JALE NUR SÜLLÜ
ADALET KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 3 04.07.2020 Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekilleri Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilleri Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile 182 Milletvekilinin Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2999)
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 5 05.10.2021 Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un, Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/3853)
27 5 05.10.2021 Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un, Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/3853)
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 2 08.11.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı b)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı c)Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı d)Mesleki Yeterlilik Kurumu e)Devlet Personel Başkanlığı f)Türkiye İş Kurumu g)Sosyal Güvenlik Kurumu
27 2 13.11.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)Sağlık Bakanlığı b)Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü c)Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ç)Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı d)Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu e)Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
27 2 19.11.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a) Kültür ve Turizm Bakanlığı b)Radyo ve Televizyon Üst Kurulu c) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ç) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü d) Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı e) Vakıflar Genel Müdürlüğü f) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı g) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ğ) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu h) Atatürk Araştırma Merkezi ı) Atatürk Kültür Merkezi i) Türk Dil Kurumu j) Türk Tarih Kurumu k) Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı
27 2 19.11.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a) Kültür ve Turizm Bakanlığı b)Radyo ve Televizyon Üst Kurulu c) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ç) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü d) Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı e) Vakıflar Genel Müdürlüğü f) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı g) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ğ) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu h) Atatürk Araştırma Merkezi ı) Atatürk Kültür Merkezi i) Türk Dil Kurumu j) Türk Tarih Kurumu k) Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı
27 2 19.11.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a) Kültür ve Turizm Bakanlığı b)Radyo ve Televizyon Üst Kurulu c) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ç) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü d) Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı e) Vakıflar Genel Müdürlüğü f) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı g) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ğ) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu h) Atatürk Araştırma Merkezi ı) Atatürk Kültür Merkezi i) Türk Dil Kurumu j) Türk Tarih Kurumu k) Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı
27 4 11.11.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı b) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu c) Nükleer Düzenleme Kurumu ç) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü d) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü e) Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu f) Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü g) Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü ğ) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
27 5 10.11.2021 Tutanak Metni
27 5 10.11.2021 Tutanak Metni
KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 1 26.07.2018 Komisyonun yeni dönemdeki çalışma programına ilişkin görüşmeler
27 1 26.07.2018 Komisyonun yeni dönemdeki çalışma programına ilişkin görüşmeler
27 2 31.10.2018 26'ncı Yasama Döneminde kurulan Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi ve Kırsalda Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Alt Komisyonunun taslak raporuna ilişkin görüşmeler
27 2 14.11.2018 Alt komisyonlar kurulmasına dair önergelere ilişkin görüşmeler
27 2 14.11.2018 Alt komisyonlar kurulmasına dair önergelere ilişkin görüşmeler
27 2 14.11.2018 Alt komisyonlar kurulmasına dair önergelere ilişkin görüşmeler
27 2 14.11.2018 Alt komisyonlar kurulmasına dair önergelere ilişkin görüşmeler
27 2 14.11.2018 Alt komisyonlar kurulmasına dair önergelere ilişkin görüşmeler
