HASAN KALYONCU
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 2 16.11.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)Tarım ve Orman Bakanlığı b) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı c)Orman ve Su İşleri Bakanlığı ç)Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu d)Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu e)Orman Genel Müdürlüğü f)Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü g)Meteoroloji Genel Müdürlüğü ğ)Türkiye Su Enstitüsü
27 3 13.11.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Tarım ve Orman Bakanlığı b)Orman ve Su İşleri Bakanlığı c)Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ç)Orman Genel Müdürlüğü d)Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü e) Meteoroloji Genel Müdürlüğü f)Türkiye Su Enstitüsü
27 4 05.11.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a)Tarım ve Orman Bakanlığı b)Orman Genel Müdürlüğü c)Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ç)Meteoroloji Genel Müdürlüğü d)Türkiye Su Enstitüsü e)Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
27 5 09.11.2021 Tutanak Metni
27 5 11.11.2021 Tutanak Metni
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 2 06.02.2019 İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1540)
27 2 06.02.2019 Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün (2/1541) esas numaralı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
27 2 06.02.2019 Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'in (2/1541) esas numaralı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
27 3 07.10.2019 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2214)
27 3 07.10.2019 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2214)
27 3 07.10.2019 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2214)
27 3 07.10.2019 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2214)
27 3 07.10.2019 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2214)
27 3 07.10.2019 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2214)
27 3 07.10.2019 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2214)
27 3 07.10.2019 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2214)
27 3 07.10.2019 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2214)
27 3 30.06.2020 2/2985 Esas Numaralı Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 3 30.06.2020 2/2985 Esas Numaralı Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 3 30.06.2020 2/2985 Esas Numaralı Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 3 01.07.2020 Aydın Milletvekili Metin Yavuz ve 60 Milletvekilinin, Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2985)
27 3 01.07.2020 Aydın Milletvekili Metin Yavuz ve 60 Milletvekilinin, Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2985)
27 4 06.07.2021 Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3727)
27 4 06.07.2021 İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, hayvan Fırat Ahmet Yıldız'ın (2/3727) esas numaralı Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerde yaptığı konuşmasında kendisine sataştığına ilişkin açıklamasıhakları savunucusu
27 4 07.07.2021 Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, İstanbul Milletvekili Serap Yaşar ve 124 Milletvekilinin Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3727)
(10 / 102, 461, 682, 977, 981, 982) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 2 15.05.2019 Komisyonun çalışma programının ve görevlendirilecek uzmanların belirlenmesi ile Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 2 15.05.2019 Komisyonun çalışma programının ve görevlendirilecek uzmanların belirlenmesi ile Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 2 15.05.2019 Komisyonun çalışma programının ve görevlendirilecek uzmanların belirlenmesi ile Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 2 15.05.2019 Komisyonun çalışma programının ve görevlendirilecek uzmanların belirlenmesi ile Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 2 15.05.2019 Komisyonun çalışma programının ve görevlendirilecek uzmanların belirlenmesi ile Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 2 22.05.2019 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu'nun, genel anlamda hayvan hakları, Genel Müdürlüğün bu konudaki görevleri ve öneriler hakkında sunumu
27 2 22.05.2019 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu'nun, genel anlamda hayvan hakları, Genel Müdürlüğün bu konudaki görevleri ve öneriler hakkında sunumu
27 2 22.05.2019 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu'nun, genel anlamda hayvan hakları, Genel Müdürlüğün bu konudaki görevleri ve öneriler hakkında sunumu
