Komisyon Adı: ANAYASA KOMİSYONU
Yasama Yılı:Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül ile 91 Milletvekilinin; Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/4284)
Birleşim:27
Tarih:5
Tarih:23 .03.2022

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Üzerinde çokça konuştuk ama iki tane şeyi söyleyeceğim. Ya, birincisi, bu en kıdemli hâkimin ilçe seçim kurulu başkanı, il seçim kurulu başkanı veya il seçim kurulu üyesi olarak görev yapmasının ne tür bir sakıncası var, biz anlayabilmiş değiliz. Yani, hani, somut olarak en kıdemli hâkimin görev yapması seçim kurullarında bir dizi sakınca yaratıyorsa, teklif sahipleri bunu bizimle paylaşırsa biz de deriz ki makul bir gerekçeleri var ama şu ana kadar bu anlamda bir gerekçe ortaya koyamadılar.

İkincisi, şimdi, yani, hani, bunu ortaya koyamadıktan sonra bu ivediliğin de gerekçesi ortaya konulamıyor. Ocak ayının son haftasında seçim kurulu başkanları ve il seçim kurulu başkan ve üyeleri belirlendi, 2024 yılı Ocak ayına kadar görev yapacak kimseler. Şimdi, bunların görevden alınmasını gerektirecek bir gerekçe de yok ortada. Yani bir, bu kurayla belirlenmesinin makul olduğunu ortaya koyacak bir gerekçe yok. İkincisi, bunların hemen şimdi görevden alınmasına neden oluşturabilecek bir gerekçeyi de teklif sahipleri ortaya koyabilmiş değil.

Anayasa Mahkemesi kararı konusunda ben de Başkanımla aynı şekilde düşünüyorum. Anayasa Mahkemesi acaba 2019 yılında Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin, mart ayında gerçekleştirilecek mahalli seçimler de göz önünde bulundurularak görev sürelerinin uzatılması yönünde değil de Yüksek Seçim Kurulu üyeleri henüz görev süreleri dolmadan bir yasal değişiklikle acaba Yüksek Seçim Kurulu üyelerini görevden alsaydı Anayasa Mahkemesi yine aynı kararı verir miydi? Ben kuşkuluyum, bu kuşkuyu kuşkusuz Anayasa Mahkemesi yapılacak başvuru sonucunda ortaya koyacaktır, dolayısıyla Anayasa Mahkemesinin geçmiş kararının buna emsal olmayacağını düşünüyorum.

Son olarak şunu söyleyeyim: Gerçekten bu tehlikeli bir kapı aralayabilir yani hiçbir siyasi parti böyle kümülatif olarak bütün seçim kurulu başkanlarını görevden alacak bir yasa teklifi getirmemeli. Bütün Yargıtay, Danıştay üyelerini, yüksek mahkeme üyelerini veya belli bir mahkeme üyelerini, başkanlarını görevden alacak bir yasa teklifi getirmemeli yani bunun kapısını açmamalı. Eğer bugün Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir öneriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin karşısına çıkıyor iseler, gelecekte başka siyasi partiler de bunun daha ötesinde tekliflerle halkın karşısına çıkabilirler yani bütün hâkimlerin görevden alınması, bir nedenle, bir sebeple teklif edilebilir. Böyle toplu olarak yargıçların, kamu görevlilerinin görevden alınmasına yol açacak düzenlemelerin Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilmemesi gerektiğini düşünüyorum.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.