27 3 07.11.2019 Komisyon Başkanlığının önerilerinin On Birinci Kalkınma Planı'na yansıtılması ve bu çerçevede kadın-erkek fırsat eşitliğine duyarlı bütçeleme ile cinsiyet kodu konularına ilişkin görüşme
27 3 07.11.2019 Komisyon Başkanlığının önerilerinin On Birinci Kalkınma Planı'na yansıtılması ve bu çerçevede kadın-erkek fırsat eşitliğine duyarlı bütçeleme ile cinsiyet kodu konularına ilişkin görüşme
27 4 04.03.2021 Komisyon Başkanı Fatma Aksal'ın, 2021 yılı itibarıyla Komisyonun yapmış olduğu faaliyetler ile İç Tüzük'ün 26'ncı maddesi hükmü uyarınca verilen, Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in (2/2579) esas numaralı Kanun Teklifi'nin görüşülmesi gündemiyle Komisyonun toplanması talebiyle ilgili açıklamasına ilişkin açıklamalar
27 4 04.03.2021 Komisyon Başkanı Fatma Aksal'ın, 2021 yılı itibarıyla Komisyonun yapmış olduğu faaliyetler ile İç Tüzük'ün 26'ncı maddesi hükmü uyarınca verilen, Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in (2/2579) esas numaralı Kanun Teklifi'nin görüşülmesi gündemiyle Komisyonun toplanması talebiyle ilgili açıklamasına ilişkin açıklamalar
27 4 04.03.2021 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun 2021 yılı yol haritasının değerlendirilmesine ilişkin görüşmeler
27 4 08.07.2021 Komisyon bünyesinde yeni kurulacak alt komisyonların çalışma alanlarının değerlendirilmesine ve belirlenmesine ilişkin görüşmeler
27 4 08.07.2021 Komisyon bünyesinde yeni kurulacak alt komisyonların çalışma alanlarının değerlendirilmesine ve belirlenmesine ilişkin görüşmeler
(10 / 1058, 1071, 1108, 1220, 1288, 1369, 1464, 1559, 1560) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 3 31.10.2019 Komisyonun çalışma takvimi, Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesi ve Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 3 31.10.2019 Komisyonun çalışma takvimi, Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesi ve Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 3 31.10.2019 Tutanak Metni
27 3 31.10.2019 Komisyonun çalışma takvimi, Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesi ve Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 3 11.12.2019 Prof. Dr. Ali Rıza Tümer'in, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili yazdıkları raporun temel dayanakları hakkında sunumu
27 3 11.12.2019 Prof. Dr. Ali Rıza Tümer'in, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili yazdıkları raporun temel dayanakları hakkında sunumu
27 3 11.12.2019 Prof. Dr. Ali Rıza Tümer'in, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili yazdıkları raporun temel dayanakları hakkında sunumu
27 3 11.12.2019 Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç.Dr. Yalçın Büyük'ün, adli olgularda orijinin tespit edilmesiyle ilgili yaptıkları değerlendirme kriterleri ve Rabia Naz Vatan olgusunda travmatik bulgular ile temel adli tıp yaklaşımları hakkında sunumu
27 3 11.12.2019 Adli Tıp Kurumu Genel Kurul Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Kaygusuz'un, temel ortopedik travma bilgileri, tıbbi literatür ve klinik deneyimleri ile Rabia Naz Vatan olgusundaki bulgular hakkında sunumu
27 3 11.12.2019 Adli Tıp Kurumu Genel Kurul Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Kaygusuz'un, temel ortopedik travma bilgileri, tıbbi literatür ve klinik deneyimleri ile Rabia Naz Vatan olgusundaki bulgular hakkında sunumu
27 3 18.12.2019 Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesine ilişkin görüşme
27 3 18.12.2019 Doç. Dr. Ş. Gülin Evinç'in, şüpheli çocuk ölümleri, tanımada ve önlemede yaşanan zorluklar ile çocuk ölümlerini en aza indirmek için kurum, kuruluş ve topluma yönelik müdahale önerileri hakkında sunumu
27 3 18.12.2019 Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkan Yardımcısı Oğuz Tüzün'ün, Kriminal Daire Başkanlığının yapısı, neler yaptıkları ve yapmayı planladıkları hakkında sunumu
27 3 18.12.2019 Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkan Yardımcısı Oğuz Tüzün'ün, Kriminal Daire Başkanlığının yapısı, neler yaptıkları ve yapmayı planladıkları hakkında sunumu
27 3 18.12.2019 Prof. Dr. Çağlar Özdemir'in, olay yeri incelemelerinde yaşadıkları ve karşılaştıkları sorunlar hakkında sunumu
27 3 15.01.2020 Kıdemli Başpolis Memuru Hüseyin Emir'in Rabia Naz Vatan'ın ölümünün soruşturması, sonraki gelişmeler ve dosyanın şu anda hangi aşamada olduğu hakkında sunumu
27 3 15.01.2020 Kıdemli Başpolis Memuru Hüseyin Emir'in Rabia Naz Vatan'ın ölümünün soruşturması, sonraki gelişmeler ve dosyanın şu anda hangi aşamada olduğu hakkında sunumu
27 3 15.01.2020 Kıdemli Başpolis Memuru Hüseyin Emir'in Rabia Naz Vatan'ın ölümünün soruşturması, sonraki gelişmeler ve dosyanın şu anda hangi aşamada olduğu hakkında sunumu
27 3 29.01.2020 Tutanak Metni
