BEDRİ YAŞAR
ADALET KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 3 04.07.2020 Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekilleri Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilleri Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile 182 Milletvekilinin Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2999)
27 3 04.07.2020 Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekilleri Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilleri Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile 182 Milletvekilinin Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2999)
27 3 05.07.2020 Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekilleri Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilleri Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile 182 Milletvekilinin, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2999)
27 3 05.07.2020 Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekilleri Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilleri Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile 182 Milletvekilinin, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2999)
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 1 25.07.2018 Yasama Uzmanı Kerim Polat'ın, KİT Komisyonunun çalışma usul ve esasları hakkında sunumu
27 1 25.07.2018 Komisyon çalışmalarına ilişkin görüşmeler
27 1 25.07.2018 Komisyon çalışmalarına ilişkin görüşmeler
27 2 24.10.2018 Türkiye Elektrik İletim Anonim A.Ş. Genel Müdürlüğünün (TEİAŞ) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 24.10.2018 Türkiye Elektrik İletim Anonim A.Ş. Genel Müdürlüğünün (TEİAŞ) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 24.10.2018 Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğünün (TETAŞ) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 25.10.2018 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün (TMO) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 25.10.2018 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün (TMO) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 25.10.2018 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün (TMO) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 25.10.2018 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 31.10.2018 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün (TPAO) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 31.10.2018 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün (TPAO) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 07.11.2018 Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün (TRT) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 07.11.2018 Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün (TRT) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 07.11.2018 Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün (TRT) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 08.11.2018 Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün (BOTAŞ) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 08.11.2018 Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün (BOTAŞ) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 08.11.2018 Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün (BOTAŞ) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 08.11.2018 Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün (BOTAŞ) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 14.11.2018 T. C. Ziraat Bankası Aş Genel Müdürlüğünün 2015 Ve 2016 Yıllarına Ait Bilanço Ve Netice Hesaplarının Görüşmeleri
27 2 14.11.2018 T.C. Ziraat Bankası AŞ Genel Müdürlüğünün 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 14.11.2018 T.C. Ziraat Bankası AŞ Genel Müdürlüğünün 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 14.11.2018 T.C. Ziraat Bankası AŞ Genel Müdürlüğünün 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 14.11.2018 T.C. Ziraat Bankası AŞ Genel Müdürlüğünün 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 14.11.2018 Ziraat Sigorta AŞ'nin 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 15.11.2018 Türkiye Halk Bankası AŞ Genel Müdürlüğünün 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 15.11.2018 Türkiye Halk Bankası AŞ Genel Müdürlüğünün 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 15.11.2018 Türkiye Halk Bankası AŞ Genel Müdürlüğünün 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 15.11.2018 Halk Hayat ve Emeklilik Sigorta AŞ'nin 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 15.11.2018 Halk Finansal Kiralama AŞ'nin 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 15.11.2018 Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri AŞ'nin2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 21.11.2018 Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 21.11.2018 Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 21.11.2018 Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 21.11.2018 Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 22.11.2018 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün (ESK) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 22.11.2018 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün (ESK) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 22.11.2018 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün (ESK) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 22.11.2018 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün (ESK) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 22.11.2018 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün (ESK) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 22.11.2018 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün (AOÇ) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 22.11.2018 Tutanak Metni