27 2 23.05.2019 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Halit Kanca'nın, sahipsiz hayvanlarda popülasyon kontrolü ile hayvan haklarının korunması ve kötü muamelenin önlenmesi için tedbirler hakkında sunumu
27 2 23.05.2019 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nesrin Çobanoğlu'nun, hayvanların korunması ve hayvan deneyleri hakkında sunumu
27 2 23.05.2019 Profesör Doktor Hasret Demircan Yardibi'nin, Hayvanları Koruma Kanunu ve hayvanların haklarının korunması ile hayvanlara eziyetin önlenmesi için alınması gereken tedbirler hakkında sunumu
27 2 30.05.2019 Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Timur Ugan'ın, mobil kısırlaştırma uygulaması ile avcılığın ve hayvan dövüşlerinin yasaklanması hakkında sunumu
27 3 02.10.2019 Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun taslak raporu üzerinde görüşmeler
27 3 02.10.2019 Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun taslak raporu üzerinde görüşmeler
27 3 02.10.2019 Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun taslak raporu üzerinde görüşmeler
27 3 02.10.2019 Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun taslak raporu üzerinde görüşmeler
(10 / 77, 372, 491, 534, 693, 817, 868, 992, 1004, 1018, 1150, 1170, 1221, 1305.... ) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 4 31.03.2021 Komisyon çalışma takvimine, Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine, Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 4 31.03.2021 Komisyon çalışma takvimine, Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine, Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 4 31.03.2021 Komisyon çalışma takvimine, Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine, Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 4 06.04.2021 İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İzzet Öztürk'ün, video konferans aracılığıyla, küresel iklim değişiminin su kaynaklarımıza muhtemel etkileri hakkında sunumu
27 4 06.04.2021 Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun'un, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün iklim değişikliğine yönelik ürettiği ve yürüttüğü çalışmalar hakkında sunumu
27 4 06.04.2021 Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik'in, Orman Genel Müdürlüğünün küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi üzerine yaptığı faaliyetler hakkında sunumu
27 4 07.04.2021 Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'ın, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum çalışmalarıyla ilgili Türkiye'deki durum ile Bakanlık olarak yapılan çalışmalar hakkında sunumu
27 4 07.04.2021 Tutanak Metni
27 4 13.04.2021 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar'ın, Bakanlığın iklim değişikliğiyle ilgili eneriji politikaları, enerji görünümü, iklim değişikliğiyle mücadele faaliyetleri ve sera gazı emisyonları ile müzakerelerde Bakanlığın görev alanındaki hususlar hakkında sunumu
27 4 13.04.2021 Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay'ın, iklim değişikliğinin sağlık üzerine olumsuz etkilerinin azaltılması perspektifinde planlanan çalışmalar hakkında sunumu
27 4 14.04.2021 Komisyon Başkanı Veysel Eroğlu'nun, Komisyonun bugünkü toplantısında ve sonraki toplantılarında sunum yapacaklara ilişkin açıklaması
27 4 14.04.2021 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'nın, iklim değişikliği sürecinde Türkiye'de su yönetimi hakkında sunumu
27 4 14.04.2021 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'nın, iklim değişikliği sürecinde Türkiye'de su yönetimi hakkında sunumu
27 4 20.04.2021 Prof. Dr. Levent Kurnaz'ın, iklim değişikliği ve sonuçları, iklim değişikliğine uyum ile Türkiye'nin iklim projeksiyonları hakkında sunumu
27 4 20.04.2021 Prof. Dr. Levent Kurnaz'ın, iklim değişikliği ve sonuçları, iklim değişikliğine uyum ile Türkiye'nin iklim projeksiyonları hakkında sunumu
27 4 20.04.2021 Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş'ın, Genel Müdürlük olarak ülkemizdeki iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar ve öneriler hakkında sunumuTarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş'ın, Genel Müdürlük olarak ülkemizdeki iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar ve öneriler hakkında sunumu
27 4 20.04.2021 Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş'ın, Genel Müdürlük olarak ülkemizdeki iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar ve öneriler hakkında sunumu
27 4 21.04.2021 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Voyvoda'nın video konferans aracılığıyla, küresel iklim değişikliğinin ekonomi, enerji ve çevre yaklaşımı altında ekonomik yönünü nasıl değerlendirmek gerektiği üzerine bugüne kadar yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
