NABİ AVCI
(10 / 38, 466, 494, 536, 978, 983, 984) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 2 15.05.2019 Komisyonun çalışma takvimi ile Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine ve Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 2 15.05.2019 Komisyonun çalışma takvimi ile Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine ve Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 2 15.05.2019 Komisyonun çalışma takvimi ile Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine ve Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 2 15.05.2019 Komisyonun çalışma takvimi ile Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine ve Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 2 22.05.2019 Komisyonun bugünkü gündemine ve katılımcıların sunum yaparken dikkat etmeleri gereken usule ilişkin açıklaması
27 2 22.05.2019 Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Dairesi Başkanı Uzman Doktor Esra Alataş'ın, Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Eylem Planı ve mücadele çalışmalarında yapılanlar hakkında sunumu
27 2 22.05.2019 Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Azize Nilgün Canel'in, bilişim teknolojileri bağımlılığında mevcut durum ve bu konuyla ilgili olarak Yeşilayın yaptığı faaliyetler hakkında sunumu
27 2 22.05.2019 Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Azize Nilgün Canel'in, bilişim teknolojileri bağımlılığında mevcut durum ve bu konuyla ilgili olarak Yeşilayın yaptığı faaliyetler hakkında sunumu
27 2 29.05.2019 Komisyon bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
27 2 29.05.2019 Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Doktor Mehmet Sürmeli'nin, Kurul olarak bilişim teknolojileri konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
27 2 29.05.2019 Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Doktor Mehmet Sürmeli'nin, Kurul olarak bilişim teknolojileri konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
27 2 29.05.2019 Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Doktor Mehmet Sürmeli'nin, Kurul olarak bilişim teknolojileri konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
27 2 29.05.2019 Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Anıl Yılmaz'ın, Bakanlık ve Genel Müdürlük olarak bilişim teknolojileri konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
27 2 29.05.2019 Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Anıl Yılmaz'ın, Bakanlık ve Genel Müdürlük olarak bilişim teknolojileri konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
27 2 29.05.2019 Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Doktor Muhammet Örnek'in, Bakanlığın bilişim teknolojileri bağımlılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü ve yürütmeyi düşündüğü faaliyetler hakkında sunumu
27 2 29.05.2019 Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Doktor Muhammet Örnek'in, Bakanlığın bilişim teknolojileri bağımlılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü ve yürütmeyi düşündüğü faaliyetler hakkında sunumu
27 2 29.05.2019 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Temsilcisi Doçent Doktor Gül Karaçetin'in, bilişim teknolojileri bağımlılığında klinik uygulamalar, karşılaşılan zorluklar, yurt dışındaki uygulamalar ve ülkemizde yapılabilecekler hakkında sunumu
27 2 29.05.2019 katılımcıların sunum yaparken dikkat etmeleri gereken usule ilişkin açıklaması
27 2 12.06.2019 Komisyonun bugünkü gündemine ve katılımcıların sunum yaparken dikkat etmeleri gereken usule ilişkin açıklaması
27 2 12.06.2019 Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlik merkezlerinde yaptığı işlere medyanın haberlerde yer vermesi gerektiğine ilişkin açıklaması
27 2 12.06.2019 Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürü Mehmet Ata Öztürk'ün, Bakanlık ve Genel Müdürlük olarak bilişim teknolojilerinin olası zararlarının bertaraf edilmesi için yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında sunumu
27 2 12.06.2019 Komisyonun 29/5/2019 tarihli toplantısında ebeveyn konusunda "parent" kelimesini kullandığına, "pair" kelimesiyle karıştırdığına ve bunu düzelttiğine ilişkin açıklaması
27 2 12.06.2019 Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürü Mehmet Ata Öztürk'ün, Bakanlık ve Genel Müdürlük olarak bilişim teknolojilerinin olası zararlarının bertaraf edilmesi için yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında sunumu
27 2 19.06.2019 Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dilek Demirezen'in, "Düzce modeli" olarak geliştirdikleri yapılanma, bilişim teknolojileri bağımlılığının nedenleri ve çözüm önerileri hakkında sunumu