27 2 22.11.2018 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün (AOÇ) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 22.11.2018 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün (AOÇ) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 28.11.2018 İller Bankası Anonim Şirketinin 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 28.11.2018 İller Bankası Anonim Şirketinin 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 28.11.2018 İller Bankası Anonim Şirketinin 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 28.11.2018 İller Bankası Anonim Şirketinin 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 28.11.2018 İller Bankası Anonim Şirketinin 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 28.11.2018 İller Bankası Anonim Şirketinin 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 28.11.2018 Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketinin 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 28.11.2018 Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketinin 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 12.12.2018 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 12.12.2018 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 12.12.2018 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 12.12.2018 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 12.12.2018 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 12.12.2018 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 13.12.2018 Çay İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 13.12.2018 Çay İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 13.12.2018 Çay İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 13.12.2018 Çay İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 13.12.2018 Çay İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 09.01.2019 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü ile müesseselerinin 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarnın görüşmeleri
27 2 09.01.2019 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü ile müesseselerinin 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarnın görüşmeleri
27 2 09.01.2019 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü ile müesseselerinin 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarnın görüşmeleri
27 2 09.01.2019 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü ile müesseselerinin 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarnın görüşmeleri
27 2 10.01.2019 Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile müesseselerinin 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 2 10.01.2019 Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile müesseselerinin 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 3 06.11.2019 Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, amaçlarının KİT'leri yargılamak olmadığına, şirketlerin mevcut yapılarıyla ilgili eleştirilerinin olduğuna ilişkin açıklaması
27 3 06.11.2019 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün daha önce ibra edilen 2011 ila 2016 yıllarını kapsayan 6 hesap yılı ve işlemlerine yapılan itirazlara ilişkin görüşmeler
27 3 06.11.2019 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün daha önce ibra edilen 2011 ila 2016 yıllarını kapsayan 6 hesap yılı ve işlemlerine yapılan itirazlara ilişkin görüşmeler
27 3 06.11.2019 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün daha önce ibra edilen 2011 ila 2016 yıllarını kapsayan 6 hesap yılı ve işlemlerine yapılan itirazlara ilişkin görüşmeler
27 3 06.11.2019 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün daha önce ibra edilen 2011 ila 2016 yıllarını kapsayan 6 hesap yılı ve işlemlerine yapılan itirazlara ilişkin görüşmeler
27 3 07.11.2019 Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun daha önce ibra edilen 2015 ve 2016 yıllarını kapsayan 2 hesap yılı ve işlemlerine yapılan itirazlara ilişkin görüşmeler
27 3 07.11.2019 Toplu Konut İdaresi Başkanlığının daha önce ibra edilen 2011 ila 2016 yıllarını kapsayan 6 hesap yılı ve işlemlerine yapılan itirazlara ilişkin görüşmeler
27 3 07.11.2019 Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün daha önce ibra edilen 2011 ila 2016 yıllarını kapsayan 6 hesap yılı ve işlemlerine yapılan itirazlara ilişkin görüşmeler
27 3 07.11.2019 Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün daha önce ibra edilen 2011 ila 2016 yıllarını kapsayan 6 hesap yılı ve işlemlerine yapılan itirazlara ilişkin görüşmeler
27 3 07.11.2019 Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün daha önce ibra edilen 2011 ila 2016 yıllarını kapsayan 6 hesap yılı ve işlemlerine yapılan itirazlara ilişkin görüşmeler
27 3 29.01.2020 Sayıştay Denetim Grup Başkanı Haydar Gezmiş'in, Sayıştay Başkanlığının Sayıştay Denetim Raporlarının hazırlanması süreçleri ile 2017-2018 raporlarının format değişikliği hakkında sunumu
27 3 29.01.2020 Sayıştay Denetim Grup Başkanı Haydar Gezmiş'in, Sayıştay Başkanlığının Sayıştay Denetim Raporlarının hazırlanması süreçleri ile 2017-2018 raporlarının format değişikliği hakkında sunumu
27 4 18.11.2020 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün (ESK) 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 24.11.2020 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 01.12.2020 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 02.12.2020 Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğünün (TEMSAN) 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 02.12.2020 Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğünün (TEMSAN) 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 02.12.2020 Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğünün (TEMSAN) 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 16.02.2021 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün (DMO), 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 17.02.2021 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün 2017 ve 2018 yılları ile müesseseleri Ege Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğünün ve Garp Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğünün 1/1/2017-31/5/2017 dönemine ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 23.02.2021 TEDAŞ Genel Müdür Vekili Ömer Sami Yapıcı'nın, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın yaptığı açıklamasındaki konudan haberdar olmadığına ve mahkemelik olan bu konuda açıklama yapma imkânının olmadığına ilişkin açıklaması
