HAYRETTİN NUHOĞLU
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 2 17.05.2019 Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1907)
27 2 27.06.2019 Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1984)
27 2 04.07.2019 (2/1988) esas numaralı Kanun Teklifi Anayasa'nın 2'nci maddesine aykırılık teşkil ettiğinden tümünün iptal edilmesi gerektiğine ilişkin önerge hakkında görüşmeler
27 2 04.07.2019 (2/1988) esas numaralı Kanun Teklifi Anayasa'nın 2'nci maddesine aykırılık teşkil ettiğinden tümünün iptal edilmesi gerektiğine ilişkin önerge hakkında görüşmeler
27 2 04.07.2019 Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi (2/1988)
27 4 03.03.2021 Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve 21 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3427)
27 4 03.03.2021 Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve 21 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3427)
27 4 23.03.2021 Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3490)
27 4 01.04.2021 Turizmi Teşvik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3517)
27 4 01.04.2021 Turizmi Teşvik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3517)
27 4 01.04.2021 Turizmi Teşvik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3517)
27 4 01.04.2021 Turizmi Teşvik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3517)
27 4 06.04.2021 Turizmi Teşvik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3517)
27 4 06.04.2021 Turizmi Teşvik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3517)
27 4 06.04.2021 Turizmi Teşvik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3517)
27 4 06.04.2021 Turizmi Teşvik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3517)
27 4 06.04.2021 Turizmi Teşvik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3517)
27 4 06.04.2021 Turizmi Teşvik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3517)
27 4 06.04.2021 Turizmi Teşvik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3517)
27 4 06.04.2021 Turizmi Teşvik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3517)
27 4 06.04.2021 Turizmi Teşvik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3517)
27 5 16.11.2021 7183 Sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Uyarınca; Sayıştay Başkanlığınca Düzenlenen 2020 Yılı Raporunun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1707)
27 5 16.11.2021 7183 Sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Uyarınca; Sayıştay Başkanlığınca Düzenlenen 2020 Yılı Raporunun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1707)
27 5 30.05.2022 Tutanak Metni
27 5 30.05.2022 Tutanak Metni
27 5 30.05.2022 Tutanak Metni
27 5 30.05.2022 Tutanak Metni
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 3 28.11.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı b)Karayolları Genel Müdürlüğü c)Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ç)Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü d)Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.
27 5 18.11.2021 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/283) ve 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/282) ile Sayıştay tezkereleri
27 5 24.11.2021 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/283) ve 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/282) ile Sayıştay tezkereleri a)Adalet Bakanlığı b)Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu c)Türkiye Adalet Akademisi ç)Hâkimler ve Savcılar Kurulu d)Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu e)Kişisel Verileri Koruma Kurumu f)Anayasa Mahkemesi g)Yargıtay ğ)Danıştay
(10 / 1058, 1071, 1108, 1220, 1288, 1369, 1464, 1559, 1560) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 3 31.10.2019 Komisyonun çalışma takvimi, Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesi ve Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 3 31.10.2019 Komisyonun çalışma takvimi, Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesi ve Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 3 31.10.2019 Komisyonun çalışma takvimi, Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesi ve Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 3 31.10.2019 Komisyonun çalışma takvimi, Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesi ve Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 3 11.12.2019 Adli Tıp Kurumu Genel Kurul Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Kaygusuz'un, temel ortopedik travma bilgileri, tıbbi literatür ve klinik deneyimleri ile Rabia Naz Vatan olgusundaki bulgular hakkında sunumu
27 3 18.12.2019 Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesine ilişkin görüşme
