ARİFE POLAT DÜZGÜN
DİLEKÇE KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 4 09.06.2021 Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu Raporu'nun görüşmeleri
MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 3 10.04.2020 Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2778)
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 3 10.03.2020 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, DSÖ'nün Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu ilan ettiği Covid-19 olarak tanımlanan coronavirüs salgınıyla ilgili Bakanlığın yürüttüğü çalışma ve faaliyetler hakkında sunumu
27 3 21.07.2020 Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe'nin, Türkiye'de Covid-19 pandemisi sürecinde gelinen nokta ve Bakanlığın çalışmaları hakkında sunumu
27 4 19.11.2020 TBMM'de pandemi boyunca çalışma şartları ve hangi korunma tedbirleriyle çalışmalara devam edilmesi gerektiği hususunda görüşme
27 4 19.11.2020 TBMM'de pandemi boyunca çalışma şartları ve hangi korunma tedbirleriyle çalışmalara devam edilmesi gerektiği hususunda görüşme
(10 / 184, 185, 281, 403, 585, 604, 734, 914, 915, 917, 920, 921) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 2 22.05.2019 Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Mehmet Gündüz'ün, nadir hastalıklar ve Bakanlığın bu konudaki hizmetleri hakkında sunumu
27 2 22.05.2019 Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Mehmet Gündüz'ün, nadir hastalıklar ve Bakanlığın bu konudaki hizmetleri hakkında sunumu
27 2 22.05.2019 Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Mehmet Gündüz'ün, nadir hastalıklar ve Bakanlığın bu konudaki hizmetleri hakkında sunumu
27 2 29.05.2019 Prof. Dr. Haluk Aydın Topaloğlu'nun, nöromusküler hastalıklar ve bu hastalıklarda gelişen tedavi yöntemleri hakkında sunumu
27 2 29.05.2019 Prof. Dr. Haluk Aydın Topaloğlu'nun, nöromusküler hastalıklar ve bu hastalıklarda gelişen tedavi yöntemleri hakkında sunumu
27 2 29.05.2019 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Doktor Eczacı Harun Kızılay'ın, MS, SMA, DMD, ALS ve NCL hastalıkları ve tedavi olanakları hakkında sunumu
27 2 29.05.2019 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Doktor Eczacı Harun Kızılay'ın, MS, SMA, DMD, ALS ve NCL hastalıkları ve tedavi olanakları hakkında sunumu
27 2 29.05.2019 SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç Daire Başkanı Doktor Dilek Yılmaz'ın, nadir hastalıklarda kullanılan ilaçların temini, arz ve dağıtımı hakkında sunumu
27 2 29.05.2019 SMA Benimle Yürü Derneği Genel Sekreteri Olcay Korol ve SMA Benimle Yürü Derneği Başkanı Süleyman Başaran'la görüşme
27 2 12.06.2019 ALS-MNH Derneği Başkan Yardımcısı Nilüfer Şeftalicioğlu'nun, başta TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım olmak üzere Komisyonun kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiği hakkında sunumu
27 2 12.06.2019 SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kürşat Bora Çarman'ın, SMA hastalığı, Türkiye'deki ilaç çalışmaları, ÇÖZGER hakkında sunumu
27 2 12.06.2019 SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç Daire Başkanı Dr. Dilek Yılmaz'ın, nadir hastalıklarda kullanılan ilaçlar, cihazlar, tanı ve tedavi bedelleri hakkında sunumu
27 2 12.06.2019 Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanı Seyfettin Toraman'ın, özel eğitim ihtiyacı olan bireylere yönelik olarak Bakanlığın uygulamaları ile sorun alanları ve öneriler hakkında sunumu
27 2 10.07.2019 Tıbbi Genetik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Taha Bahsi'nin, Türkiye?de genetik testi yaptırma imkânları ve kişisel verilerin korunması gerekliliği hakkında sunumu
27 2 10.07.2019 Tıbbi Genetik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Taha Bahsi'nin, Türkiye?de genetik testi yaptırma imkânları ve kişisel verilerin korunması gerekliliği hakkında sunumu
27 2 10.07.2019 Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği Genel Sekreteri Baran Köseoğlu'nun, DMD hastalarının karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
27 2 17.07.2019 İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk'ün, ALS, SMA, DMD ve MS hastalarına yönelik İŞKUR olarak yapılan hizmetler ve projeler hakkında sunumu
27 2 17.07.2019 TRT Genel Müdür Müşaviri Ahmet Muhsin Yıldırım'ın, zihinsel ve fiziksel engelli vatandaşlara yönelik yayınlar, Kurumun "web" sayfası ve kamu spotlarının önemi hakkında sunumu