27 4 24.02.2021 Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğünün (TEİAŞ) 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 24.02.2021 Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğünün (TEİAŞ) 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 02.03.2021 Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 02.03.2021 Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 03.03.2021 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün (EÜAŞ) 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 10.03.2021 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ) 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 10.03.2021 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ) 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 17.03.2021 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün (TPAO) 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 17.03.2021 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün (TPAO) 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 30.03.2021 Sümer Holding AŞ Genel Müdürlüğünün 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 31.03.2021 Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 31.03.2021 Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 06.04.2021 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR), 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 06.04.2021 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR), 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 06.04.2021 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR), 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 07.04.2021 Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) ile müesseselerinin 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 01.06.2021 Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 02.06.2021 İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 02.06.2021 TÜBİTAK Marmara Teknokent AŞ'nin 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 03.06.2021 Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) AŞ'nin 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 03.06.2021 Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) AŞ'nin 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 03.06.2021 Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) AŞ'nin 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 03.06.2021 Anadolum Destek Lojistik Hizmetleri Sanayi Ticaret AŞ'nin 2018 yılına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 03.06.2021 Kule Verici Tesisleri İşletmeleri ve Teknolojileri AŞ'nin 2018 yılına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 08.06.2021 Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün (TRT) 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 09.06.2021 İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ve Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, Komisyonun 8/6/2021 Tarihli ve 24'üncü Toplantısı bittikten sonra toplantı salonu dışında bir Sayıştay denetçisinin Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'a yönelik tavrına ilişkin açıklaması
27 4 09.06.2021 Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 09.06.2021 Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 09.06.2021 Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 10.06.2021 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (TCDD) 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 10.06.2021 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (TCDD) 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 10.06.2021 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (TCDD) 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 10.06.2021 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş.'nin 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 10.06.2021 4 Mart 2020 tarihinde Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. olarak birleştirilen Türkiye Vagon Sanayii A.Ş.'nin (TÜVASAŞ), Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş.'nin (TÜLOMSAŞ), Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş.'nin (TÜDEMSAŞ) 2017 ve 2018 yılllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 15.06.2021 Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'nin 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 15.06.2021 Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'nin 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 15.06.2021 Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ'nin 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 15.06.2021 Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ'nin 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 15.06.2021 Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ'nin 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 16.06.2021 Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 16.06.2021 Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 16.06.2021 Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 17.06.2021 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.'nin, 2017 ve 2018 yılları bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 17.06.2021 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.'nin, 2017 ve 2018 yılları bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 17.06.2021 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.'nin, 2017 ve 2018 yılları bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 17.06.2021 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.'nin, 2017 ve 2018 yılları bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 17.06.2021 Ziraat Katılım Bankası AŞ'nin, 2017 ve 2018 yılları bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 17.06.2021 Ziraat Finansal Kiralama AŞ'nin, 2017 ve 2018 yılları bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 17.06.2021 Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ'nin, 2017 ve 2018 yılları bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 17.06.2021 Ziraat Teknoloji AŞ'nin, 2017 ve 2018 yılları bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 17.06.2021 Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin, 2017 ve 2018 yılları bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 22.06.2021 İller Bankası Anonim Şirketinin 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 22.06.2021 İller Bankası Anonim Şirketinin 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 22.06.2021 İller Bankası Anonim Şirketinin 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 23.06.2021 Tasfiye Halinde Kalkınma Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 23.06.2021 Arıcak Turizm ve Ticaret AŞ'nin 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 24.06.2021 Türkiye Halk Bankası AŞ Genel Müdürlüğünün 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 24.06.2021 Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın Türkiye Halk Bankası AŞ'nin 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının geneli üzerinde yaptığı konuşmasında, kendi ismini zikrettiği bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