27 3 29.01.2020 Tutanak Metni
27 3 29.01.2020 Tutanak Metni
(10 / 77, 372, 491, 534, 693, 817, 868, 992, 1004, 1018, 1150, 1170, 1221, 1305.... ) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 4 31.03.2021 Komisyon çalışma takvimine, Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine, Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 4 31.03.2021 Komisyon çalışma takvimine, Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine, Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 4 31.03.2021 Komisyon çalışma takvimine, Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine, Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 4 06.04.2021 İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İzzet Öztürk'ün, video konferans aracılığıyla, küresel iklim değişiminin su kaynaklarımıza muhtemel etkileri hakkında sunumu
27 4 06.04.2021 Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik'in, Orman Genel Müdürlüğünün küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi üzerine yaptığı faaliyetler hakkında sunumu
27 4 07.04.2021 Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'ın, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum çalışmalarıyla ilgili Türkiye'deki durum ile Bakanlık olarak yapılan çalışmalar hakkında sunumu
27 4 07.04.2021 TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın, TÜBİTAK olarak küresel iklim değişikliği konusunda ulusal ve uluslararası boyutta yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
27 4 13.04.2021 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar'ın, Bakanlığın iklim değişikliğiyle ilgili eneriji politikaları, enerji görünümü, iklim değişikliğiyle mücadele faaliyetleri ve sera gazı emisyonları ile müzakerelerde Bakanlığın görev alanındaki hususlar hakkında sunumu
27 4 13.04.2021 Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay'ın, iklim değişikliğinin sağlık üzerine olumsuz etkilerinin azaltılması perspektifinde planlanan çalışmalar hakkında sunumu
27 4 13.04.2021 Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın, Bakanlığın küresel iklim değişikliğine yönelik politikaları ve projeleri hakkında sunumu
27 4 13.04.2021 Tutanak Metni
27 4 14.04.2021 Komisyon Başkanı Veysel Eroğlu'nun, Komisyonun bugünkü toplantısında ve sonraki toplantılarında sunum yapacaklara ilişkin açıklaması
27 4 14.04.2021 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'nın, iklim değişikliği sürecinde Türkiye'de su yönetimi hakkında sunumu
27 4 20.04.2021 Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur'un, dünyada, AB'de iklim değişikliğiyle mücadelenin ticarete yansımaları, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Yeşil Mutabakatı Çalışma Grubunun çalışmaları, Yeşil Mutabakata Uyum Eylem Planı'nın içeriği ile önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler ve yapılması gerekenler hakkında sunumu
27 4 20.04.2021 Prof. Dr. Levent Kurnaz'ın, iklim değişikliği ve sonuçları, iklim değişikliğine uyum ile Türkiye'nin iklim projeksiyonları hakkında sunumu
27 4 20.04.2021 Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş'ın, Genel Müdürlük olarak ülkemizdeki iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar ve öneriler hakkında sunumuTarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş'ın, Genel Müdürlük olarak ülkemizdeki iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar ve öneriler hakkında sunumu
27 4 20.04.2021 Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş'ın, Genel Müdürlük olarak ülkemizdeki iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar ve öneriler hakkında sunumu
27 4 21.04.2021 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Voyvoda'nın video konferans aracılığıyla, küresel iklim değişikliğinin ekonomi, enerji ve çevre yaklaşımı altında ekonomik yönünü nasıl değerlendirmek gerektiği üzerine bugüne kadar yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
27 4 21.04.2021 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meryem Beklioğlu'nun video konferans aracılığıyla, iklim değişimi ile mücadele etmede ekosistem ve biyoçeşitlilik hakkında sunumu
27 4 21.04.2021 İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros'un, video konferans aracılığıyla, iklimdeki salınımlar, değişimler, ülkemizin potansiyel su hacmi, suyun verimli ve idareli kullanılması hakkında sunumu
27 4 21.04.2021 İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Lütfi Şen'in, video konferans aracılığıyla, iklim değişikliğinin Türkiye'ye etkileri, azalan yağış ve su kaynakları hakkında sunumu
27 4 27.04.2021 Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Lütfi Akca'nın, millî su politikası hakkında sunumu
