Komisyon Adı: MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU
Yasama Yılı:Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanununda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/4212)
Birleşim:27
Tarih:5
Tarih:03 .03.2022

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Sayın Başkan, başta söyledim; gerçekten makul hiçbir nedeni yok. Yani, eğer akademi çalışmaya başlamayacaksa sorun yok. 2023 Ocak ayında akademi kurulacak, bütün altyapısı tamamlanacak, o tarihte çalışacaksa tamam, 2023 yılı Ocak ayında bu katsayılara göre ücret ödeyin ama akademiyi açacaksınız yani bu yasa yürürlüğe girdiğinde eğitim merkezleri akademinin bir parçası olacak, değil mi? Yani, merkezdeki, illerdeki, hepsi başlayacak.

BAŞKAN EMRULLAH İŞLER - Ahmet Hocam, siz cevap verecek misiniz?

Burhan Hocam, siz?

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Yani, akademiyi kuracaksınız ve isimlerini değiştireceksiniz; bu akademideki öğretim üyeleri de göreve başlamış olacak. 2023'ten sonra niye bunlara ek ödemelerini yüzde 170 üzerinden ödüyorsunuz? Yani, bunu beklemenizin nedeni ne? Makul bir nedeni olsun, biz de ikna olalım.