27 4 24.06.2021 Halk Faktoring AŞ'nin 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 24.06.2021 Halk Finansal Kiralama AŞ'nin 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 24.06.2021 Halk Hayat ve Emeklilik Sigorta AŞ'nin 2017 ve 2018 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 4 24.06.2021 Halk Varlık Kiralama AŞ'nin 2018 yılı hesap dönemine ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 5 10.05.2022 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün (TPAO) 2019 ve 2020 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 5 11.05.2022 Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün 2019 ve 2020 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 5 11.05.2022 Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün 2019 ve 2020 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 5 11.05.2022 Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün 2019 ve 2020 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 5 11.05.2022 Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün 2019 ve 2020 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 5 12.05.2022 Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'nin 2019 ve 2020 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 5 12.05.2022 Türk Reasürans AŞ'nin 2020 yılına ait bilanço ve netice hesabının görüşmeleri
27 5 17.05.2022 Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) AŞ'nin 2019 ve 2020 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 5 17.05.2022 Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) AŞ'nin 2019 ve 2020 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 5 17.05.2022 PTT AŞ'nin 2019 ve 2020 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmelerinde çıkan tartışma hakkında görüşme
27 5 17.05.2022 Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) AŞ'nin 2019 ve 2020 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 5 17.05.2022 PTT Bilgi Teknolojileri AŞ'nin, 2019 ve 2020 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 5 24.05.2022 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2019 ve 2020 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 5 24.05.2022 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2019 ve 2020 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 5 25.05.2022 Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) ile müesseseleri Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesinin, Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesinin, Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesinin, Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesinin, Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2019 ile 2020 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 5 25.05.2022 Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) ile müesseseleri Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesinin, Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesinin, Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesinin, Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesinin, Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2019 ile 2020 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 5 25.05.2022 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun 2019 ile 2020 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 5 25.05.2022 Tutanak Metni
27 5 25.05.2022 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun 2019 ile 2020 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
27 5 31.05.2022 Tutanak Metni
27 5 31.05.2022 Tutanak Metni
27 5 02.06.2022 Tutanak Metni
27 5 02.06.2022 Tutanak Metni
27 5 02.06.2022 Tutanak Metni
27 5 02.06.2022 Tutanak Metni
27 5 02.06.2022 Tutanak Metni
27 5 02.06.2022 Tutanak Metni
27 5 02.06.2022 Tutanak Metni
27 5 02.06.2022 Tutanak Metni
27 5 02.06.2022 Tutanak Metni
27 5 07.06.2022 Tutanak Metni
27 5 07.06.2022 Tutanak Metni
27 5 07.06.2022 Tutanak Metni
27 5 08.06.2022 Tutanak Metni
27 5 08.06.2022 Tutanak Metni
27 5 08.06.2022 Tutanak Metni
27 5 08.06.2022 Tutanak Metni
27 5 09.06.2022 Tutanak Metni
27 5 09.06.2022 Tutanak Metni
27 5 09.06.2022 Tutanak Metni
27 5 14.06.2022 Tutanak Metni
27 5 14.06.2022 Tutanak Metni
27 5 14.06.2022 Tutanak Metni
27 5 14.06.2022 Tutanak Metni
27 5 15.06.2022 Tutanak Metni
27 5 15.06.2022 Tutanak Metni
27 5 15.06.2022 Tutanak Metni
27 5 15.06.2022 Tutanak Metni
27 5 15.06.2022 Tutanak Metni
27 5 16.06.2022 Tutanak Metni
27 5 16.06.2022 Tutanak Metni
27 5 16.06.2022 Tutanak Metni
27 5 21.06.2022 Tutanak Metni
27 5 21.06.2022 Tutanak Metni
27 5 21.06.2022 Tutanak Metni
27 5 21.06.2022 Tutanak Metni
27 5 21.06.2022 Tutanak Metni
27 5 22.06.2022 Tutanak Metni
27 5 23.06.2022 Tutanak Metni
27 5 23.06.2022 Tutanak Metni
27 5 23.06.2022 Tutanak Metni
27 5 23.06.2022 Tutanak Metni
27 5 23.06.2022 Tutanak Metni
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 3 27.11.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Hazine ve Maliye Bakanlığı b)Gelir İdaresi Başkanlığı c)Kamu İhale Kurumu ç)Özelleştirme İdaresi Başkanlığı d)Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu e)Türkiye İstatistik Kurumu f)Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu g)Hazine Müsteşarlığı ğ)Sermaye Piyasası Kurulu h)Yatırımcı Tazmin Merkezi ı)Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
27 3 28.11.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı b)Karayolları Genel Müdürlüğü c)Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ç)Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü d)Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.
