Komisyon Adı: PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Yasama Yılı:2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/283) ve 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/282) ile Sayıştay tezkereleri a)Cumhurbaşkanlığı b)Millî İstihbarat Teşkilatı c)Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ç)Diyanet İşleri Başkanlığı d) Devlet Arşivleri Başkanlığı e)Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı f)Strateji ve Bütçe Başkanlığı g)İletişim Başkanlığı ğ)Savunma Sanayii Başkanlığı h)Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ı)Yatırım Ofisi Başkanlığı
Birleşim:27
Tarih:5
Tarih:26 .11.2021

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

26 Ekimde başladı Plan ve Bütçe Komisyonunda bütçe görüşmeleri, bugün 26 Kasım, tam bir aydır. Bu, yargı bağımsızlığı konusunda, yaşanan hukuksuzluklar konusunda, mahkemelere müdahale konusunda çokça şey söyledik. Dışişleri Bakanlığı buradayken söyledik, İçişleri Bakanlığı buradayken söyledik, Adalet Bakanlığı buradayken söyledik, Millî Savunma Bakanlığı buradayken söyledik, diğer bakanlıklara da söyledik. Ama bize hiç kimse bunun karşısında Anayasa 138'i okumadı. Şimdi, Anayasa 138/1 ve 138/2'yi okuduğunuz zaman Sayın Oktay, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı şunu söylüyorsunuz... Şimdi, bildiğim kadarıyla bu Anayasa 138, Anayasa'nın yayımlandığı 9 Kasım 1982'den beri yürürlükte ve yürürlükte olduğu bu süre içerisinde Millî Güvenlik Kurulu görev başındaydı, cezaevlerinde işkence yapıldı, bütün siviller politik görüşleri nedeniyle askerî mahkemelerde yargılandı, bir cunta iş başındaydı ama sizin söylediğiniz doğru ise Anayasa'nın yürürlükte olan 138'inci maddesi uyarınca Türkiye'de bütün mahkemeler -sıkıyönetim mahkemeleri de dâhil- bağımsızdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yargılandığında, bu Anayasa yürürlükteydi. Sizin söylediğiniz doğru ise yargı bağımsızdı ve bağımsız mahkemeler Sayın Erdoğan'ı yargıladılar, doğru bir karar verdiler. Şimdi, 28 Şubat postmodern darbesi döneminde Anayasa'nın bu maddesi yürürlükteydi. Söylediğiniz doğru ise Anayasa 138'i okuyarak yargı bağımsızdı. Sizin söylediğiniz doğru ise Anayasa 138'i okuduğunuz zaman "Her şey doğrudur, hukuka uygundur." demiş oluyorsunuz ya, Fetullahçıların egemen olduğu dönemi mahkûm ediyorsunuz ve "Hepsi kumpastı." diyorsunuz ya, işte bu yargılamaların yapıldığı dönemde Anayasa 138 yürürlükteydi. Söylediğiniz bir yanıtsa yargı bağımsızdı ve bu kararların hepsi bağımsız mahkemeler tarafından verildi. Dolayısıyla sadece bir Anayasa maddesini okuyarak bu hukuksuzluklara, bu yargı bağımsızlığının ayaklar altına alınmasına cevap vermiş olmuyorsunuz. Öbür konuya gelince...

BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Değerli arkadaşlar, sözünüzü keseceğim bir saniye... Devam edeceksiniz Sayın Tiryaki, bir saniye... İç Tüzük 66'yı okumak durumundayım, burada deniyor ki: "Kürsüdeki üyenin sözü ancak Başkan tarafından, kendisini İçtüzüğe uymaya ve konudan ayrılmamaya davet etmek için kesilebilir." İç Tüzük'ümüzün maddesi bu. Şu anda konuştuğumuz madde bağlı cetveller...

GARO PAYLAN (Diyarbakır) - Bunu hiçbir Başkan yapmıyor.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Bütçenin bağlı cetvelleri, rica ediyorum...

GARO PAYLAN (Diyarbakır) - Bunu hiçbir Başkan yapmadı.