27 4 27.04.2021 Prof. Dr. Ülkü Yetiş'in, iklim değişikliğinin su kalitesi üzerine etkileri ve ilgili politika önerileri hakkında sunumu
27 4 27.04.2021 Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Ahmet Mete Saatçi'nin, video konferenas sistemiyle, SUEN'in, iklim değişikliği, sınıraşan sular, su diplomasisi bağlamında faaliyetleri ile iklim değişikliğinin su kaynaklarına olumsuz etkilerini azaltmayı ve su verimliliğini artırmayı destekleyen faaliyetleri hakkında sunumu
27 4 28.04.2021 Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Nevzat Birişik'in, iklim değişikliğinin tarım üzerine olası etkileri ve AR-GE çalışmaları hakkında sunumu
27 4 18.05.2021 Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız'ın, DSİ'nin küresel iklim değişikliğiyle mücadeleyle ilgili olarak içme suyunda, sulamada ve taşkın korumada yaptığı çalışmalar hakkında sunumu
27 4 18.05.2021 Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen'in, iklim değişikliğine uyum süreçleri, Bakanlık ve Genel Müdürlük olarak iklim değişikliği kapsamında yaptıkları çalışmalar ile kısa, orta ve uzun vadede yapılması gereken çalışmalar hakkında sunumu
27 4 18.05.2021 İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu'nun, video konferans sistemiyle, su kıtlığının olduğu durumlarda uygulanabilecek alternatif su temini yöntemleri, membran teknolojileri, yerli ve millî membran üretimine yönelik çalışmalar ve öneriler hakkında sunumu
27 4 20.05.2021 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Aydın'ın, küresel iklim değişikliğinde enerji sektörü azaltım ve uyum eylemleri hakkında sunumu
27 4 25.05.2021 İTÜ-KKTC Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı'nın, video konferans sistemiyle, su ve kanalizasyon idareleri hakkında sunumu
27 4 25.05.2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Görücü'nün, video konferans sistemiyle, küresel iklim değişikliği konusunda çalıştıkları ulusal ve uluslararası projeler ile iklim değişikliği ve ormancılık açısından önerileri hakkında sunumu
27 4 25.05.2021 Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ümit Şahin'in, video konferans sistemiyle, Türkiye'nin iklim politikalarının temel bileşenleri, Paris Anlaşması ve uluslararası gelişmeler ışığında Türkiye'nin iklim politikalarında gitmesi gereken yön hakkında sunumu
27 4 26.05.2021 Adnan Menderes Üni. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz'ın, video konferans sistemiyle, iklim değişikliğinin sağlık üzerine etkileri hakkında sunumu
27 4 26.05.2021 İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Dabanlı'nın, iklim değişikliği ve kuraklık üzerine yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
27 4 26.05.2021 Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fethullah Arık'ın, video konferans sistemiyle, iklim değişikliği ve kuraklığın Konya kapalı havzası ve obruk sorununa etkileri hakkında sunumu
27 4 26.05.2021 Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fethullah Arık'ın, video konferans sistemiyle, iklim değişikliği ve kuraklığın Konya kapalı havzası ve obruk sorununa etkileri hakkında sunumu
27 4 26.05.2021 Ege Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Coşkun Hepcan'ın, video konferans sistemiyle, doğa temelli çözümlerle kentlerde iklim değişikliğine uyum hakkında sunumu
27 4 01.06.2021 MÜSİAD Yenilenebilir Enerji ve Atık Yönetimi Heyeti Başkan Yardımcısı Mihrimah Kocabıyık'ın ve MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın, iklim değişikliği, sera gazları ve Avrupa Yeşil Mutabakatı, çözüm önerileri ile su kaynakları yönetimi ve çözüm önerileri hakkında sunumu
27 4 01.06.2021 Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Gökhan Candoğan'ın, iklim yasası ve çevre hukuku hakkında sunumu
27 4 01.06.2021 Doğal Hayatı Koruma Vakfı İklim ve Enerji Programı Kıdemli Uzmanı Tanyeli Behiç Sabuncu'nun ve Doğa Koruma Kıdemli Uzmanı Selin Devranoğlu Tavsel'in, iklim değişikliğinde mevcut durum, planlanan tedbirler, kuraklık tehdidi ve su kullanımı, ormanların iklim değişikliğine uyumu, enerjide dönüşüm ihtiyacı, Paris Anlaşması ve Türkiye'nin konumu ve önerileri hakkında sunumu
27 4 08.06.2021 TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin ile TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ahmet Saygın Bakan'ın, iklim değişikliğiyle ilgili genel durum, Paris İklim Anlaşması, TOBB olarak bu konularda ve Avrupa Yeşil Mutabakatı konusunda yaptıkları çalışmalar ve beklentileri hakkında sunumu
27 4 08.06.2021 TÜSİAD Enerji ve Çevre Yuvarlak Masa Başkanı Cevdet Alemdar ve TÜSİAD Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Başkanı Fatih Özkadı'nın, TÜSİAD'ın çevre ve iklim değişikliğiyle ilgili yaptığı çalışmalar ile Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Paris İklim Anlaşması hakkında sunumu
