Komisyon Adı: ADALET KOMİSYONU
Yasama Yılı:Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/4364) (Devam)
Birleşim:27
Tarih:5
Tarih:14 .04.2022

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Başkanım, teklif sahiplerine bir şey sorabilir miyiz?

Yani bu eğer niyetleri... Hangi baroya kayıtlı olursa olsun CMK listesinde olan avukatların aynı koşullara sahip olmasını mı istiyorlar, amaçları bu mu yani teklif sahiplerinin?

ABDULLAH GÜLER (İstanbul) - Elbette yani.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Eğer öyleyse neden Barolar Birliğinin zaten çözdüğü sisteme olanak tanıyacak bir düzenleme yapmıyorsunuz? Yani çünkü sorun şu: Bugün böyle olur, yarın başka bir şey olur, anlatabildim mi.

ABDULLAH GÜLER (İstanbul) - Ama orada rektörlük bilişim sistemi...

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - İktidar değişir, yargıyla ilgili yarın başka bir eleştiri yaparsınız. Mesele, hangi baroya olursa olsun -1 no.lu, 2 no.lu fark etmez- bütün avukatların CMK'de eşit olanaklara sahip olması yani biri 3 kez alırken o 1 kez almasın. Buysa meramınız, buysa amacınız bu şekilde düzenlenebilir yani.

ABDULLAH GÜLER (İstanbul) - Sizin ifadeniz bunu karşılamıyor.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Yani "Bir sorun var." diyor Barolar Birliği.

TURAN AYDOĞAN (İstanbul) - E, bir sorun yoksa niye bunu yapıyoruz?

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Yani Barolar Birliği "Bir sorun var, bir soruna yol açabilir." diyor.

ABDULLAH GÜLER (İstanbul) - Şu anda Barolar Birliğinin maliyetli bir sistemi yok, bu sistemi öngörüyoruz. Bu sistem üzerinden...

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Yani hani, art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Eğer amaç oysa, böyle ifade ediyorsanız, bunu, bu şekilde Barolar Birliğinin çözmesine olanak verecek bir düzenleme olabilir.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERİ AV. VELİ KÜÇÜK - İstanbul Baroları, Ankara Baroları müşterek birlikte aynı sistemi kullanıyorlar yani 1 no.lu ve 2 no.lu barolar aynı sistemi kullanıyorlar; CMK'de de adli yardım sisteminde de ortak sistem kullanıyorlar.

BAŞKAN YILMAZ TUNÇ - Büro, adli yardım bürosu İstanbul'da, İstanbul Barosunda, İstanbul 1 No.lu Baroda.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERİ AV. VELİ KÜÇÜK - Evet.

BAŞKAN YILMAZ TUNÇ - Yani vatandaş 2 no.lu baroya gidip "Ben adli yardım için müracaat etmek istiyorum." dediğinde "İstanbul 1 no.lu Baroya gitmen gerekir." mi deniyor ona?

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERİ VELİ KÜÇÜK - Adliye içerisinde...

TURAN AYDOĞAN (İstanbul) - Bu bir kayırmacılığa neden oluyor mu?

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERİ VELİ KÜÇÜK - Kayırmacılığa neden olma ihtimali ortak liste...

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Haklı bir kaygı sizinki.

(Uğultular)

BAŞKAN YILMAZ TUNÇ - Arkadaşlar, şöyle, objektif düşünelim...

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Bakın, ama haklı bir kaygı; çalışsın Barolar Birliği onu.