve görüşmelerde ilave süre vermeyeceğine ilişkin açıklaması
27 3 29.11.2019 Cumhurbaşkanı Yardımcısına ve ekibine, Komisyon üyesi olan ve Komisyon üyesi olmayan milletvekillerine, katkı veren, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ettiğine, tartışmalara rağmen nitelikli görüşmelerin olduğuna, Sayıştayla iş birliği içerisinde tüm kurumlara eğitim verilmesi gerektiğine ve bütçenin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması
27 3 18.12.2019 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2452)
27 3 18.12.2019 (2/2452) esas numaralı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin incelendiğini ve Anayasa'ya aykırı durum olmadığına ilişkin açıklaması
27 3 11.02.2020 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2596)
27 3 11.02.2020 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2596)
27 3 11.02.2020 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2596)
27 3 11.02.2020 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2596)
27 3 11.02.2020 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2596)
27 3 11.02.2020 İdlib'te şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dilediğine ilişkin açıklaması
27 3 11.02.2020 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin (2/2596) kanun yapma tekniğine ve görüşülme usulünde eksikliklerinin olup olmadığına ilişkin görüşme
27 3 11.02.2020 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2596)
27 3 12.02.2020 (2/2596) esas numaralı Kanun Teklifi'yle ilgili olarak milletvekillerinin yaptıkları açıklamalarda geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
27 3 12.02.2020 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2596)
27 3 12.02.2020 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2596)
27 3 12.02.2020 Komisyonda görüşmelerde rencide edici ifadelerin kullanılmaması gerektiğine ve belli bir seviyede çalışmaların yürütülebileceğine inandığına ilişkin açıklaması
27 3 12.02.2020 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2596)
27 3 12.02.2020 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2596)
27 3 12.02.2020 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2596)
27 3 24.02.2020 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin (2/2633) Komisyona getirilme şekli ve görüşülme usulleri hakkında görüşme
27 3 24.02.2020 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2633)
27 3 25.02.2020 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2633)
27 3 26.02.2020 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2633)
27 3 26.02.2020 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2633)
27 3 26.02.2020 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2633)
27 3 26.02.2020 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2633)
27 3 26.02.2020 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2633)
27 3 26.02.2020 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2633)
27 3 26.02.2020 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2633)
27 3 19.03.2020 Coronavirüs salgınının yarattığı ekonomik ve sosyal krize karşı alınabilecek acil tedbirleri görüşmek üzere TBMM İçtüzüğü'nün 26'ncı maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunun, yürütmenin ve ilgili kurumların katılımı sağlanarak acilen toplantıya çağrılması gerektiğine ilişkin önerge hakkında görüşmeler
27 3 19.03.2020 Coronavirüs salgınının yarattığı ekonomik ve sosyal krize karşı alınabilecek acil tedbirleri görüşmek üzere TBMM İçtüzüğü'nün 26'ncı maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunun, yürütmenin ve ilgili kurumların katılımı sağlanarak acilen toplantıya çağrılması gerektiğine ilişkin önerge hakkında görüşmeler
27 3 19.03.2020 Sayıştay Başkanı ve Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonu kurulması
27 3 19.03.2020 Sayıştay Başkanı ve Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonunu oluşturmak için yapılacak ad çekmeye katılmayacaklarını Başkanlık Divanına bildiren üyelerin bu isteklerinin dikkate alınmasına ve 6085 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesi gereğince siyasi partilerin temsil güçleri oranında 15 üyeli ön seçim geçici komisyonuna ilişkin karar
27 3 19.03.2020 Sayıştayda Açık Bulunan 5 Üyelik İçin 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu'nun 15'inci Maddesi Hükmü Gereğince Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi'ne (3/1087) ilişkin açıklaması
27 3 19.03.2020 Coronavirüs salgınının yarattığı ekonomik ve sosyal krize karşı alınabilecek acil tedbirleri görüşmek üzere TBMM İçtüzüğü'nün 26'ncı maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunun, yürütmenin ve ilgili kurumların katılımı sağlanarak acilen toplantıya çağrılması gerektiğine ilişkin önerge hakkında görüşmeler
27 3 15.04.2020 Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2812)
27 3 15.04.2020 Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
27 3 15.04.2020 İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin yaptığı açıklamasında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
27 3 15.04.2020 Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2812)
27 3 09.06.2020 Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2018 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleriyle İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1153)
27 3 09.06.2020 Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2018 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleriyle İlgili Denetim Raporlarının Komisyonda görüşülme usul ve esasları ile Komisyona brifing vermesi gereken kurumlar hakkında görüşmeler
27 3 09.06.2020 Türkiye Varlık Fonu denetim raporlarının görüşülmesinde izlenecek usulle ilgili Komisyonun 16/10/2019 tarihli 2'nci Toplantısında alınan kararlara ilişkin açıklaması
27 3 09.06.2020 Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2018 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleriyle İlgili Denetim Raporlarının Komisyonda görüşülme usul ve esasları ile Komisyona brifing vermesi gereken kurumlar hakkında görüşmeler
27 3 10.06.2020 Komisyon Başkanı Lütfi Elvan?ın, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan?ın yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
27 3 10.06.2020 Erzurum Milletvekili İbrahim AYDEMİR ve Manisa Milletvekili Uğur AYDEMİR ile 63 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 3 10.06.2020 Erzurum Milletvekili İbrahim AYDEMİR ve Manisa Milletvekili Uğur AYDEMİR ile 63 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 3 16.07.2020 Mersin Milletvekili Lütfi Elvan?ın, ikinci devre Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı seçilmesi dolayısıyla herkese teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
27 3 16.07.2020 İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ile 2 Milletvekilinin İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3037)
27 3 16.07.2020 İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ile 2 Milletvekilinin İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3037)