27 4 11.11.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı b) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu c) Nükleer Düzenleme Kurumu ç) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü d) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü e) Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu f) Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü g) Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü ğ) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
27 4 16.11.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı b) GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı c) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ç) Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı d) Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı e) Kalkınma Ajansları Denetim Raporları (Doğu Karadeniz, İpekyolu, İstanbul, İzmir) f) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı g) Türk Standardları Enstitüsü ğ) Türk Patent ve Marka Kurumu h) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ı) Türkiye Bilimler Akademisi i) Türkiye Uzay Ajansı
27 4 17.11.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a) Hazine ve Maliye Bakanlığı b) Kamu İhale Kurumu c) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ç) Sermaye Piyasası Kurulu d) Gelir İdaresi Başkanlığı e) Türkiye İstatistik Kurumu f) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı g) Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ğ) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu h) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
27 4 19.11.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a)Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı b)Karayolları Genel Müdürlüğü c)Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ç)Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
27 4 20.11.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı b)Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
27 4 20.11.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı b)Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
27 5 26.10.2021 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/283) ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin (1/282) ve Sayıştay tezkereleri
27 5 26.10.2021 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/283) ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin (1/282) ve Sayıştay tezkereleri
27 5 05.11.2021 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/283) ve 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/282) ile Sayıştay tezkereleri a)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı b)Mesleki Yeterlilik Kurumu c)Sosyal Güvenlik Kurumu ç)Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü d)Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
27 5 11.11.2021 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/283) ve 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/282) ile Sayıştay tezkereleri a)Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı b)Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü c)Meteoroloji Genel Müdürlüğü
27 5 12.11.2021 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/283) ve 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/282) ile Sayıştay tezkereleri a)Hazine ve Maliye Bakanlığı b)Kamu İhale Kurumu c)Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ç)Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu d)Sermaye Piyasası Kurulu e)Gelir İdaresi Başkanlığı f)Türkiye İstatistik Kurumu g)Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ğ)Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu h)Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ı)Yatırımcı Tazmin Merkezi
27 5 17.11.2021 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/283) ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/282) ve Sayıştay tezkereleri
(10 / 3200, 3361, 3362, 3364, 3365) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 4 25.11.2020 Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun, afet ve afet yönetimi hakkında sunumu
27 4 25.11.2020 Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Koordinatörü Erdal Turgut'un, deprem olmadan önce ve depremden sonra DASK'ın yaptığı çalışmalar hakkında sunumu
27 4 25.11.2020 Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Koordinatörü Erdal Turgut'un, deprem olmadan önce ve depremden sonra DASK'ın yaptığı çalışmalar hakkında sunumu
