Komisyon Adı: MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU
Yasama Yılı:Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanununda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/4212)
Birleşim:27
Tarih:5
Tarih:03 .03.2022

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Şimdi, üç tane itiraz gerekçemiz var Başkanım, bu maddenin çıkarılmasını istememizin nedeni. Birincisi, ayrı bir kanun yapılmasını istiyoruz. Yani 633 sayılı Yasa'da birkaç madde değişikliğiyle Diyanet Akademisi kurulmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Geri çekilmesini istememizin nedeni bu.

İkincisi de önceki konuşmamda da söylemiştim, maddenin sonunda "Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir." diyor fakat düzenlenmesini istediği hususlar, Anayasa'nın 128'inci maddesine aykırı. Çünkü atamaya, görevin gerektirdiği niteliklere ilişkin hükümler ve bunun yönetmelikle düzenlenmesi Anayasa'ya aykırı olacak.

Üçüncü itiraz nedenimiz de şimdi, Millî Eğitim Bakanlığı ve YÖK ve üniversitelerle ilişki konusunda Diyanet Akademisine çok geniş bir takdir yetkisi veriliyor yani isterse Millî Eğitim Bakanlığıyla, Yükseköğretim Kuruluyla ve üniversitelerle hiçbir ortaklık yapmadan bütün çalışmalarını yürütebilir ve bu, mevzuata aykırı olmayacaktır. Bu nedenle en azından zorlayıcı olması açısından yapılabilecekse bu 3'üncü fıkradaki "...ortak çalışma yapabilir, mesleki ve bilimsel ilişkiler kurabilir, araştırmalarda bulunabilir, eğitim programları uygulayabilir, danışma kurulları ve komisyonlar oluşturabilir." gibi tamamen Diyanet Akademisinin takdirine bırakılan hükümlerin değiştirilmesini ve bu konuda en azından emredici bir hüküm olarak düzenlenmesini öneriyoruz Başkan.