İLYAS ŞEKER
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 2 17.05.2019 Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1907)
27 2 27.06.2019 Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1984)
27 2 27.06.2019 Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1984)
27 2 27.06.2019 Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1984)
27 2 27.06.2019 Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1984)
27 2 27.06.2019 Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1984)
27 2 27.06.2019 Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1984)
27 2 27.06.2019 Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1984)
27 2 27.06.2019 Komisyon Başkanı Tahir Akyürek'in, İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
27 2 27.06.2019 Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1984)
27 2 27.06.2019 Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1984)
27 2 27.06.2019 Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1984)
27 2 27.06.2019 Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1984)
27 2 04.07.2019 (2/1988) esas numaralı Kanun Teklifi Anayasa'nın 2'nci maddesine aykırılık teşkil ettiğinden tümünün iptal edilmesi gerektiğine ilişkin önerge hakkında görüşmeler
27 3 15.01.2020 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2512)
27 3 16.01.2020 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2512)
27 4 06.04.2021 Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker'in, Covid tedavi sürecine ilişkin açıklaması
27 5 16.11.2021 Tutanak Metni
ÇEVRE KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 2 15.11.2018 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1285)
27 2 15.11.2018 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1285)
27 2 15.11.2018 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1285)
27 2 15.11.2018 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1285)
27 2 15.11.2018 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1285)
27 2 15.11.2018 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1285)
27 2 15.11.2018 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1285)
27 2 15.11.2018 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1285)
27 2 15.11.2018 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1285)
(10 / 3200, 3361, 3362, 3364, 3365) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 4 17.11.2020 Komisyon çalışma takvimine, Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine, Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 4 25.11.2020 Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun, afet ve afet yönetimi hakkında sunumu
27 4 25.11.2020 Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Koordinatörü Erdal Turgut'un, deprem olmadan önce ve depremden sonra DASK'ın yaptığı çalışmalar hakkında sunumu
27 4 25.11.2020 Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdür Yardımcısı Ercan Demiryürek'in ve MTA Jeoloji Etütleri Dairesi Yer Bilimleri Araştırmaları Koordinatörü Selim Özalp'in, Türkiye'de depreme yönelik olarak MTA Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ve planlanan çalışmalar hakkında sunumu
27 4 25.11.2020 Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'in, Enstitü tarafından yürütülmekte olan çalışmalar ve projeler hakkında sunumu
27 4 02.12.2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can'ın, deprem öncesi ve sonrası çalışma alanları hakkında sunumu
27 4 02.12.2020 İller Bankası AŞ Genel Müdürü Yusuf Büyük'ün, depreme karşı alınan tedbirler ve yürüttükleri çalışmalar hakkında sunumu
27 4 02.12.2020 İller Bankası AŞ Genel Müdürü Yusuf Büyük'ün, depreme karşı alınan tedbirler ve yürüttükleri çalışmalar hakkında sunumu
27 4 02.12.2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen'in, deprem ve diğer afetlerin zararlarına karşı bugüne kadar yaptıkları çalışmalar ve yürüttükleri projeler hakkında sunumu
27 4 02.12.2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar'ın, risk ve zararı azaltmaya, afet gelmeden önce tedbirleri almaya yönelik olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında sunumu
