KEMAL ÇELİK
ÇEVRE KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 2 15.11.2018 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1285)
İÇİŞLERİ KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 3 21.11.2019 Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2368)
27 3 21.11.2019 Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2368)
27 3 21.11.2019 Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2368)
27 3 21.11.2019 Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2368)
27 3 21.11.2019 Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2368)
27 3 21.11.2019 Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2368)
27 3 21.11.2019 Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2368)
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 2 17.10.2018 TEDAŞ temsilcilerinin üst komisyon raporunda yer alan CV'lerindeki eksiklikler hakkında görüşmeler
27 2 17.10.2018 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün (TEDAŞ) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 18.10.2018 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün (EÜAŞ) ve bağlı ortaklığı Soma Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğünün 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 18.10.2018 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün (EÜAŞ) ve bağlı ortaklığı Soma Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğünün 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 18.10.2018 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün (EÜAŞ) ve bağlı ortaklığı Soma Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğünün 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 18.10.2018 Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ Genel Müdürlüğünün (TEMSAN) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 24.10.2018 Türkiye Elektrik İletim Anonim A.Ş. Genel Müdürlüğünün (TEİAŞ) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 24.10.2018 Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğünün (TETAŞ) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 25.10.2018 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün (TMO) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 25.10.2018 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 25.10.2018 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 31.10.2018 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün (TPAO) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 31.10.2018 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün (TPAO) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 01.11.2018 TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.'nin 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 01.11.2018 TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.'nin 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 07.11.2018 Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün (TRT) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 08.11.2018 Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün (BOTAŞ) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 08.11.2018 Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün (BOTAŞ) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 14.11.2018 T.C. Ziraat Bankası AŞ Genel Müdürlüğünün 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 15.11.2018 Türkiye Halk Bankası AŞ Genel Müdürlüğünün 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 21.11.2018 Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 22.11.2018 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün (ESK) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 22.11.2018 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün (AOÇ) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 28.11.2018 İller Bankası Anonim Şirketinin 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 28.11.2018 İller Bankası Anonim Şirketinin 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 28.11.2018 Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketinin 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 29.11.2018 Türk İhracat Kredi Bankasının (EXIMBANK) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 29.11.2018 Türk İhracat Kredi Bankasının (EXIMBANK) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 05.12.2018 Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 06.12.2018 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (TCDD) ve bağlı ortaklıklarının (TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ, TÜDEMSAŞ) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 12.12.2018 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 09.01.2019 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü ile müesseselerinin 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarnın görüşmeleri
27 2 09.01.2019 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü ile müesseselerinin 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarnın görüşmeleri