27 4 25.11.2020 Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdür Yardımcısı Ercan Demiryürek'in ve MTA Jeoloji Etütleri Dairesi Yer Bilimleri Araştırmaları Koordinatörü Selim Özalp'in, Türkiye'de depreme yönelik olarak MTA Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ve planlanan çalışmalar hakkında sunumu
27 4 25.11.2020 Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdür Yardımcısı Ercan Demiryürek'in ve MTA Jeoloji Etütleri Dairesi Yer Bilimleri Araştırmaları Koordinatörü Selim Özalp'in, Türkiye'de depreme yönelik olarak MTA Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ve planlanan çalışmalar hakkında sunumu
27 4 25.11.2020 Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'in, Enstitü tarafından yürütülmekte olan çalışmalar ve projeler hakkında sunumu
27 4 25.11.2020 Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdür Yardımcısı Ercan Demiryürek'in ve MTA Jeoloji Etütleri Dairesi Yer Bilimleri Araştırmaları Koordinatörü Selim Özalp'in, Türkiye'de depreme yönelik olarak MTA Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ve planlanan çalışmalar hakkında sunumu
27 4 02.12.2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can'ın, deprem öncesi ve sonrası çalışma alanları hakkında sunumu
27 4 02.12.2020 İller Bankası AŞ Genel Müdürü Yusuf Büyük'ün, depreme karşı alınan tedbirler ve yürüttükleri çalışmalar hakkında sunumu
27 4 02.12.2020 İller Bankası AŞ Genel Müdürü Yusuf Büyük'ün, depreme karşı alınan tedbirler ve yürüttükleri çalışmalar hakkında sunumu
27 4 02.12.2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen'in, deprem ve diğer afetlerin zararlarına karşı bugüne kadar yaptıkları çalışmalar ve yürüttükleri projeler hakkında sunumu
27 4 02.12.2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar'ın, risk ve zararı azaltmaya, afet gelmeden önce tedbirleri almaya yönelik olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında sunumu
27 4 02.12.2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar'ın, risk ve zararı azaltmaya, afet gelmeden önce tedbirleri almaya yönelik olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında sunumu
27 4 02.12.2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekili Mehmet Zeki Adlı'nın, deprem sonrası zararların en aza indirilmesine katkı sağlaması amacıyla yürüttükleri projeler hakkında sunumu
27 4 02.12.2020 TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un, kentsel dönüşüm projeleri ve deprem konutları hakkında sunumu
27 4 09.12.2020 Türk Kızılay Derneği Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, Kızılayın afetlere müdahale noktasındaki genel yapısı ve deprem kaynaklı afetler konusundaki faaliyetleri hakkında sunumu
27 4 09.12.2020 AKUT Seminer Birimi Sorumlusu Murat Harun Öngören'in ve AKUT Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Murat Boz'un, AKUT'un olası bir depreme karşı müdahale ve risk planlarına ilişkin faaliyetleri hakkında sunumu
27 4 09.12.2020 Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Semih Korkut'un, acil sağlık hizmetlerinin genel durumu ve sağlık afet planları hakkında sunumu
27 4 09.12.2020 Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Semih Korkut'un, acil sağlık hizmetlerinin genel durumu ve sağlık afet planları hakkında sunumu
27 4 09.12.2020 Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren'in, Emniyet Genel Müdürlüğünün afet müdahale planı, örnek uygulama Elâzığ Sivrice depremi ve önerileri hakkında sunumu
27 4 09.12.2020 Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Başkanı Tuğgeneral Ersel Özer'in, Jandarma Genel Komutanlığının depremdeki görevleri ve icra ettiği faaliyetleri hakkında sunumu
27 4 09.12.2020 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adrese Daire Başkanı Levent Yazıcı'nın, adres kayıt sistemi, Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ve afet ve acil durum sonrasında MAKS'ın kullanımı hakkında sunumu
27 4 09.12.2020 Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü İsmail Tüzgen'in, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün coğrafi veri hizmetleri ve coğrafi verilerin afet anında kullanımı hakkında sunumu
27 4 11.12.2020 Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun, ülkemizde gerçekleşmesi muhtemel bir deprem hâlinde deprem anında, deprem öncesi ve sonrasında Genel Müdürlükçe yapılan çalışmalar ve öneriler hakkında sunumu
27 4 11.12.2020 DSİ Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap'ın, Tarım ve Orman Bakanlığınca depreme hazırlık kapsamında yürütülen çalışmalar, doğal afetlerle mücadele çalışmaları, DSİ bünyesindeki hizmet tesislerinde yapılan deprem analizleri ve barajların depreme karşı dayanıklılığı ile sonuç ve değerlendirmeler hakkında sunumu