27 2 26.06.2019 Komisyonun bugünkü gündemine ve katılımcıların sunum yaparken dikkat etmeleri gereken usule ilişkin açıklaması
27 2 26.06.2019 İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü Temsilcisi Doç. Dr. Leyla Keser Berber'in, bilişim teknolojilerinin kullanımındaki terminolojinin ve on-line platformlarla işbirliğinin önemi ile diğer mücadele seçenekleri hakkında sunumu
27 2 26.06.2019 İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü Temsilcisi Doç. Dr. Leyla Keser Berber'in, bilişim teknolojilerinin kullanımındaki terminolojinin ve on-line platformlarla işbirliğinin önemi ile diğer mücadele seçenekleri hakkında sunumu
27 2 26.06.2019 Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu Üyesi Dr. Gazi Alataş'ın, Dernekleri, dijital bağımlılık konusunda sivil toplum kuruluşlarının kamuyu uyarma görevi ve yapılması gerekenlere yönelik önerileri hakkında sunumu
27 2 26.06.2019 Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu Üyesi Dr. Gazi Alataş'ın, Dernekleri, dijital bağımlılık konusunda sivil toplum kuruluşlarının kamuyu uyarma görevi ve yapılması gerekenlere yönelik önerileri hakkında sunumu
27 2 10.07.2019 Komisyonun bugünkü gündemi ile gecikmeden dolayı üyelerden ve katılımcılardan özür dilediğine ilişkin açıklaması
27 2 10.07.2019 Türkiye Bilişim Derneği temsilcilerinin yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
27 2 10.07.2019 Türkiye Bilişim Derneği temsilcilerinin yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
27 2 10.07.2019 Katılımcıların sunum yaparken dikkat etmeleri gereken usule ilişkin açıklaması
27 2 10.07.2019 Komisyonun çalışma süresinin bir ay uzatılacağına ilişkin açıklaması
27 2 17.07.2019 Komisyonun bugünkü gündemi katılımcıların sunum yaparken dikkat etmeleri gereken usule ilişkin açıklaması
27 2 17.07.2019 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Ulukol'un, bilişim ortamında karşılaşılan bağımlılıklar, risk faktörleri, yasal düzenlemede Güney Kore örneği ve diğer öneriler hakkında sunumu
27 2 17.07.2019 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Ulukol'un, bilişim ortamında karşılaşılan bağımlılıklar, risk faktörleri, yasal düzenlemede Güney Kore örneği ve diğer öneriler hakkında sunumu
27 2 17.07.2019 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Ulukol'un, bilişim ortamında karşılaşılan bağımlılıklar, risk faktörleri, yasal düzenlemede Güney Kore örneği ve diğer öneriler hakkında sunumu
27 3 09.10.2019 Katılımcıların sunum yaparken dikkat etmeleri gereken usule ve Komisyonun bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
27 3 09.10.2019 Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanı Seyfettin Toraman'ın, bilişim teknolojileri bağımlılığıyla mücadele çalışmalarında eğitim boyutunda Genel Müdürlük olarak yaptıkları hakkında sunumu
27 3 09.10.2019 Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu'nun, bilişim teknolojileri bağımlılığı konusunda Genel Müdürlük olarak yaptıkları hakkında sunumu
27 3 09.10.2019 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Gülin Onat Bayır'ın, bilişim teknolojileri bağımlılığı konusunda Bilgisayar Mühendisleri Odasının yaptıkları ve yapabilecekleri hakkında sunumu
27 3 09.10.2019 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Gülin Onat Bayır'ın, bilişim teknolojileri bağımlılığı konusunda Bilgisayar Mühendisleri Odasının yaptıkları ve yapabilecekleri hakkında sunumu
27 3 09.10.2019 RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkan Vekili Yaşar Uğurlu'nun, ekran bağımlılığıyla ilgili tespitleri ve çalışmalar, medya okuryazarlığı, kamu zorunlu yayın hakkı olan kuruluşlar ile Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi hakkında sunumu
27 3 09.10.2019 RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkan Vekili Yaşar Uğurlu'nun, ekran bağımlılığıyla ilgili tespitleri ve çalışmalar, medya okuryazarlığı, kamu zorunlu yayın hakkı olan kuruluşlar ile Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi hakkında sunumu
27 3 09.10.2019 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Gülin Onat Bayır'ın, bilişim teknolojileri bağımlılığı konusunda Bilgisayar Mühendisleri Odasının yaptıkları ve yapabilecekleri hakkında sunumu
27 3 16.10.2019 Prof. Dr. Mehmet Hakan Türkçapar'ın, bilişim teknolojileri bağımlılığının psikolojik ve psikopatolojik yönleri ile bilişim teknolojilerinin sağlıklı kullanımı için çözüm önerileri hakkında sunumu
