NEVİN TAŞLIÇAY
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 2 08.11.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı b)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı c)Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı d)Mesleki Yeterlilik Kurumu e)Devlet Personel Başkanlığı f)Türkiye İş Kurumu g)Sosyal Güvenlik Kurumu
27 2 13.11.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)Sağlık Bakanlığı b)Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü c)Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ç)Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı d)Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu e)Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
27 3 12.11.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a) Sağlık Bakanlığı b) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü c)Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ç) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
27 3 19.11.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı c)Mesleki Yeterlilik Kurumu ç) Devlet Personel Başkanlığı d)Sosyal Güvenlik Kurumu e) Türkiye İş Kurumu
27 5 02.11.2021 Tutanak Metni
27 5 10.11.2021 Tutanak Metni
27 5 19.11.2021 Tutanak Metni
27 5 25.11.2021 Tutanak Metni
KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 1 26.07.2018 Komisyonun yeni dönemdeki çalışma programına ilişkin görüşmeler
27 2 14.11.2018 Alt komisyonlar kurulmasına dair önergelere ilişkin görüşmeler
(10 / 361, 405, 406, 407, 410) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 2 15.05.2019 Komisyonun çalışma takvimine, Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine ve Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 2 29.05.2019 Millî Emlak Genel Müdürlüğü Kira Dairesi Başkanı Nihat Bağcı'nın, hazine taşınmazlarının tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirilmesi amacıyla kiralama işlemleri hakkında sunumu
27 2 29.05.2019 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Doktor Eczacı Harun Kızılay'ın, bitkisel ürünlerin önemi, yaşanan sorunlar, geleneksel bitkisel tıbbi ürünler, ruhsatlandırma ve yürütülen faaliyetler hakkında sunumu
27 2 03.07.2019 Demirsoy Tarım Limited Şirketi Kurucusu Emir Demirsoy'un, marjinal tarım alanlarında lavanta ve trüf mantarı yetiştirme projeleri ve projeyi hayata geçirirken karşılaştıkları sorunlar hakkında sunumu
27 2 10.07.2019 Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Aslan'ın, üniversite olarak yaptıkları çalışmalar, bitkisel drog üretimi, uygulamaları ve karşılaşılan sorunlar hakkında sunumu