Komisyon Adı: ANAYASA KOMİSYONU
Yasama Yılı:Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül ile 91 Milletvekilinin; Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/4284)
Birleşim:27
Tarih:5
Tarih:23 .03.2022

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Teşekkür ediyorum Başkan.

Teklifin bize sunulan gerekçesi ile Recep Bey'in konuşmasında söylediği gerekçe birbiriyle örtüşmüyor. Teklifin gerekçesinde deniliyor ki: "298 sayılı Kanun'un 23'üncü maddesinde sandık kurulu üyeliği düzenlenmektedir. Bu maddeye yeni bir fıkra eklenerek, partilerin başka bir partinin üyesi olan bir kişiyi ancak o kişinin onayıyla sandık kurulu üyesi olarak görevlendirilebileceği düzenlenmektedir. Seçim sandıklarının güvenliği ve denetimi sandık kurulu üyeleri aracılığıyla temin edilmektedir. Başka bir partinin üyesi olan bir kişinin oluru olmadan diğer bir siyasi parti tarafından sandık kurulu üyesi olarak görevlendirilmesi durumunda oluşabilecek sorunları önlemek için kişinin olurunun varlığı aranarak, uygulamada kimi yerlerde yaşanan gereksiz tartışmaların önlenmesi amaçlanmıştır."

Ben geneli üzerine konuşurken de söyledim, dedim ki: Herhangi bir siyasi partinin sandık kurulu üyesi olarak görevlendirdiği kişinin, görevlendireceği kişinin onayını almadan onu görevlendirmesi mümkün mü?

AHMET ÖZDEMİR (Kahramanmaraş) - Mümkün.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Hiçbir siyasi parti bir kişiye bilgi vermeden, haber vermeden onu sandık kurulu üyesi olarak...

AHMET ÖZDEMİR (Kahramanmaraş) - Hayır, mümkün.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Ha, siz yapıyorsanız bilemem. Demek gerçekten emrivaki sandık kurulu üyesi veriyormuşsunuz yani. Ahmet Bey, sen dedin ya, onun için söylüyorum.

Ben hiçbir siyasi partinin bunu yapmayacağını düşünüyorum. Şunu söylüyorsanız bu anlaşılır bir şey: Recep Bey az evvel konuşmasında söyledi, dedi ki: "Şimdi oturduğu yer yani aslında adrese dayalı kayıt sistemine göre oy kullanması gereken yer dışında bir sandıkta görevlendirilirse eğer, kendi sandığında kaydı silinip öbür sandığa kaydı yapılıyor." Bu doğru bir uygulama zaten, böyle olacak ve dedi ki: "Eğer vatandaş oraya göreve gitmediyse ne orada oy kullanabilecek ne eski yerinde oy kullanabilecek."

AHMET ÖZDEMİR (Kahramanmaraş) - Çünkü orada görevli olduğunu bilmiyor.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Şimdi, dedi ki: "Biz bu sakıncayı ortadan kaldırmak için söylüyoruz." Yani, şimdi, bu sakınca, Allah aşkına, bu maddeyle ortadan kaldırılır mı ya? Sen şimdi onayını almadan...

RECEP ÖZEL (Isparta) - Burada "Oluşabilecek sakıncaları gidermek için." diyor ya.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Şimdi, söylediğin gibi olsa Recep Bey, onayını aldıktan sonra da yine gitmediğinde aynı sorunu yaşayabilir. Bunu çözmenin daha kolay yolu var, çok kolay yani bunu çözmek. İster göreve başlasın ister göreve başlamasın görevlendirildiği sandıkta oy kullanacak diye bir kural, bir hüküm koyarsanız olur biter ama "Bir siyasi parti bir başka siyasi parti üyesini sandık kurulu üyesi olarak görevlendirecekse onun onayı aranır gibi" bir hüküm bunu karşılamaz yani amacınız söylediğinizse o biçimde bir düzenleme getirin, hiç kimse karşı çıkmaz.

Teşekkür ediyorum Başkanım.