27 4 02.12.2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekili Mehmet Zeki Adlı'nın, deprem sonrası zararların en aza indirilmesine katkı sağlaması amacıyla yürüttükleri projeler hakkında sunumu
27 4 02.12.2020 TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un, kentsel dönüşüm projeleri ve deprem konutları hakkında sunumu
27 4 09.12.2020 Türk Kızılay Derneği Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, Kızılayın afetlere müdahale noktasındaki genel yapısı ve deprem kaynaklı afetler konusundaki faaliyetleri hakkında sunumu
27 4 09.12.2020 Türk Kızılay Derneği Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, Kızılayın afetlere müdahale noktasındaki genel yapısı ve deprem kaynaklı afetler konusundaki faaliyetleri hakkında sunumu
27 4 09.12.2020 AKUT Seminer Birimi Sorumlusu Murat Harun Öngören'in ve AKUT Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Murat Boz'un, AKUT'un olası bir depreme karşı müdahale ve risk planlarına ilişkin faaliyetleri hakkında sunumu
27 4 09.12.2020 Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Semih Korkut'un, acil sağlık hizmetlerinin genel durumu ve sağlık afet planları hakkında sunumu
27 4 09.12.2020 Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Başkanı Tuğgeneral Ersel Özer'in, Jandarma Genel Komutanlığının depremdeki görevleri ve icra ettiği faaliyetleri hakkında sunumu
27 4 09.12.2020 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adrese Daire Başkanı Levent Yazıcı'nın, adres kayıt sistemi, Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ve afet ve acil durum sonrasında MAKS'ın kullanımı hakkında sunumu
27 4 09.12.2020 Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü İsmail Tüzgen'in, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün coğrafi veri hizmetleri ve coğrafi verilerin afet anında kullanımı hakkında sunumu
27 4 11.12.2020 Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun, ülkemizde gerçekleşmesi muhtemel bir deprem hâlinde deprem anında, deprem öncesi ve sonrasında Genel Müdürlükçe yapılan çalışmalar ve öneriler hakkında sunumu
27 4 11.12.2020 TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun'un, TCDD afet ve acil durum yönetimi ile depremlere karşı alınan tedbirler hakkında sunumu
27 4 11.12.2020 TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Fikret Şinasi Kazancıoğlu'nun, afet ve acil durumlarda Genel Müdürlüğün görev ve sorumlulukları ile öneriler hakkında sunumu
27 4 11.12.2020 DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Ümit Ekinci'nin, DHMİ olarak AFAD yönetimiyle ilgili yapılanlar, yapısal önlemlere ilişkin yaptıkları çalışmalar, değerlendirmeler ve öneriler hakkında sunumu
27 4 11.12.2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak'ın, yerel yönetimler, doğal afetler ve yerel yönetimler ilişkisi, doğal afet öncesi ve sonrasında yerel yönetimlerin görevleri ile sonuç ve değerlendirmeler hakkında sunumu
27 4 11.12.2020 DSİ Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap'ın, Tarım ve Orman Bakanlığınca depreme hazırlık kapsamında yürütülen çalışmalar, doğal afetlerle mücadele çalışmaları, DSİ bünyesindeki hizmet tesislerinde yapılan deprem analizleri ve barajların depreme karşı dayanıklılığı ile sonuç ve değerlendirmeler hakkında sunumu
27 4 17.12.2020 Türk Telekomünikasyon AŞ Kurumsal Risk ve İş Sürekliliği Başkanı Ali Gürsoy'un ve Başkan Yardımcısı İsmail Akın ve Network Direktörü Ahmet Fethi Ayhan'ın, TÜRK TELEKOM'un deprem riskine karşı ve iş sürekliliğine yönelik olarak yaptığı çalışmalar ile "network" altyapısında yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
27 4 17.12.2020 Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ Devlet İlişkileri Direktörü Tümay Ünal'ın, İş Sürekliliği Yönetim Uzmanı Ahmet Cemil Kırgıç'ın ve İş Sürekliliği Koordinatörü Barış Yurtsever'in, Turkcell'in afet yönetim süreci ve afet durumu kriz yönetimi aksiyonları hakkında sunumu
