SERVET ÜNSAL
ADALET KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 3 05.07.2020 Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekilleri Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilleri Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile 182 Milletvekilinin, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2999)
İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 2 03.07.2019 Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonunun hazırladığı Sincan Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu'na ilişkin görüşmeler
27 4 03.12.2020 Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e, Komisyon üyelerinin insan haklarının geliştirilmesine ilişkin somut öneri ve değerlendirmelerinin aktarılmasına ilişkin görüşme
27 4 17.02.2021 Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonunun Kırıkkale Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu ile Düzce Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu'na ilişkin görüşmeler
27 4 14.07.2021 Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonunun Van Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu ile Aliağa ve Menemen Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu'na ilişkin görüşmeler
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 3 12.11.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a) Sağlık Bakanlığı b) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü c)Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ç) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
27 5 25.11.2021 Tutanak Metni
(10 / 361, 405, 406, 407, 410) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 2 15.05.2019 Komisyonun çalışma takvimine, Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine ve Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 2 22.05.2019 Profesör Doktor İbrahim Adnan Saraçoğlu'nun, tıbbi ve aromatik bitkiler ile Anadolu'nun bu konudaki zenginliği ve geçmişi hakkında sunumu
27 2 29.05.2019 Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İffet İrem Tatlı Çankaya'nın, bitkiden ilaca giden yolda neler yaptıkları, AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları hakkında sunumu
27 2 19.06.2019 Tabia Doğal Destek Ürünleri Araştırma Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Temizel'in, Türkiye'deki bitki çeşitliliği ve bunların korunmasında, üretiminde, pazarlamasında yapılan çalışmalar ile karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
27 2 26.06.2019 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Proje İzleme ve Kontrol Koordinatörü Ahmet Poyraz'ın, IPARD programları, tıbbi aromatik bitkilere verilen destek ile Kurum olarak bu alanda yapılan diğer çalışmalar hakkında sunumu