27 4 21.04.2021 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meryem Beklioğlu'nun video konferans aracılığıyla, iklim değişimi ile mücadele etmede ekosistem ve biyoçeşitlilik hakkında sunumu
27 4 21.04.2021 İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros'un, video konferans aracılığıyla, iklimdeki salınımlar, değişimler, ülkemizin potansiyel su hacmi, suyun verimli ve idareli kullanılması hakkında sunumu
27 4 27.04.2021 Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Lütfi Akca'nın, millî su politikası hakkında sunumu
27 4 27.04.2021 Prof. Dr. Ülkü Yetiş'in, iklim değişikliğinin su kalitesi üzerine etkileri ve ilgili politika önerileri hakkında sunumu
27 4 27.04.2021 Prof. Dr. Ülkü Yetiş'in, iklim değişikliğinin su kalitesi üzerine etkileri ve ilgili politika önerileri hakkında sunumu
27 4 27.04.2021 Tutanak Metni
27 4 27.04.2021 Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Ahmet Mete Saatçi'nin, video konferenas sistemiyle, SUEN'in, iklim değişikliği, sınıraşan sular, su diplomasisi bağlamında faaliyetleri ile iklim değişikliğinin su kaynaklarına olumsuz etkilerini azaltmayı ve su verimliliğini artırmayı destekleyen faaliyetleri hakkında sunumu
27 4 28.04.2021 Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Nevzat Birişik'in, iklim değişikliğinin tarım üzerine olası etkileri ve AR-GE çalışmaları hakkında sunumu
27 4 18.05.2021 Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız'ın, DSİ'nin küresel iklim değişikliğiyle mücadeleyle ilgili olarak içme suyunda, sulamada ve taşkın korumada yaptığı çalışmalar hakkında sunumu
27 4 20.05.2021 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Çiçek'in, Türkiye'de kuraklık riski hakkında sunumu
27 4 20.05.2021 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Somuncu'nun, iklim değişikliğinin Türkiye turizmine etkisi hakkında sunumu
27 4 20.05.2021 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlkay Dellal'in, iklim değişikliği ve tarım hakkında sunumu
27 4 26.05.2021 Adnan Menderes Üni. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz'ın, video konferans sistemiyle, iklim değişikliğinin sağlık üzerine etkileri hakkında sunumu
27 4 26.05.2021 İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Dabanlı'nın, iklim değişikliği ve kuraklık üzerine yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
27 4 26.05.2021 Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fethullah Arık'ın, video konferans sistemiyle, iklim değişikliği ve kuraklığın Konya kapalı havzası ve obruk sorununa etkileri hakkında sunumu
27 4 26.05.2021 Ege Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Coşkun Hepcan'ın, video konferans sistemiyle, doğa temelli çözümlerle kentlerde iklim değişikliğine uyum hakkında sunumu
27 4 08.06.2021 TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin ile TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ahmet Saygın Bakan'ın, iklim değişikliğiyle ilgili genel durum, Paris İklim Anlaşması, TOBB olarak bu konularda ve Avrupa Yeşil Mutabakatı konusunda yaptıkları çalışmalar ve beklentileri hakkında sunumu
27 4 09.06.2021 Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı'nın, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası süreç ve uluslararası sözleşmeler hakkında sunumu
27 4 09.06.2021 İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Serengil'in, video konferans sistemiyle, iklim değişikliği, su ve orman etkileşimi hakkında sunumu
27 4 15.06.2021 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı'nın, iklim değişikliğinin Türkiye'nin enerji kaynakları, madenler ve iklime etkileri hakkında sunumu
27 4 15.06.2021 AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdelen'in, iklim değişikliğinin neden olabileceği afet risklerinin belirlenmesine yönelik projeler hakkında sunumu
27 4 16.06.2021 TÜİK Başkan Yardımcısı Tülay Korkmaz, TÜİK İstatistik Grup Başkan Vekili Hakan Yazıcıoğlu ile TÜİK Grup Başkanı Fatma Betül Demirok'un, iklim değişikliği göstergeleri,bu kapsamda TÜİK'in sera gazı emisyonlarıyla ilgili çalışmaları ve planları hakkında sunumları
27 4 16.06.2021 TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal'ın, yasal çerçeve, tarım sigortasının neleri kapsadığı ve TARSİM'in iklim değişikliğiyle ilgili çalışmaları hakkında sunumu
27 4 22.06.2021 İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, Altın Madencileri Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, TOBB Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan ve Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanı Prof. Dr. Güven Önal tarafından yapılan sunumlara ilişkin görüşmeler
27 4 23.06.2021 Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş'un,, hayvancılık politikaları, desteklemeler ve sera gazı emisyonunun azaltılmasına ilişkin çalışmalar hakkında sunumu