(Gürültüler)

BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Bütün Başkanların yaptığını tahmin ediyorum, nereden söylüyorsunuz böyle bir şey? Bütün Başkanları siz gözlemlediniz mi? Bu söylediğinizin bir defa bilgisel bir temeli yok. Hepsini gözlemlediniz de nasıl bunu söylüyorsunuz Sayın Paylan? Nereden biliyorsunuz hiçbir Başkanın yapmadığını?

GARO PAYLAN (Diyarbakır) - Bu maddeler Genel Kurulda görüşülecek Sayın Başkan.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Öyle şey olur mu? İç Tüzük'ün 66'ncı maddesi... 4'üncü madde, bağlı cetvellerle ilgili görüşlerinizi alalım lütfen.

Buyurun.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Şimdi burada, birbirimize demagoji yapmayalım. Ben, şimdi bütçe düzeni derim, düzen üzerinden hukuk düzenine girerim.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Öyle söyleyin, aynen öyle söyleyin.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Hukuk düzeninde hukuksuzluklardan bahseder, sonra yine bağlarım. Birbirimize bunu yapmaya gerek yok ki Sayın Başkan ya.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Tamam, bağlayın ama olmaz böyle alakasız bir şey, olabilir mi?

(Gürültüler)

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Neyse, şimdi iki dakikalık sürem...

Aynen öyle demiş oldum ve bu hukuk düzeninden, bu bütçe düzeninin ayrılmaz parçası olan hukuk düzeni üzerinden konuşmama devam ediyorum Sayın Başkan.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY - Yargıya müdahale ediyorsunuz.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Yargıya müdahale etmiyoruz Sayın Oktay. Rahip Brunson içiin Cumhurbaşkanı ne dedi? "Bu can bu bedende, bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsınız." dedi. Hatta bir adım ileri gitti, Fetullah Gülen'i kastederek "Al papazı, ver papazı." dedi.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ - "Hukuk devleti" deyip kurallara uymamak nasıl bir anlayıştır, ben de bunu soruyorum.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Yargıya müdahale etmedik, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, pazarlık malzemesi yaptı Cumhurbaşkanı.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Buranın da kuralları var, bir düzeni var, kurallara uymayıp ondan sonra da "Hukuk devleti" demek nasıl bir anlayıştır, size soruyorum.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) - Hatibin sözünü kesmeyin.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Ya, Sayın Başkan, lütfen ya! Burada bir şey söylüyoruz ya.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) - 4'üncü maddenin dışına çıkamazsınız.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ - O zaman herkes kuralları suistimal etsin, herkes kuralları dolansın; bu da meşru öyle mi?

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Neyi suistimal ediyoruz ya!

UĞUR AYDEMİR (Manisa) - Her şeyi suistimal ediyorsunuz.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Ya, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı cevap için on beş dakikalık, yarım saatlik söz kullanacaktı bir saat boyunca Hükûmet politikalarını anlattı; biz bir şey mi dedik?

BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Sayın Tiryaki, bir dinleyebilir misin?

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Başkan susturdu mu onu? Konuşmasında cevap verecekti, cevap mı verdi?

BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Uğur Bey, rica ediyorum, ben konuşuyorum, lütfen.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Beş dakikalık bir konuşmaya tahammül edemiyorsunuz ya!

BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Sayın Tiryaki, hiç de öyle bir şey yok. Bir aydır güneşin altında söylenmedik söz kalmadı, kusura bakmayın; her şey defalarca, defalarca, defalarca söylendi. Hiç kimsenin konuşmasından da gocunmuyoruz. 70 defa 76 kişiye konuşma hakkı verdiğimiz günler de oldu ama artık geldik bütçenin maddelerini konuşuyoruz. Bunun etkili bir şey olduğunu da düşünüyorsanız sizin takdirinize bırakıyorum. Gecenin bu yarısında bütçenin bağlı cetvellerini konuşurken hukuk devletini tartışmanın etkili bir siyaset olduğunu düşünüyorsanız öyle devam edin; ben bir şey demeyeceğim.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Peki, hukuk düzenine yönelik eleştirilerimize Cumhurbaşkanı Yardımcısı Anayasa'ya göre cevap verdi mi, vermedi mi?