27 4 17.12.2020 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü Elektronik Haberleşme Daire Başkanı Orhan Kemal Ardıç'ın ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı Ahmet Duygun'un, Genel Müdürlük olarak afet öncesi, afet sırasında ve afet sonrasında yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
27 4 17.12.2020 TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu'nun, TEDAŞ olarak afet durumunda elektrik kesilmesi veya verilmesi taleplerine yönelik çalışmalar hakkında sunumu
27 4 17.12.2020 BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan'ın, BOTAŞ'ın doğal gaz hatları tasarım ve yapım aşamaları ile işletme süreçleri ve acil durum müdahale çalışmaları hakkında sunumu
27 4 18.12.2020 BTK Yetkilendirme Daire Başkanı Beytullah Kuşçu'nun afet ve acil durum haberleşmesine yönelik düzenleme, denetleme ve destekleme faaliyetleri hakkında sunumu
27 4 18.12.2020 BTK Yetkilendirme Daire Başkanı Beytullah Kuşçu'nun afet ve acil durum haberleşmesine yönelik düzenleme, denetleme ve destekleme faaliyetleri hakkında sunumu
27 4 18.12.2020 Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER )Direktörü Mustafa Özge Özden'in, elektrik dağıtım sektörü, afet koordinasyonuyla ilgili yapı ve paydaşlar, deprem senaryoları, ilgili riskler, bunlarla ilgili alınan önlemler, planlamalar ile Komisyondan talepleri hakkında sunumu
27 4 18.12.2020 Millî Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Daire Başkanı Umut Gür'ün, Bakanlığa tahsisli eğitim binalarında afetlerden sonra binaların tahkiki, güçlendirme ve yıkım çalışmaları ile planlanan çalışmalar; Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Özkan Avcı'nın, deprem afetine karşı alınacak önlemlerle ilgili olarak Bakanlığın çalışmaları, deprem durumunda yapılanlar ve değerlendirmeler hakkında sunumları
27 4 18.12.2020 Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un, Genel Müdürlüğün yurt içindeki ve yurt dışındaki çalışmaları, vakıf kültür varlıklarını güçlendirme çalışmaları, tarihî yapılar için deprem riski yönetimiyle ilgili yapılan çalışmalar; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı'nın, restorasyon süreçleri ve tüm afetlerde müzelerdeki eserlerin güvenlik çalışması hakkında sunumları
27 4 22.12.2020 Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ayşegül Askan Gündoğan'ın, video konferans aracılığıyla, Dernekleri, amaçlarına yönelik yaptıkları faaliyetleri ve deprem zararlarının minimuma indirilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin görüşleri hakkında sunumu
27 4 22.12.2020 Türkiye Müteahhitler Birliği Başkan Vekili Hüseyin Arslan ve Türkiye Müteahhitler Birliği Genel Sekreteri Hasan Yalçın'ın, Birliğin yapısı, deprem olgusu ve dayanıklı yapı üretimiyle ilgili olarak görüş, tespit ve önerileri ile Türkiye'nin depreselliği hakkında sunumu
27 4 22.12.2020 Türkiye Deprem Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper İlki'nin depreme karşı alınabilecek önlemlerin ve depremlerin zararlarının en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirler hakkında sunumu
27 4 22.12.2020 İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkanı Tahir Tellioğlu'nun, Konfederasyon, Türkiye'deki genel yapı stoku ve bunların sorumluları, geçmiş süreçle ilgili Bakanlığın, müteahhitlik sektörünün ve diğer sektör paydaşlarının yaptıkları, kentsel dönüşümde yapılması gerekenler ve kentsel dönüşümde müteahhitlik sektörünün talepleri hakkında sunumu
27 4 23.12.2020 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali İpek'in, ülkemizdeki depremlerdeki can ve mal kayıplarının nedenleri, imar düzenleme ve uygulama yaklaşımları, kentsel dönüşüm ve kent planlama süreçlerinde yapılması gerekenler hakkında sunumu
27 4 23.12.2020 İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç?in, Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı?nında belirtilen eylemlerin uygulanması, yöneticiler ve devlet nezdinde önlemlerin alınması gerekliliği hakkında sunumu