27 3 18.12.2019 Doç. Dr. Ş. Gülin Evinç'in, şüpheli çocuk ölümleri, tanımada ve önlemede yaşanan zorluklar ile çocuk ölümlerini en aza indirmek için kurum, kuruluş ve topluma yönelik müdahale önerileri hakkında sunumu
27 3 15.01.2020 Kıdemli Başpolis Memuru Hüseyin Emir'in Rabia Naz Vatan'ın ölümünün soruşturması, sonraki gelişmeler ve dosyanın şu anda hangi aşamada olduğu hakkında sunumu
27 3 19.02.2020 Prof. Dr. Elif Nursel Özmert'in, bebek, çocuk ve ergenlerde şüpheli ölümler ile kısa sürede düzelen açıklanamayan olaylar ve bunların önlenebilmesi için alınması gereken tedbirler hakkında sunumu
27 3 19.02.2020 İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'nun, Komisyon Başkanının objektif davrandığını gördüğüne, eksikliklerin olduğuna ve şüpheli diğer çocuk ölümleriyle ilgili işlem yapılmadığına ilişkin açıklaması
(10 / 3200, 3361, 3362, 3364, 3365) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 4 27.01.2021 İstanbul Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz'ın ve İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Direktörü Kazım Göhkan Elgin'in, İSMEP projesi ve proje kapsamında yürütülen faaliyetler hakkında sunumu
27 4 10.03.2021 İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'nun, deprem hakkında genel değerlendirme ve önerilerine ilişkin açıklaması
27 4 16.03.2021 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak depreme yönelik yaptıkları çalışmalar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
(10 / 4413, 4430, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu
Dönem Y.Yılı Birleşim Tarihi Konu Açıklaması
27 4 08.07.2021 Komisyonun çalışma takvimine, görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine ve davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 4 08.07.2021 Komisyonun çalışma takvimine, görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine ve davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 4 13.07.2021 Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'ın, müsilajın tanımı, oluşumu ve Marmara Denizi'nin durumu hakkında sunumu
27 4 14.07.2021 İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'nun, Komisyonun toplantı saatinin tehir edilmesini kınadığına ilişkin açıklaması
27 4 03.08.2021 Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Kurul Üyeleri Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Prof. Dr. Mustafa Sarı, Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar ve Prof. Dr. Bülent Keskinler tarafından yapılan sunumlara ilişkin görüşmeler
27 4 03.08.2021 Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Kurul Üyeleri Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Prof. Dr. Mustafa Sarı, Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar ve Prof. Dr. Bülent Keskinler tarafından yapılan sunumlara ilişkin görüşmeler
27 4 04.08.2021 Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu Üyeleri Dr. Osman Okur, Doç. Dr. Haldun Karan, Prof. Dr. Mete Yılmaz, Prof. Dr. Sevim Polat ile Prof. Dr. Neslihan Özdelice ve Doç. Dr. Muharrem Balcı tarafından yapılan sunumlara ilişkin görüşmeler
27 5 06.10.2021 İller Bankası AŞ Genel Müdür Yardımcısı Vekili Erdoğan Topçu'nun, Marmara Denizi'ndeki müsilaj problemiyle ilgili olarak İller Bankasının faaliyetleri hakkında sunumu
27 5 06.10.2021 Marmara Çevresel İzleme (MAREM) Projesi Yöneticisi Mehmet Levent Artüz'ün, Marmara Denizi'ndeki kirlenme ve müsilaj hakkında sunumu
27 5 06.10.2021 Marmara Çevresel İzleme (MAREM) Projesi Yöneticisi Mehmet Levent Artüz'ün, Marmara Denizi'ndeki kirlenme ve müsilaj hakkında sunumu
27 5 13.10.2021 İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk'ün, Marmara Denizi'ndeki müsilajın temel nedenleri ve çözüm önerileri hakkında sunumu
27 5 20.10.2021 Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay'ın, küresel ısınma, Marmara Denizi'nde balıkçılığın durumu ve müsilaj sorununa yönelik olarak Bakanlık olarak yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu.
27 5 27.10.2021 Komisyon çalışmalarının değerlendirilmesi ve Komisyon raporuna ilişkin olarak Komisyon üyelerinin önerilerinin alınmasıyla ilgili görüşme
27 5 27.10.2021 Komisyon çalışmalarının değerlendirilmesi ve Komisyon raporuna ilişkin olarak Komisyon üyelerinin önerilerinin alınmasıyla ilgili görüşme
27 5 03.11.2021 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, Bakanlık olarak müsilajla mücadele kapsamında yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında sunumu
27 5 04.11.2021 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ve müsilajla mücadele çalışmaları hakkında sunumu
27 5 04.11.2021 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ve müsilajla mücadele çalışmaları hakkında sunumu
27 5 04.11.2021 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ve müsilajla mücadele çalışmaları hakkında sunumu