Komisyon Adı: MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU
Yasama Yılı:Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanununda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/4212)
Birleşim:27
Tarih:5
Tarih:03 .03.2022

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Şimdi, Diyanet Akademisinde kurum personelinden Diyanet Akademisinde hizmet içi eğitim, kurs ve sertifika programlarına katılmak isteyenler Akademiye başvurdular. Siz diyorsunuz ki Hacı Ahmet Bey: "Diyanet kimi uygun görürse onu alır." Yani bu kanun teklifi şu anda böyle. Biz de diyoruz ki: Bunu değiştirelim. Yani bu iş "Diyanet kimi uygun görürse" değil, daha objektif bir kurala bağlansın. Bu, sıraya göre olabilir...

HACI AHMET ÖZDEMİR (Konya) - Yok, anladım da ben "Diyanet kimi uygun görürse" kısmını anlamadım.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Ben okuyayım şimdi, şöyle: "Başkanlık kadro ve pozisyonlarında görev yapan personelden Başkanlıkça belirlenen esaslara göre uygun görülenler..." Yani "Başkanlık kimi uygun görürse" diyor. Diyanet Akademisinde...

BAŞKAN EMRULLAH İŞLER - Ama esaslar var Sayın Tiryaki.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Esaslar ne Başkanım? Ne esaslar?

BAŞKAN EMRULLAH İŞLER - İşte, onu söyledi...

HACI AHMET ÖZDEMİR (Konya) - Dört yıllık dinî yüksekokul mezunu olması var.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Hayır, bakın, bu, zaten kurumda çalışıyor, "koşulları taşıyanlar" dersiniz. Bu, anlaşılır bir şey yani "bu koşulları taşıyanlar..." Ama eğer siz, buraya "Başkanlık uygun görürse" derseniz, Başkanlık uygun görmediği hiç kimseyi Diyanet Akademisine almayabilir, böyle bir yetki veriyorsunuz yani. Şimdi, eğer niyetiniz bu değilse...

HACI AHMET ÖZDEMİR (Konya) - Değil.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Ki ben böyle bir niyetiniz olmadığını düşünüyorum, öyleyle bunun dilini değiştirebilirsiniz. Şimdi, olabilir yani bence şimdi değiştirebilirsiniz ama eğer şimdi değiştiremiyorsanız bile notunuzu alın, sonuçta buradan geçtikten sonra Genel Kurulda olabilir.

HACI AHMET ÖZDEMİR (Konya) - Bunu bir inceleyelim, Genel Kurulda da değerlendirelim.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Ama bu konuda gerçekten çok keyfîliğe olanak tanıyan bir düzenleme, bunun düzeltilmesi yararlı olacaktır diyorum.