27 4 23.06.2021 TAGEM Uzmanı Kevser Karagöz Sezer'in, iklim değişikliğinde toprak, su ve havanın hem toprak havası hem de doğal atmosfer olayları olarak ele alınması ve planlanması hakkında sunumu
27 4 23.06.2021 Doğa Koruma Merkezi Başkanı Uğur Zeydanlı'nın, iklim değişikliğine uyumla ilgili yaptıkları çalışmalar, olası etkiler ve üretilen altyapılar ile eksikler hakkında sunumu
27 4 29.06.2021 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, iklim değişikliği ve Bakanlık olarak iklim değişikliği çatısı altında yapmış oldukları projeler hakkında sunumu
27 4 30.06.2021 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'nın, iklim değişikliği ve Türkiye'de suyun yönetimi hakkında sunumu
(10 / 4413, 4430, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 4 08.07.2021 Komisyonun çalışma takvimine, görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine ve davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 4 08.07.2021 Komisyonun çalışma takvimine, görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine ve davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 4 08.07.2021 Komisyonun çalışma takvimine, görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine ve davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 4 08.07.2021 Komisyonun çalışma takvimine, görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine ve davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 4 08.07.2021 Komisyonun çalışma takvimine, görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine ve davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 4 13.07.2021 Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'ın, müsilajın tanımı, oluşumu ve Marmara Denizi'nin durumu hakkında sunumu
27 4 14.07.2021 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'nın, müsilajın nedenleri, yarattığı sıkıntılar ile Bakanlığın müsilaj oluşumunu engelleyici projeleri ve eylem planları hakkında sunumu
27 4 03.08.2021 Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Kurul Üyeleri Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Prof. Dr. Mustafa Sarı, Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar ve Prof. Dr. Bülent Keskinler tarafından yapılan sunumlara ilişkin görüşmeler
27 4 03.08.2021 Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Kurul Üyeleri Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Prof. Dr. Mustafa Sarı, Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar ve Prof. Dr. Bülent Keskinler tarafından yapılan sunumlara ilişkin görüşmeler
27 4 04.08.2021 Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu Üyeleri Dr. Osman Okur, Doç. Dr. Haldun Karan, Prof. Dr. Mete Yılmaz, Prof. Dr. Sevim Polat ile Prof. Dr. Neslihan Özdelice ve Doç. Dr. Muharrem Balcı tarafından yapılan sunumlara ilişkin görüşmeler
27 4 04.08.2021 Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu Üyeleri Dr. Osman Okur, Doç. Dr. Haldun Karan, Prof. Dr. Mete Yılmaz, Prof. Dr. Sevim Polat ile Prof. Dr. Neslihan Özdelice ve Doç. Dr. Muharrem Balcı tarafından yapılan sunumlara ilişkin görüşmeler
27 4 04.08.2021 Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu Üyeleri Dr. Osman Okur, Doç. Dr. Haldun Karan, Prof. Dr. Mete Yılmaz, Prof. Dr. Sevim Polat ile Prof. Dr. Neslihan Özdelice ve Doç. Dr. Muharrem Balcı tarafından yapılan sunumlara ilişkin görüşmeler
27 4 04.08.2021 Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu Üyeleri Dr. Osman Okur, Doç. Dr. Haldun Karan, Prof. Dr. Mete Yılmaz, Prof. Dr. Sevim Polat ile Prof. Dr. Neslihan Özdelice ve Doç. Dr. Muharrem Balcı tarafından yapılan sunumlara ilişkin görüşmeler
27 4 04.08.2021 Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu Üyeleri Dr. Osman Okur, Doç. Dr. Haldun Karan, Prof. Dr. Mete Yılmaz, Prof. Dr. Sevim Polat ile Prof. Dr. Neslihan Özdelice ve Doç. Dr. Muharrem Balcı tarafından yapılan sunumlara ilişkin görüşmeler
27 5 13.10.2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Büyükateş'in, müsilaj, etkileri ve çözüm önerileri hakkında sunumu
27 5 20.10.2021 Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya ve Su Ürünleri Mühendisi Mine Canikli, Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özerdem Maltaş ile Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkan Yardımcısı Murat Kul tarafından yapılan sunumlara ilişkin görüşme
27 5 20.10.2021 Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya ve Su Ürünleri Mühendisi Mine Canikli, Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özerdem Maltaş ile Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkan Yardımcısı Murat Kul tarafından yapılan sunumlara ilişkin görüşme
27 5 27.10.2021 Tutanak Metni
27 5 03.11.2021 Tutanak Metni