Komisyon Adı: PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Yasama Yılı:2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/283) ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/282) ve Sayıştay tezkereleri a) Gençlik ve Spor Bakanlığı b) Spor Toto Teşkilat Başkanlığı
Birleşim:27
Tarih:5
Tarih:23 .11.2021

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Teşekkür ediyorum Başkan. Sayıştay raporlarında yer alan konut veya iş yeri niteliğindeki bazı binaların öğrenci yurdu olarak kullanıma uygun olmadığı hâlde yurt olarak kullanıldığı bilgisi doğru mudur? Söz konusu yurtlar öğrencilerin can güvenliği açısından tehlikeli değil midir? Yapılmayan organizasyonları gider gösteren il gençlik müdürleri hakkında bir idari işlem başlatacak mısınız? Yaygın biçimde bu tür iddialar var. Mali yapısı çok daha zayıf olan spor kulüplerinden Bakanlığa ait reklam gelirleri payı ve stadyum kiraları alınırken mali yapısı çok daha güçlü olan spor kulüplerinden alınmadığı bilgi doğru mudur? Bu konuda herhangi bir şey yapmayı düşünüyor musunuz?