27 3 16.10.2019 Prof. Dr. Mehmet Hakan Türkçapar'ın, bilişim teknolojileri bağımlılığının psikolojik ve psikopatolojik yönleri ile bilişim teknolojilerinin sağlıklı kullanımı için çözüm önerileri hakkında sunumu
27 3 22.10.2019 Komisyonun bugünkü gündemine ve katılımcıların sunum yaparken dikkat etmeleri gereken usule ilişkin açıklaması
27 3 22.10.2019 Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın, bilişim teknolojileri, onun yol açtığı bireysel ve toplumsal sorunlar ile çözüm önerileri hakkında sunumu
27 3 22.10.2019 Prof. Dr. Hanife Andaç Demirtaş Madran'ın, bilişim teknolojileri bağımlılığının etkileri ile kontrollü kullanımının sağlanması için yapılması gerekenler hakkında sunumu
27 3 22.10.2019 Öğretim Görevlisi Abdullah Bedir Kaya'nın, çevrim içi oyunlar ve bundan faydalanma yolları hakkında sunumu
27 3 22.10.2019 Öğretim Görevlisi Abdullah Bedir Kaya'nın, çevrim içi oyunlar ve bundan faydalanma yolları hakkında sunumu
27 3 13.11.2019 Komisyonun bugüne kadar yaptığı çalışmalara ve bugünkü toplantıyı çalıştay şeklinde yapmaktaki amaçlarına ilişkin açıklaması
27 3 13.11.2019 Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının Etkilerinin İncelenerek Olası Zararlarının Bertaraf Edilmesi ve Bu Teknolojilerin Kontrollü Kullanımının Sağlanması İçin Yapılması Gerekenlerin Saptanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun taslak raporu üzerinde görüşmeler
27 3 13.11.2019 Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının Etkilerinin İncelenerek Olası Zararlarının Bertaraf Edilmesi ve Bu Teknolojilerin Kontrollü Kullanımının Sağlanması İçin Yapılması Gerekenlerin Saptanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun taslak raporu üzerinde görüşmeler
27 3 13.11.2019 Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının Etkilerinin İncelenerek Olası Zararlarının Bertaraf Edilmesi ve Bu Teknolojilerin Kontrollü Kullanımının Sağlanması İçin Yapılması Gerekenlerin Saptanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun taslak raporu üzerinde görüşmeler
27 3 13.11.2019 Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının Etkilerinin İncelenerek Olası Zararlarının Bertaraf Edilmesi ve Bu Teknolojilerin Kontrollü Kullanımının Sağlanması İçin Yapılması Gerekenlerin Saptanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun taslak raporu üzerinde görüşmeler
27 3 13.11.2019 Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının Etkilerinin İncelenerek Olası Zararlarının Bertaraf Edilmesi ve Bu Teknolojilerin Kontrollü Kullanımının Sağlanması İçin Yapılması Gerekenlerin Saptanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun taslak raporu üzerinde görüşmeler
27 3 13.11.2019 Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının Etkilerinin İncelenerek Olası Zararlarının Bertaraf Edilmesi ve Bu Teknolojilerin Kontrollü Kullanımının Sağlanması İçin Yapılması Gerekenlerin Saptanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun taslak raporu üzerinde görüşmeler
27 3 13.11.2019 Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının Etkilerinin İncelenerek Olası Zararlarının Bertaraf Edilmesi ve Bu Teknolojilerin Kontrollü Kullanımının Sağlanması İçin Yapılması Gerekenlerin Saptanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun taslak raporu üzerinde görüşmeler
27 3 13.11.2019 Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının Etkilerinin İncelenerek Olası Zararlarının Bertaraf Edilmesi ve Bu Teknolojilerin Kontrollü Kullanımının Sağlanması İçin Yapılması Gerekenlerin Saptanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun taslak raporu üzerinde görüşmeler
27 3 13.11.2019 Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının Etkilerinin İncelenerek Olası Zararlarının Bertaraf Edilmesi ve Bu Teknolojilerin Kontrollü Kullanımının Sağlanması İçin Yapılması Gerekenlerin Saptanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun taslak raporu üzerinde görüşmeler
27 3 13.11.2019 Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının Etkilerinin İncelenerek Olası Zararlarının Bertaraf Edilmesi ve Bu Teknolojilerin Kontrollü Kullanımının Sağlanması İçin Yapılması Gerekenlerin Saptanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun taslak raporu üzerinde görüşmeler
27 3 13.11.2019 Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının Etkilerinin İncelenerek Olası Zararlarının Bertaraf Edilmesi ve Bu Teknolojilerin Kontrollü Kullanımının Sağlanması İçin Yapılması Gerekenlerin Saptanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun taslak raporu üzerinde görüşmeler