27 4 23.12.2020 Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş'ın ve İkinci Başkanı Mehmet Kemal Öztürk'ün, deprem öncesi, deprem anında ve deprem sonrası teknik ve bilimsel, eğitimsel ve sosyal konularda yapılması gerekenler hakkında sunumu
27 4 23.12.2020 Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan'ın ve Deprem Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Okan Tüysüz'ün, deprem risk unsurlarını ve hasar görebilirliği azaltma ile etkin bir mevzuat altyapısı konularında Jeoloji Mühendisleri Odasının teknik görüşleri hakkında sunumu
27 4 23.12.2020 Mimarlar Odası Başkan Yardımcısı Cüneyt Zeytinci'nin, yapı denetim sistemindeki aksaklıklar, yapı üretim ve proje süreçlerindeki tasarım esasları hakkında sunumu
27 4 23.12.2020 Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gencay Serter'in, Oda olarak fay yasasına karşı çıkma nedenleri ve kentsel risk analizleri hakkında sunumu
27 4 27.01.2021 İstanbul Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz'ın ve İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Direktörü Kazım Göhkan Elgin'in, İSMEP projesi ve proje kapsamında yürütülen faaliyetler hakkında sunumu
27 4 27.01.2021 Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Öngören'in, video konferans aracılığıyla, depreme karşı alınabilecek önlemler ve depremin zararlarının en aza indirgenmesi için kentsel dönüşüm kapsamında alınan önlemler ile kentsel dönüşüm uygulamasında ortaya çıkan sorunlar ve alınacak önlemler hakkında sunumu
27 4 27.01.2021 Prof. Dr. Hakkı Polat Gülkan'ın, olası bir depreme karşı kentsel dönüşüm uygulamasında ortaya çıkan sorunlar ve alınacak önlemlere ilişkin değerlendirmeleri hakkında sunumu
27 4 28.01.2021 Prof. Dr. Recep Kılıç'ın, zemin-deprem-yerseçimi-gayrimenkul ilişkisi ile sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
27 4 28.01.2021 Prof. Dr. Kemal Önder Çetin'in, video konferans aracılığıyla, deprem mühendisliği genel kavramları, yasal düzenlemeler ile eksiklikler ve çözüm önerileri hakkında sunumu
27 4 28.01.2021 Prof. Dr.Harun Tanrıvermiş'in, kentsel dönüşüm alanlarında taşınmaz ve proje değerleme ve finansman ilişkileri ile temel sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
27 4 28.01.2021 Prof. Dr. Kemal Önder Çetin'in, video konferans aracılığıyla, deprem mühendisliği genel kavramları, yasal düzenlemeler ile eksiklikler ve çözüm önerileri hakkında sunumu
27 4 10.02.2021 Toplu Konut İdaresi-Ankara Büyükşehir Belediyesi İnşaat, Emlak, Mimarlık ve Proje AŞ Genel Müdürü Ferhat Ertürk'ün, uygulamaları ve kentsel dönüşüm konusundaki yaklaşımları hakkında sunumu
27 4 10.02.2021 Prof. Dr. Sibel Kalaycıoğlu'nun, video konferans aracılığıyla, deprem sonrasında meydana gelen sosyal kırılganlıklar ve kırılganlığı azaltmaya yönelik politikalar hakkında sunumu
27 4 10.02.2021 Prof. Dr. Abdussamet Arslan'ın, fay hatlarıyla ilgili çalışmaları ve binaların depreme dayanıklı olup olmadığının tespitine yönelik geliştirdikleri yapay zeka teknikleri hakkında sunumu
27 4 11.02.2021 Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu'nun, Türkiye'nin neotektoniği ve depremselliği ile yapılması gerekenler hakkında sunumu
27 4 11.02.2021 Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu'nun, video konferans aracılığıyla, depreme dayanıksız yapı stoku ve çözüm önerileri hakkında sunumu
27 4 11.02.2021 Prof. Dr. Handan Türkoğlu'nun, video konferans aracılığıyla, deprem risklerinin azaltılması konusunda şehir planlama ve mekânsal planlama hakkında sunumu
27 4 17.02.2021 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, Bimtaş Genel Müdürü Özcan Biçer ve İmar A.Ş. Genel Müdürü Onur Soytürk'ün,, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde İstanbul ili için deprem hazırlık ve kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar hakkında sunumu
27 4 17.02.2021 İstanbul Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Adil Şenden ve Kentsel Dönüşüm Müdürü İbrahim Aslan'ın, Esenler ilçesinde deprem tehdidine karşı alınabilecek önlem ve tedbirler hakkında