27 3 16.07.2020 İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ile 2 Milletvekilinin İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3037)
27 3 16.07.2020 Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, ikinci devre Başkan ve Başkanlık Divanı seçimindeki destekleri dolayısıyla Komisyon üyelerine teşekkür ettiğine ve Komisyona seçilen Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'a hayırlı olsun dediğine ilişkin açıklaması
27 3 16.07.2020 İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ile 2 Milletvekilinin İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3037)
27 3 16.07.2020 İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ile 2 Milletvekilinin İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3037)
27 3 16.07.2020 Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Merkez Bankası ve diğer kuruluşların sunuşlarına, Komisyonun çalışmalarına basının ilgi ve katılımı ile sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine ve kanun tekliflerinin etki analizine ilişkin açıklaması
27 4 06.10.2020 Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun yaptıları açıklamalarında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
27 4 06.10.2020 Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'na İYİ PARTİ Grup Başkan Vekili seçilmesi dolayısıyla yeni görevinin hayırlı olmasını dilediğine ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'ya Komisyona yeni üye seçilmiş olması dolayısıyla"Hoş geldiniz" dediğine ilişkin açıklaması
27 4 07.10.2020 Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile 17 Milletvekilinin; Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3113)
27 4 07.10.2020 Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile 17 Milletvekilinin; Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3113)
27 4 07.10.2020
27 4 21.10.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin (1/280) Komisyonda görüşülme usul ve esaslarına ilişkin görüşme
27 4 21.10.2020 Komisyonda bu sene gerçekleştirilecek bütçe görüşmelerine; dünyada etkili olan salgın nedeniyle toplantı öncesinde birtakım ilave tedbirler aldıklarına; TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile yaptıkları görüşmelerde, bu yıl bütçe müzakerelerinin daha geniş ve tavan seviyesi yüksek olan TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilmesini kararlaştırdıklarına ilişkin açıklaması
27 4 22.10.2020 Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ile 46 milletvekilinin İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3147)
27 4 22.10.2020 (2/3147) esas numaralı Kanun Teklifi'nin ve diğer tekliflerin Komisyonda görüşülme usul ve esasları ile milletvekillerinin kendi mobil cihazlarıyla yayın yapıp yapmamaları hakkında görüşmeler
27 4 22.10.2020 Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ile 46 milletvekilinin İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3147)
27 4 22.10.2020 İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın konuşma sürelerine ilişkin yaptığı açıklamasında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
27 4 22.10.2020 Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın Komisyonda milletvekillerinin konuşma sürelerinin kısıtlanamayacağına ilişkin yaptıkları konuşmalarında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
27 4 22.10.2020 Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ile 46 milletvekilinin İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3147)
27 4 22.10.2020 Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ile 46 milletvekilinin İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3147)
27 4 23.10.2020 Konya Milletvekili Abdüllatif Şener?in, Manisa Milletvekili Uğur Aydemir?in, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı?nın, İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu?nun, İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır?ın, Uşak Milletvekili İsmail Güneş?in ve İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir?in, İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu?nun (2/3147) esas numaralı Kanun Teklifi?nin 19 ve 20?nci maddeleri üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ve Komisyon Başkanı Lütfi Elvan?ın aynı konuyla ilgili yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklamaları
27 4 23.10.2020 Komisyon Başkanı Lütfi Elvan?ın, İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu?nun (2/3147) esas numaralı Kanun Teklifi?nin 19 ve 20?nci maddeleri üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
27 4 23.10.2020 Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ile 45 Milletvekilinin; İşsizsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3147)
27 4 23.10.2020 Komisyon Başkanı Lütfi Elvan?ın, İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu?nun (2/3147) esas numaralı Kanun Teklifi?nin 19 ve 20?nci maddeleri üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması (Devam)
27 4 27.10.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri
27 4 27.10.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkerelerinin Komisyonda görüşülme usul ve esasları hakkında görüşme
27 4 27.10.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkerelerinin görüşmelerinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin karar
27 4 27.10.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkerelerinin Komisyonda görüşülme usul ve esasları hakkında görüşme
27 4 28.10.2020 Komisyon aşamasında da bütçe görüşmelerinin televizyonda canlı yayınlanmasına, konuşmalarda belirlenen sürelere uyulmasına, sorulara bakanlarca net cevaplar verilmesine ilişkin görüşme
27 4 02.11.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin (1/280) Komisyonda görüşülme usul ve esasları hakkında görüşme
27 4 03.11.2020 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu) Yükseköğretim Kurulu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (Özel Bütçe),(Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu) Yükseköğretim Kalite Kurulu(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu) Üniversiteler (Özel Bütçe), (127 Bütçe + 127 Kesin Hesap + 95 Sayıştay Raporu)
27 4 03.11.2020 2.- Komisyon Başkanı Lütfi Elvan?ın, 4 Kasım 2020 Çarşamba günü yapılacak Dışişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinin Dışişleri Bakanının programı nedeniyle ertelendiğine ilişkin açıklaması
27 4 03.11.2020 1.-Komisyon Başkanı Lütfi Elvan?ın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan?ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
27 4 03.11.2020 3.- Komisyon Başkanı Lütfi Elvan?ın, her gün 17.00-19.00 saatleri arasında Komisyon üyesi olmayan milletvekillerine söz verilmesi konusunda tüm parti grupları olarak karar aldıklarına, grup sözcülerinin Komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin konuşma taleplerini toplantı başladıktan sonra iki saat içerisinde Başkanlığa ulaştırmaları gerektiğine ve yemek saatlerine ilişkin açıklaması