27 4 11.12.2020 DSİ Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap'ın, Tarım ve Orman Bakanlığınca depreme hazırlık kapsamında yürütülen çalışmalar, doğal afetlerle mücadele çalışmaları, DSİ bünyesindeki hizmet tesislerinde yapılan deprem analizleri ve barajların depreme karşı dayanıklılığı ile sonuç ve değerlendirmeler hakkında sunumu
27 4 11.12.2020 DSİ Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap'ın, Tarım ve Orman Bakanlığınca depreme hazırlık kapsamında yürütülen çalışmalar, doğal afetlerle mücadele çalışmaları, DSİ bünyesindeki hizmet tesislerinde yapılan deprem analizleri ve barajların depreme karşı dayanıklılığı ile sonuç ve değerlendirmeler hakkında sunumu
27 4 11.12.2020 DSİ Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap'ın, Tarım ve Orman Bakanlığınca depreme hazırlık kapsamında yürütülen çalışmalar, doğal afetlerle mücadele çalışmaları, DSİ bünyesindeki hizmet tesislerinde yapılan deprem analizleri ve barajların depreme karşı dayanıklılığı ile sonuç ve değerlendirmeler hakkında sunumu
27 4 17.12.2020 Türk Telekomünikasyon AŞ Kurumsal Risk ve İş Sürekliliği Başkanı Ali Gürsoy'un ve Başkan Yardımcısı İsmail Akın ve Network Direktörü Ahmet Fethi Ayhan'ın, TÜRK TELEKOM'un deprem riskine karşı ve iş sürekliliğine yönelik olarak yaptığı çalışmalar ile "network" altyapısında yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
27 4 17.12.2020 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü Elektronik Haberleşme Daire Başkanı Orhan Kemal Ardıç'ın ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı Ahmet Duygun'un, Genel Müdürlük olarak afet öncesi, afet sırasında ve afet sonrasında yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
27 4 17.12.2020 TEİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Orhan Kaldırım'ın, TEİAŞ olarak mevcut ve yeni tesislerin deprem ve diğer afetler karşısında en az hasar görmesiyle ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
27 4 17.12.2020 TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu'nun, TEDAŞ olarak afet durumunda elektrik kesilmesi veya verilmesi taleplerine yönelik çalışmalar hakkında sunumu
27 4 17.12.2020 TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu'nun, TEDAŞ olarak afet durumunda elektrik kesilmesi veya verilmesi taleplerine yönelik çalışmalar hakkında sunumu
27 4 17.12.2020 BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan'ın, BOTAŞ'ın doğal gaz hatları tasarım ve yapım aşamaları ile işletme süreçleri ve acil durum müdahale çalışmaları hakkında sunumu
27 4 17.12.2020 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü Elektronik Haberleşme Daire Başkanı Orhan Kemal Ardıç'ın ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı Ahmet Duygun'un, Genel Müdürlük olarak afet öncesi, afet sırasında ve afet sonrasında yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
27 4 18.12.2020 BTK Yetkilendirme Daire Başkanı Beytullah Kuşçu'nun afet ve acil durum haberleşmesine yönelik düzenleme, denetleme ve destekleme faaliyetleri hakkında sunumu
27 4 18.12.2020 BTK Yetkilendirme Daire Başkanı Beytullah Kuşçu'nun afet ve acil durum haberleşmesine yönelik düzenleme, denetleme ve destekleme faaliyetleri hakkında sunumu
27 4 18.12.2020 BTK Yetkilendirme Daire Başkanı Beytullah Kuşçu'nun afet ve acil durum haberleşmesine yönelik düzenleme, denetleme ve destekleme faaliyetleri hakkında sunumu
27 4 18.12.2020 Millî Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Daire Başkanı Umut Gür'ün, Bakanlığa tahsisli eğitim binalarında afetlerden sonra binaların tahkiki, güçlendirme ve yıkım çalışmaları ile planlanan çalışmalar; Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Özkan Avcı'nın, deprem afetine karşı alınacak önlemlerle ilgili olarak Bakanlığın çalışmaları, deprem durumunda yapılanlar ve değerlendirmeler hakkında sunumları
27 4 22.12.2020 Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ayşegül Askan Gündoğan'ın, video konferans aracılığıyla, Dernekleri, amaçlarına yönelik yaptıkları faaliyetleri ve deprem zararlarının minimuma indirilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin görüşleri hakkında sunumu
27 4 22.12.2020 Türkiye Müteahhitler Birliği Başkan Vekili Hüseyin Arslan ve Türkiye Müteahhitler Birliği Genel Sekreteri Hasan Yalçın'ın, Birliğin yapısı, deprem olgusu ve dayanıklı yapı üretimiyle ilgili olarak görüş, tespit ve önerileri ile Türkiye'nin depreselliği hakkında sunumu