27 2 10.01.2019 Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile müesseselerinin 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 3 06.11.2019 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün daha önce ibra edilen 2011 ila 2016 yıllarını kapsayan 6 hesap yılı ve işlemlerine yapılan itirazlara ilişkin görüşmeler
27 3 06.11.2019 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün daha önce ibra edilen 2011 ila 2016 yıllarını kapsayan 6 hesap yılı ve işlemlerine yapılan itirazlara ilişkin görüşmeler
27 4 01.12.2020 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 02.12.2020 Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğünün (TEMSAN) 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 16.03.2021 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 03.06.2021 Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) AŞ'nin 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 09.06.2021 Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 10.06.2021 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (TCDD) 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 3 14.11.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Kültür ve Turizm Bakanlığı b)Radyo ve Televizyon Üst Kurulu c)Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ç)Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü d)Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı e)Vakıflar Genel Müdürlüğü f)Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı g)Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ğ)Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu h)Atatürk Araştırma Merkezi ı)Atatürk Kültür Merkezi i)Türk Dil Kurumu j)Türk Tarih Kurumu k)Kapadokya Alan Başkanlığı
27 3 18.11.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Dışişleri Bakanlığı b)Avrupa Birliği Başkanlığı c)Avrupa Birliği Bakanlığı ç)Türk Akreditasyon Kurumu
27 3 20.11.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a) İçişleri Bakanlığı b)Emniyet Genel Müdürlüğü c)Jandarma Genel Komutanlığı ç)Sahil Güvenlik Komutanlığı d)Göç İdaresi Genel Müdürlüğü e)Afet ve Acil Durum Yönetimi Müsteşarlığı f)Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı g)Özel İdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığı Başkanlığı
27 4 12.11.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a)Millî Savunma Bakanlığı b) Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı
27 4 24.11.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a) Dışişleri Bakanlığı b) Avrupa Birliği Başkanlığı c) Türk Akreditasyon Kurumu ç) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı d) Türkiye Ulusal Ajansı
27 5 01.11.2021 Tutanak Metni
(10 / 242, 349, 392, 394, 397, 401) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 2 22.05.2019 Komisyonun çalışma takviminin görüşülmesi Komisyona davet edileceklerin tespiti Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesi
27 2 28.05.2019 Komisyonun çalışma tarzına ilişkin açıklaması
27 2 28.05.2019 Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Dairesi Başkanı Doktor Esra Alataş'ın, gelişimsel bozukluklar ile Daire Başkanlığı olarak bu konuda yaptıkları çalışmalar ve hedefler hakkında sunumu
27 2 28.05.2019 Halk Sağlığı Genel Müdürü Doçent Doktor Fatih Kara'nın, gelişimsel bozuklukların tespiti ve çözümü için Genel Müdürlük olarak yaptıkları uygulamalar hakkında sunumu
27 2 28.05.2019 Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Dairesi Başkanı Doktor Esra Alataş'ın, gelişimsel bozukluklar ile Daire Başkanlığı olarak bu konuda yaptıkları çalışmalar ve hedefler hakkında sunumu
27 2 29.05.2019 Komisyonun bugünkü gündemi ile Komisyonun önemine ve kapsamına ilişkin açıklaması
27 2 29.05.2019 Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanı Seyfettin Toraman'ın, Bakanlığın özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara yönelik yaptığı hizmetler hakkında sunumu
27 2 29.05.2019 Tutanak Metni
27 2 29.05.2019 Millî Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı temsilcilerinin yaptıkları sunumlarına ilişkin görüşmeler
27 2 29.05.2019 Millî Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı temsilcilerinin yaptıkları sunumlarına ilişkin görüşmeler
27 2 30.05.2019 Komisyon konusu hassas bir konu olduğu için konuşulanların Komisyonda kalması ve basın mensuplarının da buna dikkat etmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
27 2 30.05.2019 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İŞKUR Genel Müdürlüğü temsilcilerinin yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
27 2 30.05.2019 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İŞKUR Genel Müdürlüğü temsilcilerinin yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
27 2 30.05.2019 Komisyonun bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
27 2 12.06.2019 Komisyonun bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
27 2 12.06.2019 Sağlık Bakanlığı ve SGK temsilcilerinin yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