27 4 17.02.2021 Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve AVBEL Şirket Genel Müdür Yardımcısı Ceren Kumbasar'ın, Avcılar ilçesinde depreme yönelik çalışmalar ve Avcılar Modeli hakkında sunumu
27 4 18.02.2021 Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oktar'ın, deprem zararlarının en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirler, yapılan ve yapılması öngörülen çalışmalarla ilgili olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesinin yaptıkları ve hedefleri hakkında sunumu
27 4 18.02.2021 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Murat Oral ve Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Atila Erenler'in, İmar Kanunu, Planlı ve Plansız Alanlar İmar Yönetmelikleri, özel sektör yapı müteahhitleri için sınıflandırma esaslı yeterlilik sistemi, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında hazır beton üretimin denetimi, Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik ve tasarım gözetmenliği uygulaması hakkında sunumları
(10 / 4413, 4430, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 4 08.07.2021 Komisyonun çalışma takvimine, görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine ve davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 4 08.07.2021 Komisyonun çalışma takvimine, görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine ve davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 4 13.07.2021 Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'ın, müsilajın tanımı, oluşumu ve Marmara Denizi'nin durumu hakkında sunumu
27 4 03.08.2021 Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Kurul Üyeleri Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Prof. Dr. Mustafa Sarı, Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar ve Prof. Dr. Bülent Keskinler tarafından yapılan sunumlara ilişkin görüşmeler
27 4 04.08.2021 Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker'in, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
27 4 04.08.2021 Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu Üyeleri Dr. Osman Okur, Doç. Dr. Haldun Karan, Prof. Dr. Mete Yılmaz, Prof. Dr. Sevim Polat ile Prof. Dr. Neslihan Özdelice ve Doç. Dr. Muharrem Balcı tarafından yapılan sunumlara ilişkin görüşmeler
27 4 04.08.2021 Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu Üyeleri Dr. Osman Okur, Doç. Dr. Haldun Karan, Prof. Dr. Mete Yılmaz, Prof. Dr. Sevim Polat ile Prof. Dr. Neslihan Özdelice ve Doç. Dr. Muharrem Balcı tarafından yapılan sunumlara ilişkin görüşmeler
27 5 06.10.2021 Tutanak Metni
27 5 06.10.2021 Tutanak Metni
27 5 06.10.2021 Tutanak Metni
27 5 06.10.2021 Tutanak Metni
27 5 13.10.2021 TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay ve TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ahmet Saygın Baban ve TOBB TEPAV Proje Yöneticisi Yakup Peker'in, denizlerimizdeki müsilaj sorunu ve TOBB'un çözüm önerileri hakkında sunumu
27 5 13.10.2021 Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu'nun, Marmara Denizi'nde görülen müsilaj oluşumlarının çok zamanlı optik ve termal uydu görüntülerinden makine öğrenme algoritmaları ile tespiti hakkında sunumu
27 5 13.10.2021 İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk'ün, Marmara Denizi'ndeki müsilajın temel nedenleri ve çözüm önerileri hakkında sunumu
27 5 20.10.2021 Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer'in, Ergene Nehri ve Havzası, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı, su kirliliği, deniz deşarjı ve müsilajla mücadelede öneriler hakkında sunumu
27 5 20.10.2021 Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Rahmi Türker'in, Türkiye'deki OSB'ler, Marmara Denizi Eylem Planı, OSBÜK olarak yaptıkları çalışmalar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
27 5 20.10.2021 Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay'ın, küresel ısınma, Marmara Denizi'nde balıkçılığın durumu ve müsilaj sorununa yönelik olarak Bakanlık olarak yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu.
27 5 27.10.2021 Tutanak Metni
27 5 03.11.2021 Tutanak Metni