27 4 08.06.2021 Küresel Denge Derneği Başkanı Dr. Nuran Talu'nun, iklim değişikliğinin topluma etkisi ve bu alanda yapılması gerekenler hakkında sunumu
27 4 09.06.2021 Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı'nın, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası süreç ve uluslararası sözleşmeler hakkında sunumu
27 4 09.06.2021 İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Serengil'in, video konferans sistemiyle, iklim değişikliği, su ve orman etkileşimi hakkında sunumu
27 4 09.06.2021 Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Barik'in, video konferans sistemiyle, küresel iklim değişikliğinin karasal ekosistem üzerine etkileri hakkında sunumu
27 4 09.06.2021 Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı'nın, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası süreç ve uluslararası sözleşmeler hakkında sunumu
27 4 15.06.2021 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı'nın, iklim değişikliğinin Türkiye'nin enerji kaynakları, madenler ve iklime etkileri hakkında sunumu
27 4 15.06.2021 AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdelen'in, iklim değişikliğinin neden olabileceği afet risklerinin belirlenmesine yönelik projeler hakkında sunumu
27 4 15.06.2021 Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğretim üyesi Prof. Dr. Elif Çolakoğlu'nun, kent planlama eylem ve stratejilerinde iklim değişikliğine dirençli ve düşük karbonlu kentlerin yönetimi ve yönetimlerinin verdiği mücadele hakkında sunumu
27 4 16.06.2021 TÜİK Başkan Yardımcısı Tülay Korkmaz, TÜİK İstatistik Grup Başkan Vekili Hakan Yazıcıoğlu ile TÜİK Grup Başkanı Fatma Betül Demirok'un, iklim değişikliği göstergeleri,bu kapsamda TÜİK'in sera gazı emisyonlarıyla ilgili çalışmaları ve planları hakkında sunumları
27 4 16.06.2021 TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal'ın, yasal çerçeve, tarım sigortasının neleri kapsadığı ve TARSİM'in iklim değişikliğiyle ilgili çalışmaları hakkında sunumu
27 4 16.06.2021 Türkiye Sigorta Birliği Koordinatörü Sevgi Unan'ın, ülkemiz ve dünya sigortacılığının küresel iklim değişikliğine bakışı, Birliğin çalışmaları, öngörüleri ve önerileri hakkında sunumu
27 4 22.06.2021 İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, Altın Madencileri Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, TOBB Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan ve Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanı Prof. Dr. Güven Önal tarafından yapılan sunumlara ilişkin görüşmeler
27 4 22.06.2021 İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, Altın Madencileri Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, TOBB Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan ve Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanı Prof. Dr. Güven Önal tarafından yapılan sunumlara ilişkin görüşmeler
27 4 23.06.2021 Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş'un,, hayvancılık politikaları, desteklemeler ve sera gazı emisyonunun azaltılmasına ilişkin çalışmalar hakkında sunumu
27 4 23.06.2021 TAGEM Uzmanı Kevser Karagöz Sezer'in, iklim değişikliğinde toprak, su ve havanın hem toprak havası hem de doğal atmosfer olayları olarak ele alınması ve planlanması hakkında sunumu
27 4 23.06.2021 Doğa Koruma Merkezi Başkanı Uğur Zeydanlı'nın, iklim değişikliğine uyumla ilgili yaptıkları çalışmalar, olası etkiler ve üretilen altyapılar ile eksikler hakkında sunumu
27 4 30.06.2021 Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan'ın, video konferans sitemiyle iklim değişikliğiyle ilgili çalışmaları, Paris Sözleşmesi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı hakkında sunumu
27 4 06.07.2021 Genel Koordinatör Doç. Dr. Bülent Selek'in, iklim değişikliği ve Komisyon bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının rapor yazım sürecinde takip ettikleri yol, faydalandıkları dokümanlar ile rapor kapsamındaki hususlar hakkında sunumu
27 4 06.07.2021 Orman Grubu Koordinatörü Zekeriya Mere'nin, Komisyon raporu için hazırladıkları ormanların iklim değişikliğine faydaları, iklim değişikliğinin sebepleri, etkileri ile tespitleri ve teklifleri hakkında sunumu
27 4 06.07.2021 Tarım Grubu Koordinatörü Kemal Pekdoğan'ın, Komisyon raporu için hazırladıkları iklim değişikliğinin tarıma etkileri konusundaki tespitleri ve teklifleri hakkında sunumu
27 4 07.07.2021 Enerji Grubu Koordinatörü Abdullah Buğraham Karaveli'nin, iklim değişikliğinde enerji ve enerji sistemleriyle ilgili tespitler ve öneriler hakkında sunumu
27 4 07.07.2021 Eğitim Grubu Koordinatörü Ahmet Er'in, küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye eğitim öğretim programlarında yer verilmesine ilişkin tespitler ve öneriler hakkında sunumu