27 2 13.06.2019 Komisyonun çalışmalarına ve bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
27 2 13.06.2019 Tohum Otizm Vakfı Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin'in, erken tanının ve 0-3 yaş arası otizmli çocuklarda eğitimin önemi, otizmlilerin eğitim ve istihdamı ile çözüm önerileri hakkında sunumu
27 2 13.06.2019 Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Şule Özel'in, antenatal takibin, gebelikte tanı konulan annenin izleminin ve zihinsel engelli bireylerin üreme sağlığı konusunda bilgilendirilmesi gerekliliği hakkında sunumu
27 2 19.06.2019 Komisyonun bugünkü gündemine ve Türkiye'de konuyla ilgili farkındalığın artmasına ilişkin açıklaması
27 2 19.06.2019 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Durukan'ın, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, sorun alanları ve öneriler hakkında sunumu
27 2 19.06.2019 Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Tokar'ın, Dernek olarak yaptıkları çalışmalar, bu alanda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
27 2 19.06.2019 Doç. Dr. İbrahim Durukan, Prof. Dr. Azime Şebnem Soysal Acar, Prof. Dr. Tevhide Kargın ile Millî Eğitim Bakanlığı ve Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği temsilcilerinin yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
27 2 20.06.2019 Komisyonun bugünkü gündemine ve bu toplantıda farklı katılımcılar olacağından farkındalık için basının daha fazla ilgi göstermesini istediğine ilişkin açıklaması
27 2 20.06.2019 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Vekili Sebiha Başaran'ın, BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'si hakkında sunumu
27 2 20.06.2019 Down Sendromu Derneği Kurucu Başkanı Fulya Ekmen'in, Dernek olarak hedefleri, yaklaşımları ile mevcut sorunların ana kaynakları ve çözüm önerileri hakkında sunumu
27 2 20.06.2019 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Down Sendromu Derneği temsilcilerinin ve Prof. Dr. Ayşegül Neşe Çıtak Kurt'un yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
27 2 20.06.2019 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Down Sendromu Derneği temsilcilerinin ve Prof. Dr. Ayşegül Neşe Çıtak Kurt'un yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
27 2 26.06.2019 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gelişimsel Pediatri Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Ezgi Özalp Akın'ın, erken çocukluk döneminde gelişimsel zorluklar, önleyici yaklaşımlar ve erken girişim uygulamaları hakkında sunumu
27 2 26.06.2019 Özel Özel Eğitim Kurumları Derneği Genel Başkanı Yunus Kılıç'ın, özel eğitimin geliştirilmesi için yapılması gerekenler hakkında sunumu
27 2 26.06.2019 Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumları Derneği, Özel Eğitim Kurumları Derneği ve Zihinsel Özürlüler Federasyonu temsilcilerinin yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
27 2 27.06.2019 Komisyonun bugünkü gündemine ve gelecek haftalarda yapılması düşünülen çalışmalara ilişkin açıklaması
27 2 27.06.2019 Avukat Jülide Işıl Bağatur'un, BM Engelli Hakları Sözleşmesi ve özel gereksinimli bireylerle ilgili hukuki altyapı hakkında sunumu
27 2 27.06.2019 SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak'ın, vakıflarının amacı ve yapısal düzenlemelere olan ihtiyaç hakkında sunumu
27 2 27.06.2019 Avukat Jülide Işıl Bağatur, Prof. Dr. Evren Yaşar ve SOBE Vakfı temsilcilerinin yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
27 2 27.06.2019 Avukat Jülide Işıl Bağatur, Prof. Dr. Evren Yaşar ve SOBE Vakfı temsilcilerinin yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
27 2 27.06.2019 Avukat Jülide Işıl Bağatur, Prof. Dr. Evren Yaşar ve SOBE Vakfı temsilcilerinin yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
27 2 03.07.2019 Komisyonda bugüne kadar yapılan ve gelecek haftalarda yapılması düşünülen çalışmalara ilişkin açıklaması
27 2 03.07.2019 Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın, Komisyon toplantılarında etkilendiği konular, karşılaşılan sorunlar ve çözüm öneriler ile araştırma komisyonlarında fikri takibin önemi hakkında sunumu
27 2 03.07.2019 Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın, Komisyon toplantılarında etkilendiği konular, karşılaşılan sorunlar ve çözüm öneriler ile araştırma komisyonlarında fikri takibin önemi hakkında sunumu
27 2 03.07.2019 Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü Pediatrik Ergoterapi Kliniği Sorumlusu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gonca Bumin'in, özel gereksinimli çocuklarda uygulanan ergoterapi yaklaşımları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
27 2 03.07.2019 Komisyonun bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
27 2 04.07.2019 YÖK, ÖSYM, Millî Eğitim Bakanlığı, RTÜK ve TRT temsilcilerinin yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
27 2 10.07.2019 Komisyonun çalışma süresine, Komisyonun bugüne kadarki çalışmalarına, niyetine ve hedefine ilişkin açıklaması