27 4 22.12.2020 Türkiye Deprem Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper İlki'nin depreme karşı alınabilecek önlemlerin ve depremlerin zararlarının en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirler hakkında sunumu
27 4 22.12.2020 Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Genel Başkanı Nazmi Şahin'in, sahadaki mühendisler olarak uygulamalar, 1999 depreminden sonra gelen yapı denetim sistemi ile öneriler ve çözümler hakkında sunumu
27 4 22.12.2020 İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkanı Tahir Tellioğlu'nun, Konfederasyon, Türkiye'deki genel yapı stoku ve bunların sorumluları, geçmiş süreçle ilgili Bakanlığın, müteahhitlik sektörünün ve diğer sektör paydaşlarının yaptıkları, kentsel dönüşümde yapılması gerekenler ve kentsel dönüşümde müteahhitlik sektörünün talepleri hakkında sunumu
27 4 23.12.2020 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali İpek'in, ülkemizdeki depremlerdeki can ve mal kayıplarının nedenleri, imar düzenleme ve uygulama yaklaşımları, kentsel dönüşüm ve kent planlama süreçlerinde yapılması gerekenler hakkında sunumu
27 4 23.12.2020 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali İpek'in, ülkemizdeki depremlerdeki can ve mal kayıplarının nedenleri, imar düzenleme ve uygulama yaklaşımları, kentsel dönüşüm ve kent planlama süreçlerinde yapılması gerekenler hakkında sunumu
27 4 23.12.2020 Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan'ın ve Deprem Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Okan Tüysüz'ün, deprem risk unsurlarını ve hasar görebilirliği azaltma ile etkin bir mevzuat altyapısı konularında Jeoloji Mühendisleri Odasının teknik görüşleri hakkında sunumu
27 4 23.12.2020 Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan'ın ve Deprem Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Okan Tüysüz'ün, deprem risk unsurlarını ve hasar görebilirliği azaltma ile etkin bir mevzuat altyapısı konularında Jeoloji Mühendisleri Odasının teknik görüşleri hakkında sunumu
27 4 27.01.2021 Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Öngören'in, video konferans aracılığıyla, depreme karşı alınabilecek önlemler ve depremin zararlarının en aza indirgenmesi için kentsel dönüşüm kapsamında alınan önlemler ile kentsel dönüşüm uygulamasında ortaya çıkan sorunlar ve alınacak önlemler hakkında sunumu
27 4 27.01.2021 Prof. Dr. Hakkı Polat Gülkan'ın, olası bir depreme karşı kentsel dönüşüm uygulamasında ortaya çıkan sorunlar ve alınacak önlemlere ilişkin değerlendirmeleri hakkında sunumu
27 4 27.01.2021 Prof. Dr. Ayfer Gedikli'nin ve Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan'ın, kentsel dönüşümün finansmanı hakkında sunumu
27 4 28.01.2021 Prof. Dr. Recep Kılıç'ın, zemin-deprem-yerseçimi-gayrimenkul ilişkisi ile sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
27 4 28.01.2021 Prof. Dr. Kemal Önder Çetin'in, video konferans aracılığıyla, deprem mühendisliği genel kavramları, yasal düzenlemeler ile eksiklikler ve çözüm önerileri hakkında sunumu
27 4 17.02.2021 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, Bimtaş Genel Müdürü Özcan Biçer ve İmar A.Ş. Genel Müdürü Onur Soytürk'ün,, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde İstanbul ili için deprem hazırlık ve kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar hakkında sunumu
27 4 17.02.2021 İstanbul Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Adil Şenden ve Kentsel Dönüşüm Müdürü İbrahim Aslan'ın, Esenler ilçesinde deprem tehdidine karşı alınabilecek önlem ve tedbirler hakkında
27 4 17.02.2021 Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve AVBEL Şirket Genel Müdür Yardımcısı Ceren Kumbasar'ın, Avcılar ilçesinde depreme yönelik çalışmalar ve Avcılar Modeli hakkında sunumu
27 4 18.02.2021 Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mucip Tapan'ın, Van Büyükşehir Belediyesinin deprem sonrası yaptığı çalışmalar ve öneriler hakkında sunumu
27 4 18.02.2021 Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mucip Tapan'ın, Van Büyükşehir Belediyesinin deprem sonrası yaptığı çalışmalar ve öneriler hakkında sunumu
27 4 16.03.2021 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak depreme yönelik yaptıkları çalışmalar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
27 4 17.03.2021 Komisyon raporunda yer alacak önerilerin görüşülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin görüşmeler
27 4 17.03.2021 Komisyon raporunda yer alacak önerilerin görüşülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin görüşmeler
27 4 17.03.2021 Komisyon raporunda yer alacak önerilerin görüşülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin görüşmeler