27 2 17.07.2019 Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu temsilcilerinin yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
27 2 17.07.2019 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Özbek'in, nadir hastalıklar, Türkiye'deki ve dünyadaki durum, araştırmalar ve ülkemizde Orphanet kapsamında yapılan çalışmalar hakkında sunumu
27 3 09.10.2019 Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanı Betül Vazgeçer'in, hasta ve hasta yakınlarına Bakanlık olarak sağlayabilecekleri katkılar, Türk Gıda Kodeksi ve belirli tüketici grupları için gıda mevzuatı hakkında sunumu
27 3 09.10.2019 Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Temsilcisi Prof. Dr. Naciye Füsun Toraman'ın, nöromusküler hastalıkların tanısı, tedavi izlemini yapan kurumlar, Antalya verileri ile hastaların sorunları ve çözüm önerileri hakkında sunumu
27 3 23.10.2019 Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği Genel Sekreteri Dr. Ümit Osman Dereli'nin, ilaç endüstrisi perspektifinden nadir hastalıklar, Türkiye'de yetim ilaçlarla ilgili karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
27 3 23.10.2019 İntergen Genetik Merkezi Temsilcisi Doç. Dr. Gülay Ceylaner'in, Genetik Merkezi olarak nadir hastalıklar alanında yaptıkları çalışmalar, ülke olarak nadir hastalıklardaki zayıf yönlerimiz ve çözüm önerileri hakkında sunumu
27 3 16.11.2019 ALS, SMA, DMD, MS Hastalıklarında ve Kesin Tedavisi Bilinmeyen Diğer Hastalıklarda Uygulanan Tedavi ve Bakım Yöntemleri ile Bu Hastalıklara Sahip Kişiler ve Yakınlarının Yaşadıkları Sorunların ve Çözümlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun taslak raporu üzerinde görüşmeler
27 3 16.11.2019 ALS, SMA, DMD, MS Hastalıklarında ve Kesin Tedavisi Bilinmeyen Diğer Hastalıklarda Uygulanan Tedavi ve Bakım Yöntemleri ile Bu Hastalıklara Sahip Kişiler ve Yakınlarının Yaşadıkları Sorunların ve Çözümlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun taslak raporu üzerinde görüşmeler
27 3 16.11.2019 ALS, SMA, DMD, MS Hastalıklarında ve Kesin Tedavisi Bilinmeyen Diğer Hastalıklarda Uygulanan Tedavi ve Bakım Yöntemleri ile Bu Hastalıklara Sahip Kişiler ve Yakınlarının Yaşadıkları Sorunların ve Çözümlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun taslak raporu üzerinde görüşmeler
27 3 16.11.2019 ALS, SMA, DMD, MS Hastalıklarında ve Kesin Tedavisi Bilinmeyen Diğer Hastalıklarda Uygulanan Tedavi ve Bakım Yöntemleri ile Bu Hastalıklara Sahip Kişiler ve Yakınlarının Yaşadıkları Sorunların ve Çözümlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun taslak raporu üzerinde görüşmeler
27 3 16.11.2019 ALS, SMA, DMD, MS Hastalıklarında ve Kesin Tedavisi Bilinmeyen Diğer Hastalıklarda Uygulanan Tedavi ve Bakım Yöntemleri ile Bu Hastalıklara Sahip Kişiler ve Yakınlarının Yaşadıkları Sorunların ve Çözümlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun taslak raporu üzerinde görüşmeler
(10 / 242, 349, 392, 394, 397, 401) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 2 28.05.2019 Halk Sağlığı Genel Müdürü Doçent Doktor Fatih Kara'nın, gelişimsel bozuklukların tespiti ve çözümü için Genel Müdürlük olarak yaptıkları uygulamalar hakkında sunumu
27 2 30.05.2019 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İŞKUR Genel Müdürlüğü temsilcilerinin yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
27 2 30.05.2019 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İŞKUR Genel Müdürlüğü temsilcilerinin yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
27 2 30.05.2019 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İŞKUR Genel Müdürlüğü temsilcilerinin yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
27 2 30.05.2019 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İŞKUR Genel Müdürlüğü temsilcilerinin yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
27 2 30.05.2019 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İŞKUR Genel Müdürlüğü temsilcilerinin yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
27 2 30.05.2019 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İŞKUR Genel Müdürlüğü temsilcilerinin yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
(10 / 96, 234, 409, 501, 698, 1743, 1747, 1912, 2187, 2203, 2303, 2353, 2389, 2477, 2673, 2675, 2697...) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 4 27.05.2021 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede İçişleri Bakanlığı görev ve sorumluluk alanına giren konular hakkında sunumu