27 2 10.07.2019 Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Genel Direktör Yardımcısı Osman Fehmi Öztürk'ün, Vakıf olarak serebral palsili çocuklar ve aileleri için yaptıkları çalışmalar ile sorun olarak düşündükleri konular ve çözüm önerileri hakkında sunumu
27 2 10.07.2019 Prof. Dr. Mim Kemal Öke'nin, Doç. Dr. Bülent Elbasan'ın, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ve Serebral Palsili Çocuklar Derneği temsilcilerinin yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
27 2 10.07.2019 Prof. Dr. Mim Kemal Öke'nin, Doç. Dr. Bülent Elbasan'ın, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ve Serebral Palsili Çocuklar Derneği temsilcilerinin yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
27 2 10.07.2019 Prof. Dr. Mim Kemal Öke'nin, Doç. Dr. Bülent Elbasan'ın, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ve Serebral Palsili Çocuklar Derneği temsilcilerinin yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
27 2 10.07.2019 Down sendromu, otizm ve SP hastası oğlu Bahadır Çelik'le görüşme
27 2 11.07.2019 Komisyonun bugünkü gündemine, Komisyonun bugüne kadar yaptığı çalışmalarına, hedeflerine ve önerilerine ilişkin açıklaması
27 2 11.07.2019 Asperger sendromu olan İzzet Alp İncekara ve annesi Fatma İncekara'yla yaşamlarına ve karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşme
27 2 11.07.2019 Türkiye Otizm Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Sedef Erken, ağır otizmli bireylerin ve ailelerinin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin sunumu
27 2 18.07.2019 Komisyonun bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
27 2 18.07.2019 Dr. Ersin Ufuk Timuçin, Uzman Dr. Hakan Öğütlü, Prof. Dr. Barbaros Çetin, Uzman Fizyoterapist Seher Arslan ile Bandırma Otizmle Kardeşlik Derneği ve ZİÇEV temsilcilerinin yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
27 2 18.07.2019 Komisyonun çalışmalarına devam edebilmesi için bir aylık ek süre taleplerini imzaya açtıklarına ilişkin açıklaması
27 2 18.07.2019 Bugüne kadar yapılan çalışmalarda katkısı olan herkese teşekkür ettiğine, il ziyaretlerinin belli bir ölçüye göre yapıldığına ve vakıflardan beklentilerine ilişkin açıklaması
27 3 02.10.2019 Komisyonun bundan sonra atacağı adımlara, il ziyaretlerine ve bugünkü gündeme ilişkin açıklaması
27 3 02.10.2019 Prof. Dr. Saime Seyhun Topbaş'ın,, özel gereksinimli bireylerde dil ve konuşma terapileri uygulamaları, dil ve konuşma terapistlerinin istihdamının sağlanmasının zorunlu olduğu alanlar hakkında sunumu
27 3 09.10.2019 Sivil toplum örgütlerinin, kamu kurumlarının ve bilim insanlarının Komisyona katkılarına ve bugünkü gündeme ilişkin açıklaması
27 3 09.10.2019 Anadolu Otizm Federasyonu Başkanı Canan Cihan Kılıç'ın, Federasyon olarak ailelerden gelen maillere göre tavsiye niteliğinde hazırladıkları öneriler hakkında sunumu
27 3 09.10.2019 Otizm Vakfı Başkanı Aydın Çayan'ın, konukevinin gerekliliği ve diğer sorunlar hakkında sunumu
27 3 17.10.2019 Kırşehir'de yapılan çalışma ziyareti toplantısına, bundan sonra çalışma ziyaretine gidilecek illere, bakan ziyaretlerine ve Komisyonun bugünkü gündeme ilişkin açıklaması
27 3 17.10.2019 CP hastası Muhammed Metin'in dinlenmesi
27 3 17.10.2019 CP hastası Muhammed Metin'in dinlenmesi
27 3 17.10.2019 Özel gereksinimli bireyler ve ailelerin dinlenmesine ilişkin görüşmeler
27 3 17.10.2019 Özel gereksinimli bireyler ve ailelerin dinlenmesine ilişkin görüşmeler
27 3 23.10.2019 Komisyonun bugüne kadar yaptığı çalışmalara ve bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
27 3 23.10.2019 Prof. Dr. Emine Rüya Özmen'in, özgül öğrenme güçlüğü olan bireylerin eğitimi hakkında sunumu
27 3 23.10.2019 Dr. Arzu Doğanay Bilgi'nin, hafif bilişsel gelişim sorunu olan bireylerin eğitimi hakkında sunumu
27 3 23.10.2019 Prof. Dr. Atilla Cavkaytar, Prof. Dr. Emine Rüya Özmen, Dr. Arzu Doğanay Bilgi ve TBB Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici'nin yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
27 3 20.11.2019 Komisyon Başkanı Kemal Çelik'in, Dünya Çocuk Hakları Günü'nün Komisyon için önemine ilişkin açıklaması
27 3 20.11.2019 Prof. Dr. Timuçin Baykul'ın, özel gereksinimli bireylerde ağız ve diş sağlığıyla ilgili karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak bu konuda yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
27 3 20.11.2019 Komisyon Başkanı Kemal Çelik'in, Komisyonun bugüne kadar yaptığı çalışmalara ilişkin açıklaması
27 3 20.11.2019 Kuşadası'nda açılan Kızılay Engelsiz Kampı'na katılımına ve izlenimlerine ilişkin açıklaması
27 3 20.11.2019 Türkiye Sakatlar Derneği Muğla Temsilciliği Başkan Yardımcısı Çiğdem Sandıkçıoğlu Başarır'ın, otizmli bireylerin ve ailelerinin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
27 3 20.11.2019 Eker Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker Güryel'in, otizmli bireylere yönelik geliştirdikleri istihdam projesi ve bu projeyle geleceğe dair beklentileri hakkında sunumu